Koronakevään hiljaisimpia ei saa unohtaa!

Ajankohtaista,Etusivu,Kirjoituksia

TIEDOTE
SDP:n kansanedustaja ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen on hyvillään valtion kuluvan vuoden neljännen lisätalousarvion osuvuudesta akuutteihin koronatoimiin sekä toimiin, joilla noustaan koronan aiheuttamista kuopista.

– Valtion neljännellä lisätalousarvioesityksellä käynnistetään kaikkiaan 5,5 miljardin euron toimenpidekokonaisuus, jolla pyritään tukemaan Suomen talouden elpymistä koronaviruksen antamasta pysäyttävästä iskusta, toteaa Piirainen.

– Kysynnän lisääminen, Suomen pidemmän aikavälin kasvunäkymien parantaminen, ilmastonmuutoksen torjunta ja luonnon monimuotoisuutta edistävät toimenpiteet, koko Suomen voimavarojen, kriisinkestävyyden, omavaraisuuden ja osaamispohjan vahvistaminen, kuntia tukevia toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata peruspalvelujen järjestäminen sekä toimenpidekokonaisuus, jolla tuetaan lasten ja nuorten hyvinvointia; nämä painopisteet valavat vankan perustuksen toipumiseen ja nousemiseen koronanviruksen ikeestä, listaa ja luottaa kajaanilainen Piirainen.

– Tärkeitä ovat myös raideliikennettä kehittävät investoinnit, jotka turvaavat metsäteollisuuden raaka-aineen saannin tulevaisuudessa. Kuten esimerkiksi Kontiomäki-Pesiökylän välisen rataosan kehittämisen ja raakapuuterminaalin rakentamisen, lisää Piirainen.

– Tavoitteena on nostaa suomalaisten mineraalien jalostusarvoa, edesauttaa tätä kautta uuden korkean teknologian akkuteollisuuden alan muodostumista Suomeen ja profiloitua kestävän sähköisen liikenteen globaalina edelläkävijänä. Pyrkimyksenä on siirtyä kohti kiertotaloutta ja siten vähentää luonnonvarojen käyttöä. Siksi lisäpääomistus Suomen malminjalostus Oy:lle ja Terrafamelle, Keliberille sekä Sotkamo Silverille on nähtävä mitä suurimmassa määrin panostuksena tulevaisuuteen ja osaamiseen, linjaa Piirainen.

– Koronakevään jalkoihin ovat jääneet todennäköisesti ne, jotka pitävät itsestään vähiten ääntä. Tiedetään, että noin 40-vuotiaiden ikäryhmässä on sairaseläkkeelle jäämiset kääntyneen kasvuun vuodesta 2017 alkaen; oltuaan laskussa aina vuodesta 1987 alkaen. Elinikäinen oppiminen, työurien pidentäminen myös keskeltä odottavat linjauksia.

– On hyvä, että selvityksiä on valmistumassa, joiden pohjalta päätökset saataneen eduskuntaan vielä syksyksi. Varmasti koronakin aiheuttaa vielä tarvetta lisäpäätöksille, mutta me emme saa unohtaa näitä syrjäytymisvaarassa olevia. Heidät on syytä pitää mukana spesiaalitoimilla, muistuttaa Piirainen.