Raimo Piirainen

Kategoria: Kirjoituksia

Huutolaisten aikaan

Kirjoituksia

Esperi Caren toiminta on kaatanut vadin monessa suomalaiskodissa. Ahneudella ei ole rajoja. Mikään yllätys epäkohtien ja laiminlyöntien esille tuleminen ei ollut. Työntekijöiden ja ammattiliittojen esittämiin huoliin ei ole tartuttu kuin vasta nyt viimeisellä hetkellä. Toivottavasti tämä avaa kaikkien sotea ja yksityistämistä vielä kannattavien silmät. Sydämettömiä toimijoita tämä tuskin hetkauttaa, osakeyhtiöiden tehtävänä kun on tehdä voittoa omistajilleen, eikä siinä vanhuksen tai sairaan arvo paljoa paina. Korulauseet on erikseen ja ministeri Saarikon twitterissä julkaisema … Lue lisää

Kainuulaiset eivät pääse itse päättämään

Kirjoituksia

Kansanedustaja Eero Suutari syytti minua (KS19.1.2019) konkreettisten asioiden välttelystä, mutta syyllistyy siihen itse. Hallitus on jo kesällä antanut keskittämisasetuksen millä kainuulaiset pakotetaan hakemaan tiettyjä kirurgianleikkauksia tulevaisuudessa Kainuun ulkopuolelta. Suutarin mielestä kaikki mitä kokoomus hallituksessa tekee, on ”normaalia” ja yhteiskunnan kannalta hyväksyttävää. Hän myös väittää minun mustamaalaavan kokoomusta, mielestäni kokoomus tekee sen itse harjoittamalla eriarvoistavaa politiikkaa kyykyttämällä vähempiosaisia. Vastuullisena päättäjänä kannan vastuuni kainuulaisten erikoissairaanhoidon palveluiden puolustamisessa. En voi hyväksyä, että hallitus keskittämislailla pakottaa kainuulaiset … Lue lisää

SDP haluaa toimivat palvelut

Kirjoituksia

Matti Mulari kirjoittaa (KS 4.12.) ”SDP olisi hallitusvastuussa uhka Kainuun uuden maakunnan muodostamiselle.” Hän esittää mitään pohjaa olevia väittämiä. Talousmiehenä arvostamani Mularin olisi toivonut pysyvän totuudessa. Olisi ollut paikallaan kirjoittaa siitä keskustelusta mitä käytiin maakuntahallituksessa edellisenä päivänä 3.12, missä todettiin uuden maakunnan rahoituksessa olevan 20 miljoonan euron vajaus nykymalliin verrattuna. Eittämättä mieleeni tulee kuva, että Mulari pyrkii peittämään oman puolueensa onnettoman toiminnan maakunta- ja Sote uudistuksen valmistelussa. Sipilän hallituksen malli ei turvaa … Lue lisää

Liikenneministeri Berner unohti Kainuun

Kirjoituksia

Liikenneministeriö antoi asetuksen runkoverkoista niin maanteiden kuin myös rautateiden osalta 21.11. Asetus tulee voimaan 1.1.2019. Maanteiden runkoverkko päättyy VT 5 osalta Kajaaniin, näin päätti ministeri Berner. Suurin osa Kainuusta jää runkoverkon ulkopuolelle. Se tarkoittaa palvelutasossa heikompaa tasoa Kajaanista pohjoiseen, esimerkiksi talvikunnossapidon osalta tarkoittaa II-tason hoitoa. Ministeriltä unohtui, että viitostie jatkuu aina Sodankylään saakka. Matkailun kannalta olisi ollut suotavaa runkoverkon jatkuvan ainakin Kuusamoon saakka. Samoin kävi VT 22 Kontiomäki- Oulu välin, se on … Lue lisää

Muistopuhe Kalajoella 8.12.2018

Kirjoituksia

Kalajoki 8.12.2018 Raimo Piirainen, SDP:n puoluehallituksen jäsen Hyvät muistotilaisuuteen osallistuvat, Sadan vuoden takaiset tapahtumat ovat olleet mielissämme ja keskusteluissa viime vuosien aikana. Vuosien 1917 ja 1918 tapahtumat ovat nousseet mieliimme kaikkine kauheuksineen mitä sotatoimiin yleisesti liittyi. Maakunnissa on järjestetty monia muistotilaisuuksia 100-vuotisen itsenäisyytemme syntymän johdosta. Sata vuotta sitten Suomen ensimmäinen vuosi itsenäisenä valtiona lähestyi loppuaan. Itsenäisen Suomen tulevaisuus ei näyttänyt silloin kovin ruusuiselta, eikä se sitä ollutkaan. Näin jäljestä päin katsottuna voidaan … Lue lisää

Kajaanissa selvitetään varhaiskasvatuksen maksuttomuutta

Kirjoituksia

Kaupunginhallituksen SDP:n jäsenet Helena Ohtonen ja Raimo Piirainen esittävät selvitettäväksi seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen, millainen vaikutus varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta olisi 2019 vuoden budjettiin. Selvitys pyydettiin myös yli 3-vuotiaiden ja yli 5-vuotiaiden subjektiivisesta päivähoidon kustannusvaikutuksesta. Kajaanin kaupunkistrategiassa on korostettu nuorten lapsiperheiden merkitystä Kajaanin elinvoimaisuudelle ja näemme, että maksuttomalla varhaiskasvatuksella olisi hyvä vaikutus lapsen kehitykselle ja kasvulle sekä perheiden hyvinvoinnille. Lisäksi maksuton varhaiskasvatus tulisi olemaan merkittävä vetovoimatekijä ja sillä olisi vaikutusta myös muuttohalukkuuteen Kajaanin kaupunkiin. Kaupunginhallituksen … Lue lisää

SDP:n Oulun piiri vastustaa verokikkailua

Kirjoituksia

Oulun Sosialidemokraattinen piiri vaatii maan hallitusta puuttumaan verokikkailuun. SDP:n tavoitteena on laaja veropohja ja matalat verokannat. Oulun piiri haluaa siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta omistamisen verotukseen veronmaksukyvyn mukaisesti. Verotus on työkalu, jolla taataan hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset: rahoitetaan laadukas koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja hoiva sekä kavennetaan eriarvoisuutta. Eläkkeensaajia ei tule verotuksessa kohdella kovemmin kuin palkansaajia. SDP:n vero-ohjelmassa mainitut kestävään kehitykseen sidotut verokannat ovat tulevaisuuden ympäristöteko. Tarpeeton 50 euron lääkkeiden omavastuu on poistettava mahdollisimman … Lue lisää

SDP ei ole unohtanut Pohjois-Suomea

Kirjoituksia

Riikka Moilanen (Kaleva 8.11.) kirjoittaa ja epäilee Antti Rinteen unohtaneen Pohjois-Suomen metsäteollisuuden investointisuunnitelmat. Voin rauhoitella Moilasta ja muitakin epäilijöitä, ettei ole unohtanut. Sosialidemokraattisen puolueen maa-ja metsätyöryhmän puheenjohtajana voin kertoa, että olemme ottamassa aluepolitiikasta vahvempaa roolia, kuin mitä nykyinen keskustavetoinen hallitus on toimintansa aikana tehnyt. IPCC-raportti oli hätkähdyttävää luettavaa, vaikkakin asiasta on käyty keskustelua jo useampi vuosikymmen. Sosialidemokraatit suhtautuvat vakavasti ilmastonmuutokseen ja haluamme luoda ihmiskunnalle pysyvästi terveelliset elinolosuhteet. Siihen tarvitaan vastuullista asioiden hoitoa, … Lue lisää

Tukea pienten yritysten kasvuun

Kirjoituksia

Vuosien aikana olen tavannut paljon eri kokoisten ja eri alojen yrittäjiä. Enimmäkseen huolet ovat liittyneet työkustannusten kalleuteen ja byrokratiaan. Irtisanomisen helpottaminen ei ole noussut kärkihankkeeksi työllistämiskynnystä mietittäessä. Ei, koska sen vaikutukset työllisyyteen ovat myös hallituksen omin sanoin minimaaliset. Kannatan lämpimästi toimia pienten yritysten ja itsensä työllistäjien toimintaedellytysten parantamiseksi esimerkiksi verotuksen ja lakisääteisten maksujen uudistamisella, jos ja kun tarvetta lisätyövoiman palkkaamiseksi ilmenee. Kuten olen eri yhteyksissä usein todennut, irtisanominen Suomessa on edelleen varsin … Lue lisää

Rautatieinvestoinneista

Kirjoituksia

Tulevaisuuden rautatieinvestointien merkitys on erittäin tärkeää Pohjois-Suomen kehitykselle. Pohjanmaan radan jatkoinvestointi Ylivieskasta Ouluun on todella tärkeä ja merkityksellinen osa rautatieliikenteen kehittämiseksi. Pohjanmaan rataosa Ylivieskasta pitää rakentaa kaksiraiteisena Ouluun saakka. Investointi parantaa rautatieliikenteen välityskykyä ja näin sujuvoittaa kasvavaa rautatieliikennettä Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen ja päinvastoin. Keminmaan ja Tornion välisen rataosan sähköistäminen kehittäisi rautatieliikennettä tavara- ja henkilöliikenteen osalta myös. On tärkeää huomioida tavaraliikenteen kasvu Oulun ja Kokkolan satamiin. Kaivannaisteollisuuden kasvu Terrafame ja Sotkamo Silver sekä Kostamuksen … Lue lisää