Raimo Piirainen

Kategoria: Kirjoituksia

Arvoista ja työstä

Kirjoituksia

Ihmisiä tavatessa nousee tuon tuostakin esiin kysymys arvoista. Monet ovat sanoneet viimeaikaisen kyydin olleen kylmää ja asioita viedyn eteenpäin bisneskylki edellä. Näkemyksiin on ollut helppo yhtyä. Toivottavasti huhtikuun vaaleissa ihmiset osoittavat tahtotilansa palauttaa Suomi takaisin tielle, jossa kaikkea ei mitata rahassa. Arvoilla on merkitystä. Hyvinvointivaltion ylläpitäminen maksaa, mutta se on sen arvoista. Yhä oikeammalle suuntaavassa ajattelussa voitot yksityistetään ja kustannukset jaetaan. Tästä hyvänä esimerkkinä Keskuskauppakamarin esittämä ja sitä lähellä olevien tahojen komppaama … Lue lisää

Ikäihmisten palvelut

Kirjoituksia

Näin vaalien alla nousee keskusteluun asiat, jotka ovat jääneet pienemmälle huomiolle vaalien välillä. Vanhuspalveluiden tilasta on käyty keskustelua, mutta todellinen tilanne on jäänyt varjoon. Avun ja hoivan tarve lisääntyy ikääntymisen myötä. Kotona asumista on korostettu, koska se on meidän kaikkien tärkein paikka elämässä. Tarvitaan tuettua asumista, kun tilanne etenee siihen pisteeseen, ettei yksin enää pärjää kotona. Laitoshoidon tarve on hyvin yksilöllistä, mutta kun sen tarve kohtaa, on palvelu saatava ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi. … Lue lisää

Junaliikenteen kehittäminen

Kirjoituksia

Suunnitelmia raideliikenteen kehittämiseksi nouse kuin sieniä sateella, hyvä näin. Tärkeää on muistaa millainen korjausvelka Suomen väylillä on. Parlamentaarinen työryhmä on nimennyt tärkeimmäksi tavoitteeksi korjausvelan kasvun alentamisen. Se ei ole helppo harjoitus nykyisillä resursseilla, niin kuin on nähty. Pitää olla myös pitkän aikavälin tavoitteita liikenteen kehittämiseksi ja Suomen kasvuntieksi. On tärkeää, että käydään avointa keskustelua Suomen liikennejärjestelmien kehittämisestä, samalla saadaan näkemys siitä mikä on realistinen hanke ja mikä ei. Raideliikenne puolustaa asemaansa vähäpäästöisyyden … Lue lisää

Huutolaisten aikaan

Kirjoituksia

Esperi Caren toiminta on kaatanut vadin monessa suomalaiskodissa. Ahneudella ei ole rajoja. Mikään yllätys epäkohtien ja laiminlyöntien esille tuleminen ei ollut. Työntekijöiden ja ammattiliittojen esittämiin huoliin ei ole tartuttu kuin vasta nyt viimeisellä hetkellä. Toivottavasti tämä avaa kaikkien sotea ja yksityistämistä vielä kannattavien silmät. Sydämettömiä toimijoita tämä tuskin hetkauttaa, osakeyhtiöiden tehtävänä kun on tehdä voittoa omistajilleen, eikä siinä vanhuksen tai sairaan arvo paljoa paina. Korulauseet on erikseen ja ministeri Saarikon twitterissä julkaisema … Lue lisää

Kainuulaiset eivät pääse itse päättämään

Kirjoituksia

Kansanedustaja Eero Suutari syytti minua (KS19.1.2019) konkreettisten asioiden välttelystä, mutta syyllistyy siihen itse. Hallitus on jo kesällä antanut keskittämisasetuksen millä kainuulaiset pakotetaan hakemaan tiettyjä kirurgianleikkauksia tulevaisuudessa Kainuun ulkopuolelta. Suutarin mielestä kaikki mitä kokoomus hallituksessa tekee, on ”normaalia” ja yhteiskunnan kannalta hyväksyttävää. Hän myös väittää minun mustamaalaavan kokoomusta, mielestäni kokoomus tekee sen itse harjoittamalla eriarvoistavaa politiikkaa kyykyttämällä vähempiosaisia. Vastuullisena päättäjänä kannan vastuuni kainuulaisten erikoissairaanhoidon palveluiden puolustamisessa. En voi hyväksyä, että hallitus keskittämislailla pakottaa kainuulaiset … Lue lisää

SDP haluaa toimivat palvelut

Kirjoituksia

Matti Mulari kirjoittaa (KS 4.12.) ”SDP olisi hallitusvastuussa uhka Kainuun uuden maakunnan muodostamiselle.” Hän esittää mitään pohjaa olevia väittämiä. Talousmiehenä arvostamani Mularin olisi toivonut pysyvän totuudessa. Olisi ollut paikallaan kirjoittaa siitä keskustelusta mitä käytiin maakuntahallituksessa edellisenä päivänä 3.12, missä todettiin uuden maakunnan rahoituksessa olevan 20 miljoonan euron vajaus nykymalliin verrattuna. Eittämättä mieleeni tulee kuva, että Mulari pyrkii peittämään oman puolueensa onnettoman toiminnan maakunta- ja Sote uudistuksen valmistelussa. Sipilän hallituksen malli ei turvaa … Lue lisää

Liikenneministeri Berner unohti Kainuun

Kirjoituksia

Liikenneministeriö antoi asetuksen runkoverkoista niin maanteiden kuin myös rautateiden osalta 21.11. Asetus tulee voimaan 1.1.2019. Maanteiden runkoverkko päättyy VT 5 osalta Kajaaniin, näin päätti ministeri Berner. Suurin osa Kainuusta jää runkoverkon ulkopuolelle. Se tarkoittaa palvelutasossa heikompaa tasoa Kajaanista pohjoiseen, esimerkiksi talvikunnossapidon osalta tarkoittaa II-tason hoitoa. Ministeriltä unohtui, että viitostie jatkuu aina Sodankylään saakka. Matkailun kannalta olisi ollut suotavaa runkoverkon jatkuvan ainakin Kuusamoon saakka. Samoin kävi VT 22 Kontiomäki- Oulu välin, se on … Lue lisää

Muistopuhe Kalajoella 8.12.2018

Kirjoituksia

Kalajoki 8.12.2018 Raimo Piirainen, SDP:n puoluehallituksen jäsen Hyvät muistotilaisuuteen osallistuvat, Sadan vuoden takaiset tapahtumat ovat olleet mielissämme ja keskusteluissa viime vuosien aikana. Vuosien 1917 ja 1918 tapahtumat ovat nousseet mieliimme kaikkine kauheuksineen mitä sotatoimiin yleisesti liittyi. Maakunnissa on järjestetty monia muistotilaisuuksia 100-vuotisen itsenäisyytemme syntymän johdosta. Sata vuotta sitten Suomen ensimmäinen vuosi itsenäisenä valtiona lähestyi loppuaan. Itsenäisen Suomen tulevaisuus ei näyttänyt silloin kovin ruusuiselta, eikä se sitä ollutkaan. Näin jäljestä päin katsottuna voidaan … Lue lisää

Kajaanissa selvitetään varhaiskasvatuksen maksuttomuutta

Kirjoituksia

Kaupunginhallituksen SDP:n jäsenet Helena Ohtonen ja Raimo Piirainen esittävät selvitettäväksi seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen, millainen vaikutus varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta olisi 2019 vuoden budjettiin. Selvitys pyydettiin myös yli 3-vuotiaiden ja yli 5-vuotiaiden subjektiivisesta päivähoidon kustannusvaikutuksesta. Kajaanin kaupunkistrategiassa on korostettu nuorten lapsiperheiden merkitystä Kajaanin elinvoimaisuudelle ja näemme, että maksuttomalla varhaiskasvatuksella olisi hyvä vaikutus lapsen kehitykselle ja kasvulle sekä perheiden hyvinvoinnille. Lisäksi maksuton varhaiskasvatus tulisi olemaan merkittävä vetovoimatekijä ja sillä olisi vaikutusta myös muuttohalukkuuteen Kajaanin kaupunkiin. Kaupunginhallituksen … Lue lisää

SDP:n Oulun piiri vastustaa verokikkailua

Kirjoituksia

Oulun Sosialidemokraattinen piiri vaatii maan hallitusta puuttumaan verokikkailuun. SDP:n tavoitteena on laaja veropohja ja matalat verokannat. Oulun piiri haluaa siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta omistamisen verotukseen veronmaksukyvyn mukaisesti. Verotus on työkalu, jolla taataan hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset: rahoitetaan laadukas koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja hoiva sekä kavennetaan eriarvoisuutta. Eläkkeensaajia ei tule verotuksessa kohdella kovemmin kuin palkansaajia. SDP:n vero-ohjelmassa mainitut kestävään kehitykseen sidotut verokannat ovat tulevaisuuden ympäristöteko. Tarpeeton 50 euron lääkkeiden omavastuu on poistettava mahdollisimman … Lue lisää