Postipalveluista

Liikenneyhteyksien lisäksi kansalaiset ovat ilmaisseet tuohtumuksensa myös muiden peruspalvelujen heikennyksille syrjäseuduilla. Yksi tulilinjalla olevista toimijoista on Posti, joka perustaa toimintansa postilakiin. Keskeistä on, että Posti mitoittaa ja järjestää palvelunsa siten, että kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta. Ikävä kyllä näin ei näytä olevan.

Irtisanomalla henkilöstöä Posti ajaa tietoisesti alas kykyään hoitaa tehtäväänsä postilain edellyttämällä tavalla. Heikentämällä jakelupalvelujaan syrjäseuduilla yhtiö pakottaa kansalaiset irtisanomaan mm. lehtitilauksia ja syventävän näin myös lehtitalojen ahdinkoa.

Vuosikymmenten ajan Posti on saanut huseerata ilman kilpailua. Jakelumäärien väheneminen on pakottanut sen nyt sopeuttamaan toimintojaan. Yhdeksi keinoksi irtisanomisten ja itsepalvelun lisäksi se on ottanut hinnankorotukset, joilla se kurittaa etenkin yrityksiä. Monet verkkokauppiaat pitävät Postin hinnoittelupolitiikkaa suurimpana jarruna toiminnan kasvulle ja kannattavuudelle. Globaalisti toimiville verkkokaupoille paketin toimittaminen Suomesta ulkomaille voi maksaa moninkertaisesti mitä kilpailijamaista, esimerkiksi Ruotsista tai Saksasta.

Tässä ajassa Postin tulisi toimia edelläkävijänä logistiikassa ja omalla toiminnallaan kannustaa yrityksiä käyttämään palvelujaan. Yrittäjiltä tulevan palautteen mukaan Posti toimii kuitenkin päinvastoin. Hinnoittelullaan Posti myös kannustaa asioimaan ulkomaisissa verkkokaupoissa sen sijaan, että suosisimme suomalaisyrityksiä. Tuotteita on halvempi tilata Englannista kuin Suomesta.

Sunnuntaina valittavan uuden eduskunnan yksi tärkeistä tehtävistä tulee olemaan postitoiminnan arvioiminen kansalaisten yhdenvertaisuuden pohjalta. Sen lisäksi laajempaan keskusteluun tulee nostaa myös Postin hinnoitteluperusteiden arvioiminen, jotta yksi yritys ei omalla toiminnallaan vaaranna vahvassa kasvussa olevaa kotimaisten yritysten verkkokauppatoimintaa.

Kommentit

Jätä kommentti