Raimo Piirainen

Kategoria: Kirjoituksia

Puolustuskyvyn ylläpito edellyttää riittäviä resursseja maanpuolustuksen toimijoille

Blogi

Tiedote SDP:n Raimo Piirainen korosti Kainuun tykistö- ja heittimistökillan kymmenvuotisjuhlassa käyttämässään juhlapuheessa kansallisesta puolustuskyvystä huolehtimisen tärkeyttä. Piirainen totesi puheessaan, että puolustuskyvyn ylläpito edellyttää riittävien resurssien turvaamista maanpuolustuksen toimijoille. − Suomi pitää huolen uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista. Suomen puolustuskyky perustuu yleiseen asevelvollisuuteen, koulutettuun reserviin, koko maan puolustamiseen ja korkeaan maanpuolustustahtoon. Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan päämääränä on ehkäistä Suomen joutuminen sotilaallisen konfliktin osapuoleksi, Piirainen puhui juhlapuheessaan. Piirainen kiitteli pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaa, jossa … Lue lisää

Liikenneinfran lisäpanoksista merkittävää hyötyä Kainuulle ja Oulun seudulle

Kirjoituksia

Hallitus on tänään 18.6. antanut lisätalousarvioesityksen liikenneinfraan liittyvistä kehittämiskohteista. – Pidän erittäin merkittävänä tekona hallituksen esitystä raideliikenteen kehittämiseksi. Iisalmi-Ylivieska-välisen radan sähköistys ja Iisalmen kolmioraiteen rakentaminen  parantavat rautatiekuljetuksia Kainuusta ja Pohjois-Savosta satamiin, kertoo Piirainen. – Myös Oulun sataman syväyksen loppuun saattaminen ja Oulun ratapihan remontti sekä asetinlaitteen uudistaminen parantavat liikennöintiä Ouluun ja siitä edelleen meriteitse kolmansiin maihin, sanoo tyytyväisyyttä huokuva Piirainen. Myös muut hallituksen esitykset ovat raideliikenteen kehittämiseen merkittävästi vaikuttavia investointeja eri puolilla … Lue lisää

Raimo Piirainen Oulun vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajaksi

Kirjoituksia

TIEDOTE Oulun vaalipiirin kansanedustajat pitivät tänään järjestäytymiskokouksensa eduskunnassa ja valitsivat puheenjohtajakseen Raimo Piiraisen. SDP:n kolmannen kauden kansanedustaja Piirainen toimii samalla Oulun vaalipiirin kansanedustajien yhteyshenkilönä. Hänen tehtävänään on koordinoida eri tahojen ja sidosryhmien tapaamisia vaalipiirin kansanedustajien kanssa. ”Yhteistyöllä terävöitämme alueellista edunvalvontaa hyödyntämällä eri kansanedustajien valiokuntavastuut ja erilaiset verkostot Helsingissä. Tapaamme sidosryhmiä eri puolilla vaalipiiriä ja Helsingissä”, Piirainen valottaa. Piiraisen mukaan Pohjois-Suomen maakuntaliittojen tavoitteita ajetaan myös käynnistyvissä hallitusneuvotteluissa uuteen hallitusohjelmaan. Piirainen kiittää edustajakollegoita saamastaan … Lue lisää

Mielenterveysongelmissa kaikkien tuki on tärkeää

Kirjoituksia

Suomalaiset jäävät yhä useammin sairauslomalle mielenterveyden ongelmien vuoksi. Monen kohdalla paluu työelämään ei enää onnistu. Kelan tilastojen mukaan 16-39-vuotiaiden kansaneläkkeen saajien määrä on kasvanut 20 prosenttia kymmenessä vuodessa. Taustalla ovat usein mielenterveyden häiriöt. Tänä päivänä lähes jokainen suomalainen voi sanoa tuntevansa henkilökohtaisesti jonkun arjessa uupuneen. Yksiselitteistä syytä mielenterveysongelmien kasvuun ei ole, mutta onnistumisen ja menestymisen paineet tunnistetaan keskeisiksi tekijöiksi. Kun voimat vähenevät ja elämästä tulee selviytymistaistelua, kaikkien tuki on tärkeää. Yhteiskunnan tehtävänä … Lue lisää

Sote-palvelut ja Kainuu

Kirjoituksia

Sotepalvelut pitää saada suuremmille harteille, se on tärkein tulevan hallituksen tehtävä. Kainuun maakuntahallitus ja -valtuusto voivat jatkaa hankkeiden avulla elinkeinojen kehittämistä. Ne voivat jatkaa toimintaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa, maakuntauudistuksen valmistelussa hyviksi havaittuja uudistuksia tulee yhteisesti viedä eteenpäin. Keskustapuolue on hyvin vahvasti lähtenyt arvioimaan maakunnan menetystä, jos keskustapuolue ei ole tulevassa hallituksessa. Kainuun maakunta menetetään ja jäädään takapajulaksi, – näin sanoo myös maakuntajohtaja Malinen. Se, ettei maakuntamalli ja Sote toteutunut, johtuu yksinomaan hallituksen … Lue lisää

SDP:n veropoliittisista tavoitteista

Kirjoituksia

Viime viikkoina on ollut hienoa huomata miten monet ammatinharjoittajat ja toiminimiyrittäjät ovat muuttaneet käsitystään SDP:n veropoliittisista tavoitteista. Kaikki viisaus ei siis asu Kauppalehdessä ja kuulopuheissa, vaan henkilökohtainen tutustuminen SDP:n vero-ohjelmaan kannattaa. SDP:n esittämä ansiotuloveron alennus kohdistuisi nimenomaisesti pienyrittäjiin, joiden tuloksesta suurin osa verotetaan ansiotuloverona. Toinen tärkeä osa vero-ohjelmassa on puuttua vakuutuskuorilla ja muilla sijoitustuotteilla harjoitettuun verokikkailuun. Siihen toimintaan, jossa omaisuus kätketään esimerkiksi holding-yhtiöihin viranomaisten, verottajan ja tilastoja pitävien tavoittamattomiin. Mielenkiintoista on se … Lue lisää

Kuka määrittelee politiikan suunnan?

Kirjoituksia

Kansanvallassa kamreerilla on rengin osa. Tämä näyttää unohtuvan muutamien puolueiden puheenjohtajilta. Suomessa on hyvä ja asiansa osaava ammattitaitoinen virkamieskunta, mutta ihan ongelmatonta ei ole, että he määrittelisivät kannanotoillaan politiikan suunnan. Jos näin toimittaisiin, niin vaalit ja äänestäminen olisi turhaa ajan haaskaamista.Virkamieskunnan tehtävänä on valmistella ja viedä käytäntöön vaaleissa mandaatin saaneiden henkilöidentekemiä päätöksiä. Virkamiesten rooli päätöksenteon valmistelussa on keskeinen, mutta on syytä muistaa myös ammattikunnan omat intohimot ja intressit. Virkamiehet ovat tärkeä osa … Lue lisää

Arvoista ja työstä

Kirjoituksia

Ihmisiä tavatessa nousee tuon tuostakin esiin kysymys arvoista. Monet ovat sanoneet viimeaikaisen kyydin olleen kylmää ja asioita viedyn eteenpäin bisneskylki edellä. Näkemyksiin on ollut helppo yhtyä. Toivottavasti huhtikuun vaaleissa ihmiset osoittavat tahtotilansa palauttaa Suomi takaisin tielle, jossa kaikkea ei mitata rahassa. Arvoilla on merkitystä. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen maksaa, mutta se on sen arvoista. Yhä oikeammalle suuntaavassa ajattelussa voitot yksityistetään ja kustannukset jaetaan. Tästä hyvänä esimerkkinä Keskuskauppakamarin esittämä ja sitä lähellä olevien tahojen komppaama … Lue lisää

Ikäihmisten palvelut

Kirjoituksia

Näin vaalien alla nousee keskusteluun asiat, jotka ovat jääneet pienemmälle huomiolle vaalien välillä. Vanhuspalveluiden tilasta on käyty keskustelua, mutta todellinen tilanne on jäänyt varjoon. Avun ja hoivan tarve lisääntyy ikääntymisen myötä. Kotona asumista on korostettu, koska se on meidän kaikkien tärkein paikka elämässä. Tarvitaan tuettua asumista, kun tilanne etenee siihen pisteeseen, ettei yksin enää pärjää kotona. Laitoshoidon tarve on hyvin yksilöllistä, mutta kun sen tarve kohtaa, on palvelu saatava ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi. … Lue lisää

Junaliikenteen kehittäminen

Kirjoituksia

Suunnitelmia raideliikenteen kehittämiseksi nouse kuin sieniä sateella, hyvä näin. Tärkeää on muistaa millainen korjausvelka Suomen väylillä on. Parlamentaarinen työryhmä on nimennyt tärkeimmäksi tavoitteeksi korjausvelan kasvun alentamisen. Se ei ole helppo harjoitus nykyisillä resursseilla, niin kuin on nähty. Pitää olla myös pitkän aikavälin tavoitteita liikenteen kehittämiseksi ja Suomen kasvuntieksi. On tärkeää, että käydään avointa keskustelua Suomen liikennejärjestelmien kehittämisestä, samalla saadaan näkemys siitä mikä on realistinen hanke ja mikä ei. Raideliikenne puolustaa asemaansa vähäpäästöisyyden … Lue lisää