Kirjoituksia

Hallituksen talouspolitiikasta

Joulu lähestyy ja meillä kaikilla joulukiireet alkavat tuntua ja näkyä omissa päivittäisissä toimissamme. Näin on tilanne myös eduskunnassa. Vuoden 2022 budjetin käsittely on viime vaiheessa, minkä eteen olemme reilut kaksikuukautta kuulleet asiantuntijoita kaikkien budjetin pääluokkien osalta. Budjettia on täydennetty pienillä…
Lue lisää

Aluevaalien äänestysaktiivisuudesta

Aluevaalien lähestyessä keskusteluun on noussut vaalien äänestysaktiivisuus. Useissa tutkimuksissa nostetaan esiin kansalaisten vähäinen kiinnostus aluevaaleja kohtaan. Arviot äänestysaktiivisuudesta pyörivät 35-40 % välillä. Hyvinvointialuevaalit ovat ratkaiseva askel Kainuun hyvinvointialueen tulevaisuudelle. Siksi on tärkeää näyttää, että kainuulaiset pitävät sosiaali- ja terveyspalveluiden saatavuutta ja…
Lue lisää

Tavoitteena ikäystävällisyys

Vuosi 2021 vetelee viimeisiään. Talousarvio vuodelle 2022 on hyväksytty eduskunnassa. Sen hyväksymisen lomassa annettiin eduskunnalle merkittävä uudistuspaketti: iäkkäiden palvelujen uudistamisen toinen vaihe. Asia on otsikkoaan merkittävämpi. Vuonna 2019 kotihoitoa sai 200 000 asiakasta. Käyntejä kertyi yhteensä 38,7 miljoonaa. Pääministereiden Antti Rinteen…
Lue lisää

Yksimielisyys avohakkuualoitteesta vahvistaa kansallista metsäpolitiikkaa

TIEDOTE SDP:n maa- ja metsätalousvaliokuntaryhmän vastaava, kansanedustaja Raimo Piirainen on erittäin tyytyväinen, että eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunta päätyi yksimieliseen mietintöön avohakkuiden kieltämiseen valtionmailla tähtäävän kansalaisaloitteen käsittelyssä. – On suuri saavutus aikana, jolloin ilmasto- ja metsäpolitiikassa poterot ovat syvät, päätyä yksimielisyyteen…
Lue lisää

Piirainen perää tasapuolisuutta tuulivoimaloiden maapohjien rasitteisiin

TIEDOTE SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on tänään jättänyt kirjallisen kysymyksen valtioneuvoston asianomaisen jäsenen vastattavaksi. Piirainen on hyvillään, että tuulivoimaa rakennetaan, mutta niiden maankäytössä on epäilyttäviä kohtuuttomuuksia aiheuttavia, epätasa-arvoa ruokkivia menettelytapoja. – Suureksi ongelmaksi koetaan, että tuulivoimalan maapohjasta maanomistaja saa…
Lue lisää

Kainuu sai sen, mikä sille kuuluu

TIEDOTE SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen tyytyväinen, että hallitus sai neuvoteltua EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksen alueellisen jaon vuoteen 2027 asti tänään talouspoliittisessa ministeriryhmässä. – Kainuu saa sen, mikä sille kuuluu. Sen osuus 5,5 prosenttia aluekehitysrahasto EAKR:sta, 5,8 prosenttia sosiaalirahasto…
Lue lisää

Kainuun kansanedustajat tyytyväisiä alueellisen lentoliikennetuen jatkoon, hoitotakuun edistämiseen ja kaivosveron käyttöönottoon

TIEDOTE Kainuun kansanedustajat Raimo Piirainen (sd), Merja Kyllönen (vas) ja Tuomas Kettunen (kesk) ovat tyytyväisiä alueellisen lentoliikennetuen jatkoon, hoitotakuun edistämiseen ja kaivosveron käyttöönottoon. Maakuntien liikenteellinen saavutettavuus on ollut ymmärrettävästi laajan keskustelun alla myös tänä syksynä. Hallitus linjasi budjettiriihessä alueellisen lentoliikenteen…
Lue lisää

Suomen vedellä keinottelu on nyt estetty!

TIEDOTE SDP:n kansanedustaja ja maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen on tyytyväinen eduskunnan yksimieliseen kantaan kansalaisaloitteesta Suomen vesistä. Samalla eduskunta odottaa nyt konkreettisia hallituksen toimia vuoden 2022 loppuun mennessä hallitukselta. – On ilo havaita, että suureen ja tärkeään aiheeseen löytyy…
Lue lisää

Työajan lyhennys ikääntyvienkin työllisyyden takeeksi?

Sanna Marinin hallituksen oiva tavoite kohti 75 %:n työllisyysastetta on, että ”Työuria pidennetään alusta, keskeltä ja lopusta.” Lisäksi hallitusohjelmassa sanotaan: ”Kehitetään ura- ja ohjauspalveluita työttömien lisäksi erityisesti pitkään perhevapailla olleille ja ikääntyneille työntekijöille.” Kuitenkin on selvästi syntynyt vastakkainasettelu työn tuottavuuden…
Lue lisää
Raimo Piirainen

Piirainen huolissaan VT 5:n pullonkaulasta

SDP:n kainuulainen kansanedustaja Raimo Piirainen on huolissaan valtatie 5:n pullonkaulasta – Leppävirran – Kuopion välillä. Huolta lisää se, ettei se ole mukana Väyläviraston kymmenen vuoden investointiohjelman luonnoksessa. – Tuo väli on osa Kainuun, Savon ja Pohjois-Karjalan runkoyhteyttä Etelä-Suomeen ja osoittautunut…
Lue lisää