Kirjoituksia

SDP puolustaa suomalaisten eläketurvaa

SDP sitoutui olemaan leikkaamatta työeläkkeitä ja näin vahvistamaan luottamusta, joka suomalaisilla on tulevaisuuteen. Kainuun Sanomat kritisoi voimakkaasti linjaustamme (25.8.2010). Saanen perustella ratkaisun.
Lue lisää

Yöjuna takaisin

Sisämaan yöjunaliikenteen palauttamisesta tein liikenneministeri Vehviläiselle kirjallisen kysymyksen tämän vuoden toukokuussa. Vastauksessaan liikenneministeri Vehviläinen ilmoittaa, että yöjunaliikenteen palauttaminen ratkeaa Itä-Suomen osalta valtion tulo- ja menoarvionkäsittelyn yhteydessä.
Lue lisää

Suomen energiaratkaisut

Energiapolitiikassa ja aivan erityisesti sähkön tuotannossa on perusteltua tavoitella omavaraisuutta. Suomen riippuvuus Venäjän tuotetusta ydinsähköstä ei ole huoltovarmuutemme kannalta kestävää. Monipuolisuus sähkön eri tuotantotavoissa on viisautta ja siihen eduskunnassa tehtävillä päätöksillä on nyt pyritty.
Lue lisää

Marjanpoiminnasta

Jokamiehenoikeudet ovat Pohjoismaissa EU-maiden laajimmat ja ovat tärkeä osa kulttuuriamme. Useassa EU-maassa jokamiehenoikeudet ovat huomattavasti rajatummat. Rajoitukset johtuvat mm. suuresta väestötiheydestä ja metsien vähäisyydestä.
Lue lisää

Alkoholin markkinoinnista nuorille

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään nuorille suunnatun alkoholimainonnan rajoitusten tarpeellisuutta. Tavoitteena oli selvittää mainonnan vaikutusta nuorten alkoholin käyttöön, etsiä keinoja alkoholin käytön vähentämiseksi ja aloitusiän myöhentämiseksi. Selvitys valmistui ja sen mukaan aihetta mainonnan rajoituksille ei ole. Huolissaan voidaan kuitenkin…
Lue lisää

Ydinvoima ja energiapaketti

Periaatepäätökset ydinvoimahankkeista hyväksytään tai hylätään eduskunnassa heinäkuun ensimmäinen päivä. Periaatepäätökset eivät ole vielä rakennuslupa, vaan päätös siitä, mitkä yhtiöt voivat jatkaa ydinvoimahankkeidensa valmistelua.
Lue lisää

Hallinnon koordinointia ja palvelevaa rautatieliikennettä

Hallintovaliokunnan jäsenenä pääsin tutustumaan viime viikolla Rajavartiolaitoksen toimintaan. On todella yllättävää miten rajojemme valvonta on siirtynyt perinteisestä raja- ja merivartioiden fyysisestä valvontatyöstä, nykyaikaisella tekniikalla toteutettuun rajavalvontaa.
Lue lisää

Rautatie tuo hyvinvointia

Kainuulaisten vaikuttajien uurastus 1900-luvun alussa rautateiden saamiseksi Kajaaniin oli merkittävä urotyö. Näiden Kainuulaisten visio rautatien tuomasta hyvinvoinnista on ollut odotusten mukainen.
Lue lisää

Suomalaiset halpatyömarkkinat

Muutaman euron tuntipalkka ei ole Suomessa enää harvinaista. Kausityöläisiä tuodaan ulkomailta maahamme orjapalkalla, suomalaiset kesäapulaiset ja sesonkityöläiset syrjäytetään tylysti hintakilpailussa.
Lue lisää

Kainuu nyt

Vuonna 2009 nähtiin maassamme merkittävää työttömyyden kasvua ja lama toteutui ennakoitua vaikeampana. Työttömyys on kasvanut edelleen ja nyt tarvitaan vahvoja toimia pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn.
Lue lisää