Kannustimia loukkojen sijaan

Yksi seuraavan vaalikauden tärkeä tehtävä on työelämän uudistaminen. Työelämän pelisääntöjä on kehitettävä muuttuvan työelämän myötä, jotta saadaan kuohkeaa kasvupohjaa uudelle työlle.

Viime vuosina liian moni on ajautunut epätyypillisiin työsuhteisiin, joissa ovat nykyajan torppareiden tai mäkitupalaisten asemassa. Näiden ihmisten hyväksikäyttö on lopetettava. Tärkeää on tunnistaa paremmin uuden ajan duunareiden tarpeet, jolloin työelämän pelisääntöjen uudistaminen kulkee oikeaan suuntaan.

Tarvitaan enemmän kannustimia loukkojen sijaan. Yksi tämän vaalikauden tärkeä päätös oli kun hallitus poisti työmarkkinatuesta puolison tuloihin perustuvan tarveharkinnan. Työmarkkinatuen tarveharkinta muuttui 2013 alussa siten, että hakijan puolison tulot eivät enää vaikuta työmarkkinatuen määrään. Puolison tulojen vaikutuksen poistuminen korostaa etuuksien yksilökohtaisuutta ja purkaa samalla työttömyysturvaan liittyviä kannustinongelmia. Tarvitaan lisää tämän suuntaisia päätöksiä.

Työelämän uudistamiseen kuuluu oleellisesti työn uudelleen organisointi. Suomessa on osin pula osaavasta työvoimasta, toisaalta on taas aloja/tehtäviä, joissa voisi työskennellä vähemmällä koulutuksella. Nämä seikat pakottaa yhteiskunnan miettimään miten työ voidaan organisoida uudella tavalla.

Yksi esitetty keino on perustaa avustavia työtehtäviä. Avustavien työtehtävien perustaminen ei saa johtaa palkkojen polkemiseen eikä ammattitaitovaatimuksista tinkimiseen. Näiden töiden uudelleen organisointi on tehtävä järjestelmällisesti ja työntekijäjärjestöjen kanssa neuvotellen.

Konsensus on päivän puheenaihe. Mielestäni kolmikanta on edelleen erinomainen tapa sopia työelämän yhteisistä pelisäännöistä. Kolmikantayhteistyöllä on tällä vaalikaudella saavutettu muun muassa kaksi palkkaratkaisua, jotka parantavat Suomen kustannuskilpailukykyä suhteessa keskeisiin kilpailijamaihin. On erinomaisen tärkeää, että työmarkkinoiden vakauttamiseen pyritään laaja-alaisilla sopimuksilla, joilla talouteen tuodaan luottamusta ja pidemmän aikavälin sitoutumista.

Sopimusyhteiskunnan saavutuksiin voidaan lukea raamisopimus, työurasopimus ja työllisyys- ja kasvusopimus sekä rakennepoliittinen ohjelma 2013. Myös uusi eläkeratkaisu saavutettiin kolmikannassa. Eläkepäätös turvaa eläkkeiden rahoituksen ja lisää tasa-arvoa. Tämä oli merkittävä suoritus, joka kertoo sopimusyhteiskunnan voimasta. Eihän tällaista työkalua pidä hylätä ideologisista syistä.

Ikuinen kiistakapula työn puolueiden ja poliittisen oikeiston välillä on valtion rooli tulevaisuusinvestoinneissa. SDP:n mielestä päättäjien tärkein tehtävä on muuttaa Suomen suunta niin, että syntyy taloudellista kasvua ja ihmisille uutta työtä. Näissä toimissa myös valtiolla pitää olla keskeinen rooli. Yrittäjähenkisemmän valtion on omalla toiminnallaan edistettävä tulevaisuusinvestointeja. Pitkäjänteisiä investointeja haettaessa valtion on otettava aktiivinen rooli.

Investointeja pitää myös hakea uusilla, ennakkoluulottomilla keinoilla – esimerkiksi julkisen ja yksityisen rahoituksen yhdistelmiä käyttämällä. Näillä yhdistetyillä rahoitushankkeilla on saatu tutkitusti hyviä tuloksia aikaiseksi. Kaikesta leikkaamalla tai suuryrityksiä suosimalla ei talouskasvua saavuteta.

Hyvinvointimme perusta on julkinen sektori ja sen pitää olla vastine veroillemme jatkossakin.

Kommentit

  1. Kirjallinen työsopimus saatava aina. Esimerkiksi vuokra-asunnon vaihtaminen tai asuntolaina tyssää, jos sitä ei ole. Sopimuksessa oltava aina myös ainakin viikoittainen työtuntien määrä. 0h- sopimuksista olen samaa mieltä kuin Maria G. H – sopimus voidaan sallia opiskelijoille sillä edellytyksellä, että he itse sitä pyytävät, mutta sitä ei koskaan saisi määrätä työnantajan puolelta. Esim. liin matkalipun ostaminen kuukaudeksi ei ole mahdollista, jos ei ole tietoa töistä. Ja kysymys; jos esim. 10 kk eikä yhtään työtuntia, mutta ei ole käyty yt-neuvotteluja, tuleeko karenssi jos irtisanoo työsopimuksen? Näitäkin tapauksia on. Onko mitään rajaa, kuinka kauan työnantaja saa toimia näin?

Jätä kommentti