Lasten parhaaksi

Lapset päiväkodissa

SDP:n puoluekokous asetti tavoitteeksi päivähoitomaksun poiston lasten päivähoidosta. Päivähoitomaksun poistamisen tai osittaisen poistamisen kannalla on myös kokoomus. Suurin vastustaja on perussuomalaiset ja keskustapuolue suhtautuu varauksella.

Helsinki suurimpana kuntana selvittää maksuttomuutta, osa kunnista on jo maksuista luopunut. Vastapainona maksuttomuudelle on työn vastaanottamisen helpottaminen ja siten verokertymän kasvattaminen ja opiskelun mahdollistaminen. Yleinen asenne on päivähoidon laadun varmistaminen ja tasapuolisten palveluiden antaminen varhaiskasvatuksessa kaikille lapsille.

Päivähoitomaksun poistaminen nostaa käytettävän rahan määrää ja samalla lisää sekä kunnallis- että valtionverokertymää. Päivähoitomaksukertymä on vuositasolla noin 300 miljoonaa euroa joten tuntuu oudolta miten n.40000 asukkaan Kajaanissa kulut nousisivat 5 miljoonalla eurolla huomioiden väestörakenne.

Kajaanissa osa-aikatyötä tekevät ilmoittavat etukäteen hoitotarpeen kaupungille. Jos heille tarjotaan lisätyömahdollisuus ei päivähoitopaikka ole itsestään selvyys. Yrittämisen ja työllisyyden kehittämisen kannalta tulisi miettiä toimintojen joustavoittamista eikä lähtökohtaisesti tyrmätä uusia avauksia. Johtavien viranhaltijoiden tehtävä on suunnitella ja toteuttaa palvelut tehokkaasti ja laadukkaasti.

Taantuvan talousalueen pitää panostaa lapsiin, nuoriin ja näiden vanhempiin. Kajaanin kaupungin sivistysjohtaja Mikko saari oli nostanut (KS 8.2.2017) haastattelussa negatiiviset talousvaikutukset kaupungille lasten päivähoidon maksuttomuudesta, mutta unohtanut mainita mahdollisista tuloista kaupungille työllisyysasteen noususta.

Naisten työnvastaanottaminen tulee helpommaksi ja samalla parantaa naisten sosiaaliturvaa. Toisaalta, en usko kaikkien käyttävän maksuttomuutta lastenhoidossa hyväkseen, vaan sitä tultaisiin käyttämään tarpeeseen.