Kalastuslaki uudistuu

Eduskunnassa käsitellään parhaillaan kalastuslakikokonaisuutta, jonka valtioneuvosto antoi eduskunnan käsiteltäväksi lokakuussa. Tällä lakikokonaisuudella korvataan vuonna 1982 annettu kalastuslaki kokonaan uudella samannimisellä lailla. Lain tavoitteena on turvata kalojen luontainen elinkierto ja lisääntyminen mahdollistamalla välttämättömien kalastusrajoitusten ja muiden toimenpiteiden toteuttaminen. Lailla pyritään luomaan hyvät edellytykset kaupalliselle ja vapaa-ajan kalastukselle. Virkistyskalastuksen kehittäminen koko kansan luontoharrastuksena on myös tärkeä tavoite ja tätä tavoitetta pitää uuden kalastuslain palvella.

Lain valmistelu herätti eduskuntaryhmissä ja kansanedustajissa kiihkeitä tunteita. Keskustelu rönsyili lähinnä yli 65-vuotiaiden kalastusmaksuvapaudesta päätettäessä. Lain valmistelua sävytti myös SDP:n voimakas tahtotila puolustaa maata- ja vesialueita omistamattomien oikeuksia kalastukseen. Tämän ryhmän oikeus kalastaa on määrätietoisen, voimakkaan poliittisen työn tulosta, eikä se säily, jollei siitä pidetä poliittisesti huolta.

SDP:n eduskuntaryhmä koki yli 65-vuotiaiden maksuvapauden säilyttämisen tärkeäksi muutaman syyn vuoksi. Tiedossa on, että kalastusmaksujen korotukset vähentävät aina maksajien määrää riippumatta siitä, onko maksu suhteessa käytettäviin tuloihin kohtuuton vai kohtuullinen. Yli 65-vuotiaiden kalastusmaksu olisi johtanut vääjäämättä kalastusharrastuksen vähenemiseen ikääntyneen väestön keskuudessa ja kaventaisi niitä positiivisia vaikutuksia, joita kalastuksella on ikäihmisten hyvinvointiin.

Lisäksi yli 65-vuotiailla kalastajilla on suuri merkitys kalastusharrastuksen opettamisessa ja siirtämisessä nuorille ja lapsille. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön tilaisuuksissa käy vuosittain yli 30 000 nuorta perehtymässä kalastukseen. Pääosa tilaisuuksien vapaaehtoisista järjestäjistä on eläkeläisiä, joita ilman moni nuori ja lapsi jäisivät vaille asiantuntevaa opastusta. Maa- ja metsätalousministeriö puolusteli eläkeläisten kalastusmaksun asettamista sillä, että muutoin kalastajat olisivat eriarvoisessa asemassa. Perustelu on vähintäänkin ontuva, sillä tämän päivän maksajat ovat huomispäivän eläkeläisiä, jotka aikanaan ja tasavertaisesti pääsevät nauttimaan ilmaisesta kalastuksesta.

Viime vuosikymmenten aikana kalastuslakia on uudistettu askel kerrallaan ja positiivista on ollut lupakäytänteiden yhtenäistäminen. Kaukana ei ole ne ajat, jolloin kalastajien aika tuppasi menemään kalastusreissulla kala-alueiden omistajien etsimiseen, jotta kalastusluvan sai taskuunsa hankittua. Kalastuslain uudistukseen liittyy myös hallinnon keskittämistä. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpon (kok) valinnan mukaan jatkossa kalastusasioita maassamme hoitaa kolme Ely-keskusta, joiden valta lisääntyy alueensa kala-asioiden hoidossa. Aika näyttää, miten nämä Ely-keskukset pystyvät supistetuilla voimavaroillaan hoitamaan kaikki niille asetetut tehtävät.

Kireitä siimoja!

Kommentit

Jätä kommentti