Rinteen hallitus pitää huolta maataloudesta ja maaseudusta

TIEDOTE

Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen (sd) on tyytyväinen Rinteen hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2020.

– Rinteen hallitus turvaa suomalaisen maatalouden tulevaisuuden ja sen kehittämisen, sanoo Piirainen.

– On tärkeää, että näkymä luo uskoa tulevaan ja panostaa viljelijöiden jaksamiseen tuottaa lähellä, puhdasta, turvallista ja ekologista suomalaisten ruokapöytiin. Ja samalla keskittyä yhä enemmän myös kuluttajien keskiöön nousseeseen hiilensidontaan ennakkoluulottomasti, korostaa Piirainen, joka on myös valtiovarainvaliokunnan ja sen maatalousjaoston jäsen.

– Maanviljelijöiden neuvonta- ja lomituspalveluiden tärkeys korostuu ja siitä on hyvä huomata, että hallitus on tämän tunnistanut ja tunnustanut.

– Maatalouden ja maankäytön osallistuminen ilmastotalkoisiin 19 miljoonan euron määräraha on tärkeä. Sillä tuetaan metsien kasvukykyä, terveyttä ja hyvää hoitoa, suometsien hoitotoimia, metsitystä ja maatalouden hiilensidontaa, listaa kajaanilainen Piirainen.

– 42 miljoonalla maataloustuotannon säilymisen kannalta tärkeään luonnonhaittakorvaukseen on merkitykseltään erittäin suuri, sillä luonnonhaittakorvaus mahdollistaa viljelyn pohjoisissa olosuhteissa. Kannattava maatalous säilyttää maatilat elinvoimaisina ja pitää yllä maaseudun työllisyyttä, perustelee Piirainen.

– Luontomatkailun kannalta on tärkeää, että Metsähallituksen korjausvelkaa puretaan ja luontomatkailun edellytyksiä vahvistetaan nostamalla Luontopalveluiden perusrahoitusta ja kunnostamalla retkeilyalueiden ja kansallispuistojen reitistöjä yhdessä ympäristöministeriön kanssa yhteensä 26 miljoonalla.

– Lisäksi luonnon monimuotoisuutta ja luonnonsuojelua tuetaan merkittävästi: vaelluskalahankkeisiin, lintukosteikoihin ja luontopalveluihin. Ne ovat tärkeitä ja liian vähälle huomiolle jääneitä suomalaisia vahvuuksia, jotka vetävät yhä enemmän matkailijoita Suomeen ja edistävät myös kotimaan matkailua, muistuttaa Piirainen.