Yrittäjyydelle myönteinen yhteiskunta kannustaa yritysten kasvua

Yrittäjyys on tärkeä asia suomalaiselle yhteiskunnalle ja työlle. Yrittäjyys kiinnostaa nyt myös nuoria ja korkeasti koulutettuja ihmisiä. On tärkeä ja hieno asia, että yrittäjämyönteisyyttä löytyy suomalaisissa ja uusia yrityksiä syntyy päivittäin.

Yrittäjän arki ei ole kuitenkaan aina ruusuilla tanssia, tämä yrittäjäksi aikovan on hyvä sisäistää. Pienyrittäjän poikana ammatinharjoittajan arkea tuli seurattua läheltä, silloin myös yrittäjän riskit tuli nähtyä aitiopaikalta. Siitä muodostui mielikuva suomalaisesta yrittäjyydestä iloineen ja murheineen.

Eduskunnalla on edessään suurten päätösten vuodet ja nyt on viimein aika tunnustaa pienten ja keskisuurten yritysten asema kasvun ja työllisyyden veturina. Ne työllistävät jo nyt suuremman osan suomalaisista. Yrittäjyys merkitsee toimeentuloa, osallisuutta ja mahdollisuutta lisätä omaa, läheisten ja koko yhteiskunnan hyvinvointia. Toimiva hyvinvointiyhteiskunta tukee myös riskinottoa, yrittämistä sekä uuden yrittämisen aloittamista. Tärkeässä roolissa talouskasvun tuottamisessa ovat juuri ne yritykset, jotka ylläpitävät, luovat ja kehittävät uusia työpaikkoja.

Jotta yritykset voivat kasvaa ja uusia työpaikkoja saadaan perustettua, verotuksen ja sosiaaliturvan on kehityttävä vastaamaan nykyistä paremmin yrittäjän käytännön arkea. Lakisääteisiin maksuihin tulee luoda joustoja, jotka huomioivat paremmin toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia. Yrittäjiin kohdistuvalla veropolitiikalla on taattava kaikille yrittäjille yksinkertainen ja helposti ymmärrettävä verotus, joka mahdollistaa toimeentulon omalla työllä ja kasvun sekä työllistämisen mahdollisuuden.

Yrittäjien työttömyys- ja eläketurvan tasossa olisi petrattavaa. Vaikka viime vuosina olemme kehittäneet yrittäjien sosiaaliturvaa, järjestelmässä on edelleen hiomista. Yrittäjyyden pitää olla turvallinen vaihtoehto palkkatyölle. Valitettavasti moni yrittäjä alivakuuttaa itsensä. Usein syynä on tiedonpuute. Toisille yrittäjäntulo ei yksinkertaisesti mahdollista kattavampaa turvaa.

Yrittäjien sosiaaliturvajärjestelmä kaipaa kokonaisvaltaista uudistamista ja selkiyttämistä. Samalla palkansaajan ja yrittäjän turvaa tulee tuoda lähemmäs toisiaan. Tarvitaan myös työttömyys- ja eläketurvan parempaa markkinointia yhteiskunnan taholta. Perheenjäsenten työllistymistä yrityksiin on helpotettava. Yrittäjän perheenjäsenellä tulee olla oikeus työttömyysturvaan myös silloin, kun yrityksen taloudellinen tilanne heikkenee.

Jotta yritykset voivat kasvaa, on yrittäjille rakennettava eri yhtiömuodoista toimiva polku pienestä suureksi. Yhtiömuodon muuttamisesta on tehtävä automaattista ja sen mahdollisuuksia on markkinoitava aktiivisemmin. On luotava esimerkiksi jokin automaattinen ilmoitusmenettely, jotta jonkin liikevaihtorajan ylittyessä yritys voisi vaihtua toiminimestä osakeyhtiöksi.

Osakeyhtiöiden ilmoitusvelvollisuuksia on vähennettävä ja tilintarkastusvelvollisuuden alarajaa nostettava nykyisestä. Tulevaisuuden Suomessa pien- ja kasvuyrityksillä tulee olemaan suuri yhteiskunnallinen rooli. Siksi näiden yritysten käytännön arkea ja kasvua meidän päättäjien pitää tukea.

Kommentit

Jätä kommentti