Hallituksen turvepäätös on kestävä ja tasapainoinen

Ajankohtaista,Etusivu,Kirjoituksia

TIEDOTE

-Hallitus on löytänyt tasapainoisen ratkaisun turveasiassa sekä ilmaston että energiajärjestelmän kestävyyden kannalta. Tästä voi olla tyytyväinen, koska päätös ei poista sitä tosiasiaa, että turpeen käyttö lämmityspolttoaineena hiipuu päästökaupan myötä. Jopa turvealan toimijat ovat näin todenneet ja Vapo on aloittanut turvetuotantoalan supistamisen, toteaa kajaanilainen kansanedustaja Raimo Piirainen (sd).

– Samaan aikaan päätös on kestävä myös huoltovarmuuden sekä suomalaisen kaukolämpöön perustuvan lämmitysjärjestelmän kannalta. Toimijoilla on nyt aikaa sopeutua muutoksiin, kun ei ryhdytty äkkinäisiin päätöksiin. On edelleen tärkeää estää puun ohjautuminen polttoon.

– Lämmityspolttoaineiden verotusta kiristettiin hallitusohjelman sopimuksen mukaisesti mutta turpeen veroetu säilyy. Samaan aikaan hallitus on sitoutunut puolittamaan turpeen energiakäytön vuoteen 2030 mennessä. Tämän on ennustettu toteutuvan päästöoikeuden hinnannousun myötä jo paljon aikaisemmin.

– Erittäin tärkeää on myös taata oikeudenmukaisuus turvealalta elannon saaville ihmisille, alan ammattilaisille. Hallitus tukee energiatuen, ilmastorahaston ja Suomen kestävä kasvu -ohjelman, osana EU:n elpymispakettia, kautta turvetta käyttäviä laitoksia ja yrityksiä muutoksessa sekä oikeudenmukaisen siirtymän rahaston kautta turvealan yrittäjiä ja työntekijöitä.

– Pääministeri Sanna Marinin hallituksella on kyky löytää kompromisseja, jotka eivät vaaranna yhteiskunnan toimivuutta tai ennustettavuutta eivätkä yhteisesti sovittuja tavoitteita. Tästä voi olla erittäin tyytyväinen, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Piirainen päättää.