Raimo Piirainen

Kategoria: Kirjoituksia

Liikenneministeri Berner unohti Kainuun

Kirjoituksia

Liikenneministeriö antoi asetuksen runkoverkoista niin maanteiden kuin myös rautateiden osalta 21.11. Asetus tulee voimaan 1.1.2019. Maanteiden runkoverkko päättyy VT 5 osalta Kajaaniin, näin päätti ministeri Berner. Suurin osa Kainuusta jää runkoverkon ulkopuolelle. Se tarkoittaa palvelutasossa heikompaa tasoa Kajaanista pohjoiseen, esimerkiksi talvikunnossapidon osalta tarkoittaa II-tason hoitoa. Ministeriltä unohtui, että viitostie jatkuu aina Sodankylään saakka. Matkailun kannalta olisi ollut suotavaa runkoverkon jatkuvan ainakin Kuusamoon saakka. Samoin kävi VT 22 Kontiomäki- Oulu välin, se on … Lue lisää

Muistopuhe Kalajoella 8.12.2018

Kirjoituksia

Kalajoki 8.12.2018 Raimo Piirainen, SDP:n puoluehallituksen jäsen Hyvät muistotilaisuuteen osallistuvat, Sadan vuoden takaiset tapahtumat ovat olleet mielissämme ja keskusteluissa viime vuosien aikana. Vuosien 1917 ja 1918 tapahtumat ovat nousseet mieliimme kaikkine kauheuksineen mitä sotatoimiin yleisesti liittyi. Maakunnissa on järjestetty monia muistotilaisuuksia 100-vuotisen itsenäisyytemme syntymän johdosta. Sata vuotta sitten Suomen ensimmäinen vuosi itsenäisenä valtiona lähestyi loppuaan. Itsenäisen Suomen tulevaisuus ei näyttänyt silloin kovin ruusuiselta, eikä se sitä ollutkaan. Näin jäljestä päin katsottuna voidaan … Lue lisää

Kajaanissa selvitetään varhaiskasvatuksen maksuttomuutta

Kirjoituksia

Kaupunginhallituksen SDP:n jäsenet Helena Ohtonen ja Raimo Piirainen esittävät selvitettäväksi seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen, millainen vaikutus varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta olisi 2019 vuoden budjettiin. Selvitys pyydettiin myös yli 3-vuotiaiden ja yli 5-vuotiaiden subjektiivisesta päivähoidon kustannusvaikutuksesta. Kajaanin kaupunkistrategiassa on korostettu nuorten lapsiperheiden merkitystä Kajaanin elinvoimaisuudelle ja näemme, että maksuttomalla varhaiskasvatuksella olisi hyvä vaikutus lapsen kehitykselle ja kasvulle sekä perheiden hyvinvoinnille. Lisäksi maksuton varhaiskasvatus tulisi olemaan merkittävä vetovoimatekijä ja sillä olisi vaikutusta myös muuttohalukkuuteen Kajaanin kaupunkiin. Kaupunginhallituksen … Lue lisää

SDP:n Oulun piiri vastustaa verokikkailua

Kirjoituksia

Oulun Sosialidemokraattinen piiri vaatii maan hallitusta puuttumaan verokikkailuun. SDP:n tavoitteena on laaja veropohja ja matalat verokannat. Oulun piiri haluaa siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta omistamisen verotukseen veronmaksukyvyn mukaisesti. Verotus on työkalu, jolla taataan hyvinvointiyhteiskunnan edellytykset: rahoitetaan laadukas koulutus, sosiaali- ja terveyspalvelut ja hoiva sekä kavennetaan eriarvoisuutta. Eläkkeensaajia ei tule verotuksessa kohdella kovemmin kuin palkansaajia. SDP:n vero-ohjelmassa mainitut kestävään kehitykseen sidotut verokannat ovat tulevaisuuden ympäristöteko. Tarpeeton 50 euron lääkkeiden omavastuu on poistettava mahdollisimman … Lue lisää

SDP ei ole unohtanut Pohjois-Suomea

Kirjoituksia

Riikka Moilanen (Kaleva 8.11.) kirjoittaa ja epäilee Antti Rinteen unohtaneen Pohjois-Suomen metsäteollisuuden investointisuunnitelmat. Voin rauhoitella Moilasta ja muitakin epäilijöitä, ettei ole unohtanut. Sosialidemokraattisen puolueen maa-ja metsätyöryhmän puheenjohtajana voin kertoa, että olemme ottamassa aluepolitiikasta vahvempaa roolia, kuin mitä nykyinen keskustavetoinen hallitus on toimintansa aikana tehnyt. IPCC-raportti oli hätkähdyttävää luettavaa, vaikkakin asiasta on käyty keskustelua jo useampi vuosikymmen. Sosialidemokraatit suhtautuvat vakavasti ilmastonmuutokseen ja haluamme luoda ihmiskunnalle pysyvästi terveelliset elinolosuhteet. Siihen tarvitaan vastuullista asioiden hoitoa, … Lue lisää

Tukea pienten yritysten kasvuun

Kirjoituksia

Vuosien aikana olen tavannut paljon eri kokoisten ja eri alojen yrittäjiä. Enimmäkseen huolet ovat liittyneet työkustannusten kalleuteen ja byrokratiaan. Irtisanomisen helpottaminen ei ole noussut kärkihankkeeksi työllistämiskynnystä mietittäessä. Ei, koska sen vaikutukset työllisyyteen ovat myös hallituksen omin sanoin minimaaliset. Kannatan lämpimästi toimia pienten yritysten ja itsensä työllistäjien toimintaedellytysten parantamiseksi esimerkiksi verotuksen ja lakisääteisten maksujen uudistamisella, jos ja kun tarvetta lisätyövoiman palkkaamiseksi ilmenee. Kuten olen eri yhteyksissä usein todennut, irtisanominen Suomessa on edelleen varsin … Lue lisää

Rautatieinvestoinneista

Kirjoituksia

Tulevaisuuden rautatieinvestointien merkitys on erittäin tärkeää Pohjois-Suomen kehitykselle. Pohjanmaan radan jatkoinvestointi Ylivieskasta Ouluun on todella tärkeä ja merkityksellinen osa rautatieliikenteen kehittämiseksi. Pohjanmaan rataosa Ylivieskasta pitää rakentaa kaksiraiteisena Ouluun saakka. Investointi parantaa rautatieliikenteen välityskykyä ja näin sujuvoittaa kasvavaa rautatieliikennettä Etelä-Suomesta Pohjois-Suomeen ja päinvastoin. Keminmaan ja Tornion välisen rataosan sähköistäminen kehittäisi rautatieliikennettä tavara- ja henkilöliikenteen osalta myös. On tärkeää huomioida tavaraliikenteen kasvu Oulun ja Kokkolan satamiin. Kaivannaisteollisuuden kasvu Terrafame ja Sotkamo Silver sekä Kostamuksen … Lue lisää

Kenen asiaa pääministeri ajaa?

Kirjoituksia

Viime päivinä Suomessa on järjestetty useita poliittisia mielenilmauksia vastalauseena hallituksen kaavailemalle irtisanomissuojan heikentämiselle. Työntekijäjärjestöjen tarjoamaan sovinnon käteen pääministeri on vastannut yksiselitteisen kylmästi. Tämä herättää ihmetystä monissa pitkän linjan työmarkkinaneuvottelijoissa elinkeinoelämän keskusliittoa myöten. Perusteeksi on sanottu, ettei lakeja säädetä kolmikannassa. Suomen Yrittäjien ja etenkin sen johtaja Mikael Pentikäisen rooli asiassa herättää kuitenkin vahvan epäilyn pääministerin perusteiden ylle. Eikö pääministerin tulisi ensisijaisesti katsoa kansakunnan eheyden ja yhteiskunnallisen vakauden perään näinä aikoina, kun kaikkialla maailmassa … Lue lisää

Ammatillisen koulutuksen reformi

Kirjoituksia

Toisen asteen ammatillisen koulutuksen reformista on käyty vilkasta keskustelua. Opettajat ja oppilaat ovat ottaneet kantaa koulutuksen tilasta. Myös elinkeinoelämän puolelta on tullut palautetta, mikä ei ole kovinkaan positiivista koulutuksen reformin puolesta. Tapasin Teknologiateollisuuden edustajia (yrittäjiä) ja viesti oli heiltäkin samankaltainen. Ammatillisen toisen asteen koulutus ei ole kokonaisuutena onnistunut ja siihen tarvitaan korjausta. Hallituksen uudistus lähtee ajatuksesta työssäoppimisesta ja etäopiskelusta. Joillakin ns. ryskäaloilla se on mahdollista, mutta niitä on nykypäivänä entistä vähemmän. Peruskoulun … Lue lisää

Onko Kajaanin kehittäminen strategiamme mukaista?

Etusivu

Yksi asia, joka puhuttaa kuntien luottamushenkilöitä ja virkamiehiä aina syksyisin Kajaanissakin, on kaupungintalous. Olen 1990-luvun alkupuolelta saakka ollut luottamushenkilönä Kajaanin kaupunginvaltuustossa ja sen eri organisaatioissa. Aina on ollut taloudessa tiukkaa. Niin näyttää olevan myös tulevan vuoden budjettia tehtäessä. Vuosien 2014-2017 Kajaanin kaupungin investoinnit ovat kaikkiaan 84 miljoonaa euroa. Tämän vuoden investoinnit 23 miljoonaa euroa. Tulorahoitus ei riitä kattamaan investointeja, joten velkaa on otettava lisää. Kaupungin kehittäminen ja elinvoimaisuuden vahvistaminen vaativat investointeja. Tulevaisuuteen … Lue lisää