Talvivaarasta uuden ajan sellutehtaaseen

Vastaamme Petri Hakkaraisen kolumniin (Kaleva 23.3.2015). Suomessa harjoitettavan liiketoiminnan pitää olla aina vastuullista. Vastuullisuutta on luontoarvojen kunnioittaminen ja liiketoiminnassa tämä tarkoittaa lakien ja ympäristölupien noudattamista. Talvivaaran kaivosyhtiö on epäonnistunut monella tavalla ja yhtiön jätevesiongelmat on tästä yksi seuraus. Yhtiö on sotkenut tarpeettomasti kainuulaista luontoa ja viime kädessä oikeus ratkaisee, onko yhtiö ja sen johto rikkonut Suomen lakeja.

Olemme kansanedustajina kertoneet kielteisen kannan Talvivaaran jätevesien purkuputkelle, koska emme ole vakuuttuneita purkuputken turvallisuudesta vesistöille. Talvivaarassa on tehty useita virheitä, joiden suurin maksaja on kainuulainen luonto. Nyt virheisiin ei ole enää varaa. Valtion ohjauksessa olevan Talvivaaran konkurssipesän tehtävä on ratkaista jätevesiongelma, jotta jo syntyneet ympäristövahingot voidaan rajata. Mielestämme valtion yhtiöön sijoittamat varat on käytettävä ensisijaisesti jätevesien puhdistusprosessin rakentamiseksi kaivosalueelle. Toisaalta olemme vaatineet purkuputkelle ympäristönvaikutusarvion käynnistämistä, jotta saataisiin selvyys purkuputken kokonaisvaikutuksista ympäristölle.

Kansanedustajina kannamme huolta suomalaisten työpaikoista ja haluamme edistää työpaikkojen syntymistä Pohjois-Suomeen. Äänekoskelle valmistellaan uuden sukupolven biotuotetehtaan rakentamista ja samanlaisia suunnitelmia on kuultu myös Kuopion suunnalta. Kainuussa on erinomainen toimintaympäristöistä uuden ajan sellutehtaalle ja näemme tässä mahdollisuuden työttömyyden kiusaamalle maakunnalle.

Nämä uuden ajan biotuotetehtaat tulevat tuottamaan korkealaatuisen sellun ohella biotuotteita, muun muassa mäntyöljyä, biosähköä ja puupolttoainetta. Lisäksi sellutehtaan tuotannosta osa voidaan valjastaa jalostamaan uusia kuitutuotteita, biomuovin raaka-aineita, lannoitteita ja bioöljyä ja biokaasua. Näiden sellutehtaiden ympärille on syntymässä uuden ajan biotalouden ekosysteemi, joka tulee tarjoamaan työtä tuhansille suomalaisille. Näiden tulevaisuuden työpaikkojen puolesta olemme valmiita taistelemaan. Samanlaisella taistelutahdolla haluamme puolustaa myös suomalaista luontoa.

Kansanedustajat
Raimo Piirainen (sd) ja Eero Suutari (kok)

Kommentit

Jätä kommentti