Raimo Piirainen

Kategoria: Kirjoituksia

Maakunnan yhtenäisyydestä

Blogi

Kainuussa lähdettiin maakuntauudistusvalmistelua tekemään ns. piikkipaikalta. Hallintokokeilun kokemus ja rakenteet antoivat hyvät lähtöasetelmat maakuntauudistukselle. Näillä eväillä olisi ollut hyvä lähteä uusille urille. Valmistelua on tehty esivalmisteluineen puolitoista vuotta ja ollaan vasta alkutekijöissä. Tosin, omalta osaltaan tähän on vaikuttanut maan hallituksen huopaaminen maakuntauudistuksen lainsäädännön tiimoilta, mutta siitä huolimatta Kainuun tulisi olla pidemmällä valmistelun osalta. Meillä kaikilla on peiliin katsomisen paikka. Olisi odottanut, että hallintokokeilun hyvät kokemukset olisivat nostaneet maakuntahengen uusille urille. Ikäväkseni on … Lue lisää

Oulun yliopiston koulutuspaikoista

Blogi

Oulun yliopisto on antamassa Kajaanin yliopistokeskukselle entistä itsenäisemmän roolin. Näin on asia Oulun yliopiston rehtorin sanomana. Hyvä näin. Oulun yliopiston toiminta tuntuu todella suunnittelemattomalta taaksepäin katsottaessa, sillä Oulun yliopisto siirsi aikoinaan lastentarhanopettajien koulutuksen Ouluun. Samalla saatiin Oulun yliopistolta lupaus, että opettajakoulutus voi jatkua Kajaanissa, jos luovumme varhaiskasvatuksen opettajakoulutuksesta. Ei mennyt monta vuotta, kun vaatimukset opettajakoulutuksen siirrosta Kajaanista Ouluun nousivat esille. Matti Vanhasen hallituksen ajettua läpi yliopistojen autonomialaki, samalla hetkellä Oulun yliopisto teki … Lue lisää

Hallituksen SOTE-säätöä

Blogi

Pääministeri Sipilän ilmoitus siirrosta vuodella eteenpäin uuden maakunnan aloittamisesta oli odotettu päätös. Ei sillä, että olisin iloinen hankkeen karille ajosta, kysymys on enemmänkin siitä, ettei lainvalmistelussa otettu riittävästi huomioon perustuslain kirjainta. Tästä johtuen näin tulevat vaikeudet lainsäädännössä, niin kuin monet asiantuntijat myös esittivät. SDP:n puoluehallituksen jäsenenä olen myös saanut suhteellisen ajankohtaista tietoa hallituksen lainvalmistelun etenemisestä. En ole juristi, mutta kansanedustajana olin perustuslakivaliokunnan jäsen neljä vuotta ja sinä aikana minulle tuli hyvä käsitys … Lue lisää

Valinnanvapaudesta

Blogi

Valinnanvapaus on noussut Sote-keskustelun pääosaan. Kaikki ovat valinnanvapauden puolesta, kun se toteutetaan oikeudenmukaisesti ja tasa-arvoisesti sekä mahdollistetaan myös kunnan oma tuotanto. Nykyisin valinnanvapaus antaa asiakkaalle vapauden valita meneekö hakemaan terveyspalveluita yksityiseltä terveyspalveluita tuottavalta yritykseltä vai verovaroin tuottavalta kunnan terveyskeskukselta. Yksityisellä käyvä henkilö saa pienen korvauksen kansaneläkelaitokselta (KELA), jonka vastaanottanut lääkäri tai muu toimija vähentää suoraan laskusta ja hakee alennuksen suuruisen osuuden kelalta. Kelakorvauksen prosenttiosuutta on menneinä vuosina leikattu, mikä on osaltaan vaikuttanut, … Lue lisää

Lasten parhaaksi

Blogi

SDP:n puoluekokous asetti tavoitteeksi päivähoitomaksun poiston lasten päivähoidosta. Päivähoitomaksun poistamisen tai osittaisen poistamisen kannalla on myös kokoomus. Suurin vastustaja on perussuomalaiset ja keskustapuolue suhtautuu varauksella.

Maalitauluna ay-liike

Blogi

Vastakkainasettelun ajan piti olla ohi. Niinhän presidentti Niinistö kampanjoi saadakseen ääniä vasemmalta. Viime aikoina on käynyt selväksi, että puheista huolimatta vastakkainasettelu elää ja voi hyvin Suomessa. Viisaus maan asioista ja keinoista ratkaista ongelmat on annettu milloin millekin elinkeinoelämän lobbariryhmälle, jolle tarjotaan medianäkyvyyttä kuin tulenkeksijälle. Ratkaisu on yleensä aina sama, enemmän työtä ja vähemmän palkkaa. Optioista, bonuksista ja johtajien vastuusta näissä ratkaisumalleissa ei koskaan mainita sanaakaan. Vaaditaan palkkamalttia ja joustavuutta, mutta kovin yksipuolisesti. … Lue lisää

Postipalveluista

Blogi

Liikenneyhteyksien lisäksi kansalaiset ovat ilmaisseet tuohtumuksensa myös muiden peruspalvelujen heikennyksille syrjäseuduilla. Yksi tulilinjalla olevista toimijoista on Posti, joka perustaa toimintansa postilakiin. Keskeistä on, että Posti mitoittaa ja järjestää palvelunsa siten, että kansalaiset ovat yhdenvertaisessa asemassa asuinpaikastaan riippumatta. Ikävä kyllä näin ei näytä olevan. Irtisanomalla henkilöstöä Posti ajaa tietoisesti alas kykyään hoitaa tehtäväänsä postilain edellyttämällä tavalla. Heikentämällä jakelupalvelujaan syrjäseuduilla yhtiö pakottaa kansalaiset irtisanomaan mm. lehtitilauksia ja syventävän näin myös lehtitalojen ahdinkoa. Vuosikymmenten ajan … Lue lisää

Suitset veronkiertäjille

Blogi

Eduskuntavaalit on kansalaisen väylä ottaa kantaa Suomen suuntaan. Juuri nyt yhteiskunnallinen kehitys kaipaa vahvan kansanliikkeen ääntä puolustamaan kansalaisten oikeutta koulutukseen, työhön, toimeentuloon sekä oikeudenmukaiseen verotukseen. SDP on suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan keskeinen arkkitehti. Monet tänä päivänä itsestään selvinä pidettävistä julkisista palveluista ja kansalaisten oikeuksista on sosialidemokraattisen kansanliikkeen aikaansaannoksia. Nähdyissä vaalikeskusteluissa liian vähälle huomiolle on jäänyt veronkierto ja keinot sen torjumiseksi. Esimerkiksi terveydenhuollosta ja muista julkisista palveluista rahan kuppaaminen ulkomaisille sijoittajille on saatava loppumaan rakenteita … Lue lisää

Pari sanaa junavuoroista

Blogi

Otimme kainuulaiskansanedustajien kanssa kantaa VR:n aikeille lopettaa monelle tärkeä yöjunavuoro Kajaanin ja Kuopion välillä. Totta on, ettei vuoro ole matkustajamääriltään valtakunnan vilkkain, mutta ilmoitusluonteisena asiana kerrottu päätös on törkeä ja märkä rätti kaikelle työlle Kainuun elinvoimaisuuden turvaamiseksi jo muutoinkin vaikeassa tilanteessa. Pitäytymällä päätöksessään VR:n johto vahvistaa käsitystä toimintansa ylimielisyydestä. Onko todella niin, että yhtiölle turvattu yksinoikeus henkilöliikenteelle kiskoilla antaa mahdollisuuden käyttää härskisti hyväksi monopoliasemaa tilanteessa, jossa esimerkiksi linja-autoliikenne uudistaa toimintamallejaan? Edellisten vaalien … Lue lisää

Mitä se Kekkonen sanoisi?

Blogi

Kekkosen kommentti ”saatanan tunarit” on jäänyt elämään ihailtuna ohjeistuksena päätöksentekoon. Se on tuttua kansalaisten korvamakiaa meille kansanedustajillekin, vaikka alkujaan presidentin heitto kohdistuikin poliittisia virkanimityksiä arvostelleille virkamiehille. Siis asiaan, jota toisin kuin Kekkonen, itsekin vastustan. Näin siksi, että päätöksentekoa valmistellaan yhä enemmän virkamiesvoimin eikä korkeiden virkojen läänittäminen poliittisin perustein ole mielestäni hyvää aikakautemme hallintotapaa. Viime kädessä tämä kaventaa yksittäisen kansanedustajan mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon. Muutoinkin poliittinen päätöksentekomme kaipaisi suoraviivaistamista. EU säätelee ja mutkistaa paljon, … Lue lisää