Hallituksen SOTE-säätöä

Pääministeri Sipilän ilmoitus siirrosta vuodella eteenpäin uuden maakunnan aloittamisesta oli odotettu päätös. Ei sillä, että olisin iloinen hankkeen karille ajosta, kysymys on enemmänkin siitä, ettei lainvalmistelussa otettu riittävästi huomioon perustuslain kirjainta. Tästä johtuen näin tulevat vaikeudet lainsäädännössä, niin kuin monet asiantuntijat myös esittivät.

SDP:n puoluehallituksen jäsenenä olen myös saanut suhteellisen ajankohtaista tietoa hallituksen lainvalmistelun etenemisestä.
En ole juristi, mutta kansanedustajana olin perustuslakivaliokunnan jäsen neljä vuotta ja sinä aikana minulle tuli hyvä käsitys perustuslakivaliokunnan tavasta toimia ja huomioida peruslain merkitys lain valmistelussa. Perustuslaki antaa kansalaisille perussuojan, toisaalta se velvoittaa ottamaan huomioon julkisin varoin tuotettujen palveluiden vastuun, mikä annetaan virkavastuulla virkaa hoitavan instituution/henkilön tehtäväksi.

Valinnanvapauslaki oli se mihin hallituksen SOTE-hanke pääosin kompastui. Sipilän hallitukselle kävi samoin kuin edelliselle Kataisen/Stubbin hallitukselle. Molemmat hallitukset pyrkivät omasta mielestään hyvään lopputulokseen kansalaisten näkökulmasta, eivätkä ottaneet riittävän hyvin huomioon perustuslain kirjainta. Julkista valtaa ja verorahoin tuotettuja palveluita ei voi pakolla yhtiöittää.

SDP on useasti esittänyt pyynnön hallitukselle maakunta ja SOTE-uudistuksen parlamentaarisesta valmistelusta, mutta esitys ei ole ottanut hallituksen suunnalta tulta. Edellinen hallitus otti opposition mukaan valmisteluun ja pyrki näin rakentamaan mallin, mikä sopisi kaikille eduskunnan poliittisille ryhmille. Nyt tilanne on liki samanlainen. Lainsäädännön voimaantulo menee seuraavan eduskunnan ja hallituksen toimikaudelle, ja siksi olisi hyvä valmistella valinnanvapauslaki parlamentaarisesti, jotta lopultakin saataisiin kansalaisille tärkeiden palveluiden järjestäminen suuremmille harteille, sekä laatu ja saatavuus olisivat yhdenvertaiset koko maassa.

Vaalien siirto oli oikea päätös hallitukselta, mutta hallitus ei voi yksin päättää vaalien ajankohdasta, vaan siihen pitää saada kaikkien eduskunnassa olevien puolueiden yhteinen näkemys.