Valtiovarainvaliokunta lisäsi määrärahoja

Valtiovarainvaliokunta teki useita määrärahojen lisäyksiä. Rajavartiolaitokselle lisättiin 2 000 000 euroa ja kuntien ympäristöpuolen siirtoviemärihankkeista Sastamala ja Vesikolmio saivat kumpikin 400 000 euron lisäyksen. Ylivieskan kohtausraiteen parantamiseen varattiin 1 500 000 euroa.

Kemeran eli kestävän metsätalouden rahoituslain mukaisista valtion varoista rahoitetaan puuntuotantoa turvaavia metsänhoito- ja metsänparannustöitä silloin, kun ne ovat huonosti kannattavia ja tuottavat hyötyä vasta vuosikymmenien kuluttua. Kemeran myöntövaltuutus on 10 000 000 euroa.

Valiokunta totesi, että muuttuneessa turvallisuusympäristössä Suomen on tärkeää säilyttää uskottava ja itsenäinen rajavalvonta sekä kyky alueelliseen koskemattomuuden valvontaan ja turvallisuuteen.

On tärkeää varmistaa itärajalle riittävästi voimavaroja, jotta Rajavartiolaitoksen toimintavalmius ja varautuminen voidaan säilyttää. Jos henkilöstöä jouduttaisiin rahavarojen puutteen vuoksi vähentämään, Suomi olisi yhä riippuvaisempi naapurimaiden rajaviranomaisten kyvystä ja halusta estää Suomeen suuntautuva laiton maahanmuutto ja muu laiton toiminta.

Valiokunta piti lisäksi myönteisenä, että rajaylityspaikkojen kehittämistä itärajalla jatketaan vuonna 2015 ottamalla käyttöön Imatran, Nuijamaan ja Vaalimaan rajanylityspaikkojen laajennukset.

Kommentit

Jätä kommentti