Raimo Piirainen

Kategoria: Kirjoituksia

Rinteen hallitus pitää huolta maataloudesta ja maaseudusta

Blogi

TIEDOTE Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen (sd) on tyytyväinen Rinteen hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2020. – Rinteen hallitus turvaa suomalaisen maatalouden tulevaisuuden ja sen kehittämisen, sanoo Piirainen. – On tärkeää, että näkymä luo uskoa tulevaan ja panostaa viljelijöiden jaksamiseen tuottaa lähellä, puhdasta, turvallista ja ekologista suomalaisten ruokapöytiin. Ja samalla keskittyä yhä enemmän myös kuluttajien keskiöön nousseeseen hiilensidontaan ennakkoluulottomasti, korostaa Piirainen, joka on myös valtiovarainvaliokunnan ja sen maatalousjaoston jäsen. – Maanviljelijöiden neuvonta- … Lue lisää

Piirainen tyytyväinen Googlen investointiin Kainuuseen

Blogi

Tiedote SDP:n Kajaanilainen kansanedustaja Raimo Piirainen on tyytyväinen Googlen ilmoitukseen investoinneista Kainuuseen. Google sijoittaa kahteen tuulivoimaprojektiin, jotka tulevat tuottamaan 250 megawattia sähköä. Toinen hankkeista on Ilmatar Energyn Kainuuseen rakennettava tuulipuisto. -Tämä on hyvä uutinen niin Suomelle kuin myös Kainuulle. Maamme nähdään turvallisena, luotettavana ja poliittisesti vakaana kohteena, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen Piirainen.    

SDP:n Piirainen budjetista: Toimet kestäviä ja oikeudenmukaisia

Blogi

TIEDOTE Suomalaiset äänestivät huhtikuussa muutoksen puolesta, joka on inhimillinen ja oikeudenmukainen. Kansanedustaja Raimo Piirainen (sd) on tyytyväinen Rinteen hallituksen ensimmäisen budjettiriihen tuloksiin. – Rinteen hallitus näyttää nyt, mistä se on tehty: työstä ja kasvusta, ekologisesti kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. SDP:n mielestä nämä eivät ole vastakkaisia asioita, vaan toisiaan tukevia, sanoo valtiovarainvaliokunnan jäsen Piirainen. – Suomalaiset äänestivät huhtikuun eduskuntavaaleissa muutoksen puolesta. Kansalaisten viesti oli vahva ja selkeä: Nyt on aika rakentaa oikeudenmukaisempaa, inhimillisempää … Lue lisää

Puolustuskyvyn ylläpito edellyttää riittäviä resursseja maanpuolustuksen toimijoille

Blogi

Tiedote SDP:n Raimo Piirainen korosti Kainuun tykistö- ja heittimistökillan kymmenvuotisjuhlassa käyttämässään juhlapuheessa kansallisesta puolustuskyvystä huolehtimisen tärkeyttä. Piirainen totesi puheessaan, että puolustuskyvyn ylläpito edellyttää riittävien resurssien turvaamista maanpuolustuksen toimijoille. − Suomi pitää huolen uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista. Suomen puolustuskyky perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi, Piirainen puhui juhlapuheessaan. Piirainen kiitteli pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaa, jossa … Lue lisää

Liikenneinfran lisäpanoksista merkittävää hyötyä Kainuulle ja Oulun seudulle

Kirjoituksia

Hallitus on tänään 18.6. antanut lisätalousarvioesityksen liikenneinfraan liittyvistä kehittämiskohteista. – Pidän erittäin merkittävänä tekona hallituksen esitystä raideliikenteen kehittämiseksi. Iisalmi-Ylivieska-välisen radan sähköistys ja Iisalmen kolmioraiteen rakentaminen  parantavat rautatiekuljetuksia Kainuusta ja Pohjois-Savosta satamiin, kertoo Piirainen. – Myös Oulun sataman syväyksen loppuun saattaminen ja Oulun ratapihan remontti sekä asetinlaitteen uudistaminen parantavat liikennöintiä Ouluun ja siitä edelleen meriteitse kolmansiin maihin, sanoo tyytyväisyyttä huokuva Piirainen. Myös muut hallituksen esitykset ovat raideliikenteen kehittämiseen merkittävästi vaikuttavia investointeja eri puolilla … Lue lisää

Raimo Piirainen Oulun vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajaksi

Kirjoituksia

TIEDOTE Oulun vaalipiirin kansanedustajat pitivät tänään järjestäytymiskokouksensa eduskunnassa ja valitsivat puheenjohtajakseen Raimo Piiraisen. SDP:n kolmannen kauden kansanedustaja Piirainen toimii samalla Oulun vaalipiirin kansanedustajien yhteyshenkilönä. Hänen tehtävänään on koordinoida eri tahojen ja sidosryhmien tapaamisia vaalipiirin kansanedustajien kanssa. ”Yhteistyöllä terävöitämme alueellista edunvalvontaa hyödyntämällä eri kansanedustajien valiokuntavastuut ja erilaiset verkostot Helsingissä. Tapaamme sidosryhmiä eri puolilla vaalipiiriä ja Helsingissä”, Piirainen valottaa. Piiraisen mukaan Pohjois-Suomen maakuntaliittojen tavoitteita ajetaan myös käynnistyvissä hallitusneuvotteluissa uuteen hallitusohjelmaan. Piirainen kiittää edustajakollegoita saamastaan … Lue lisää

Mielenterveysongelmissa kaikkien tuki on tärkeää

Kirjoituksia

Suomalaiset jäävät yhä useammin sairauslomalle mielenterveyden ongelmien vuoksi. Monen kohdalla paluu työelämään ei enää onnistu. Kelan tilastojen mukaan 16-39-vuotiaiden kansaneläkkeen saajien määrä on kasvanut 20 prosenttia kymmenessä vuodessa. Taustalla ovat usein mielenterveyden häiriöt. Tänä päivänä lähes jokainen suomalainen voi sanoa tuntevansa henkilökohtaisesti jonkun arjessa uupuneen. Yksiselitteistä syytä mielenterveysongelmien kasvuun ei ole, mutta onnistumisen ja menestymisen paineet tunnistetaan keskeisiksi tekijöiksi. Kun voimat vähenevät ja elämästä tulee selviytymistaistelua, kaikkien tuki on tärkeää. Yhteiskunnan tehtävänä … Lue lisää

Sote-palvelut ja Kainuu

Kirjoituksia

Sotepalvelut pitää saada suuremmille harteille, se on tärkein tulevan hallituksen tehtävä. Kainuun maakuntahallitus ja -valtuusto voivat jatkaa hankkeiden avulla elinkeinojen kehittämistä. Ne voivat jatkaa toimintaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa, maakuntauudistuksen valmistelussa hyviksi havaittuja uudistuksia tulee yhteisesti viedä eteenpäin. Keskustapuolue on hyvin vahvasti lähtenyt arvioimaan maakunnan menetystä, jos keskustapuolue ei ole tulevassa hallituksessa. Kainuun maakunta menetetään ja jäädään takapajulaksi, – näin sanoo myös maakuntajohtaja Malinen. Se, ettei maakuntamalli ja Sote toteutunut, johtuu yksinomaan hallituksen … Lue lisää

SDP:n veropoliittisista tavoitteista

Kirjoituksia

Viime viikkoina on ollut hienoa huomata miten monet ammatinharjoittajat ja toiminimiyrittäjät ovat muuttaneet käsitystään SDP:n veropoliittisista tavoitteista. Kaikki viisaus ei siis asu Kauppalehdessä ja kuulopuheissa, vaan henkilökohtainen tutustuminen SDP:n vero-ohjelmaan kannattaa. SDP:n esittämä ansiotuloveron alennus kohdistuisi nimenomaisesti pienyrittäjiin, joiden tuloksesta suurin osa verotetaan ansiotuloverona. Toinen tärkeä osa vero-ohjelmassa on puuttua vakuutuskuorilla ja muilla sijoitustuotteilla harjoitettuun verokikkailuun. Siihen toimintaan, jossa omaisuus kätketään esimerkiksi holding-yhtiöihin viranomaisten, verottajan ja tilastoja pitävien tavoittamattomiin. Mielenkiintoista on se … Lue lisää

Kuka määrittelee politiikan suunnan?

Kirjoituksia

Kansanvallassa kamreerilla on rengin osa. Tämä näyttää unohtuvan muutamien puolueiden puheenjohtajilta. Suomessa on hyvä ja asiansa osaava ammattitaitoinen virkamieskunta, mutta ihan ongelmatonta ei ole, että he määrittelisivät kannanotoillaan politiikan suunnan. Jos näin toimittaisiin, niin vaalit ja äänestäminen olisi turhaa ajan haaskaamista.Virkamieskunnan tehtävänä on valmistella ja viedä käytäntöön vaaleissa mandaatin saaneiden henkilöidentekemiä päätöksiä. Virkamiesten rooli päätöksenteon valmistelussa on keskeinen, mutta on syytä muistaa myös ammattikunnan omat intohimot ja intressit. Virkamiehet ovat tärkeä osa … Lue lisää