Huolenpitoa kaikista

Suomi on kärsinyt viime vuosina maailman talouden epävakaudesta mikä sai alkunsa amerikkalaisten asuntokuplasta, joka puhkeamalla turmeli myös Euroopan rahamarkkinat. Olemme olleet jo yli viisi vuotta taloustaantumassa. Näissä olosuhteissa valtiontaloutta on pakko ollut sopeuttaa ja istuva hallitus on pyrkinyt tekemään sen mahdollisimman oikeudenmukaisesti. Sosialidemokraateilla tämä on tarkoittanut linjauksia, jotka ovat tärkeitä pieni- ja keskituloisille ihmisille.

Näitä ovat muun muassa oikeudenmukainen verotus, tulo- ja terveyserojen kaventaminen sekä omaishoitajien sekä yksinasuvien aseman parantaminen. Sosialidemokraattien aloitteesta hallitus paransi kaikkein heikoimmassa olevien asemaa korottamalla peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea yli sadalla eurolla kuussa. Hallitus toi myös työttömälle oikeuden ansaita 300 euroa kuukaudessa ilman etuuden pienentymistä. Muutos koskee sekä työmarkkinatukea, peruspäivärahaa että ansiopäivärahaa. Kaikilla näillä toimilla on vaikutettu kotimaiseen ostovoimaan, joka on tärkeä tekijä talouden toimeliaisuuden kannalta.

Sosialidemokraattien yksi tärkeä tehtävä hallituksessa on ollut pitää porvaripuolueiden rikkaita suosiva politiikka aisoissa ja tuoda oikeudenmukaisuutta päätöksiin. Näissä toimissa on onnistuttu ja oikeudenmukaisen verotuksen vaikutukset on nyt mitattavissa. Tällä vaalikaudella periaate- kenellä on enemmän maksaa enemmän – on toteutunut. Seuraavalla vaalikaudella tukisin lisää kotimaista ostovoimaa oikeudenmukaisen verotuksen avulla. Yksi toimi olisi pieni- ja keskituloisen verotuksen poistaminen alle 1000 euron kuukausituloista. Veron kevennyshyöty parantaisi pienituloisen ostovoimaa, mikä lisäisi kulutusta ja kasvattaisi kotimaista kysyntää.

Köyhyyden vaikutuksia ei sovi vähätellä. Köyhyys koskettaa useita kansalaisryhmiä, joista yksi alati kasvava ryhmä on eläkeläiset. Nyt jo yli 100 000 eläkeläisen on tultava toimeen alle 750 euron eläketulolla. Tällä tulotasolla eläkeläisen hätä ja huoli toimeentulosta on ymmärrettävää. Takuueläkkeen korottaminen on seuraavan hallituksen yksi tärkeimpiä toimia. SDP esitti jo tämän vuoden budjettiin 10 euron korotusta takuueläkkeeseen, mutta kokoomus torppasi sen RKP:n tuella.

Hyvinvointiyhteiskunnan tärkein tunnusmerkki on perusturvan takaaminen kaikille. Kaikille pitää voida taata toimeentulon taso ja turvaverkot, jotka hyvinvointiyhteiskunnassa kaikille lain mukaan kuuluu. Heikompiosaisten turvaverkon kivijalka on kunnallinen perusterveydenhuolto, joka on päästetty viime vuosikymmeninä vaarallisella tavalla rapautumaan. Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei voi olla niin, että palvelut saadaan toimiviksi vain yksityistämällä ja kiertämällä veroja.

Kun talous on tiukalla, laskua maksatetaan herkästi ihmisillä, joilla on huonoimmat mahdollisuudet puolustaa omia oikeuksiaan. Päättäjien tehtävä on huolehtia siitä, että näin ei tapahdu. Kun pakollisia talouden sopeutustoimenpiteitä tehdään, SDP edellyttää, että sopeutustalkoisiin osallistuvat myös yhteiskunnan vahvimmat ja hyväosaisimmat.

Valtioneuvosto on ollut ymmärtäväinen Talvivaaran kaivosta ja kainuulaisia kohtaan myöntämällä satoja miljoonia ympäristötuhojen ehkäisemiseksi. Tästä iso kiitos. Kiitosta ei heru kuitenkaan suunnitellulle purkuputkelle, joka ainoastaan siirtäisi yhtiön jätevesiongelmat toisaalle. Ainoa oikea ratkaisu on jätevesien puhdistus tehdasalueella, johon myönnetyt yhteiskunnan miljoonat pitää sijoittaa.

Kommentit

Jätä kommentti