Kirjoituksia

Raimon puhe budjettikeskustelussa

Minäkin haluan osaltani ottaa kantaa tähän ruuan arvonlisäveron alennukseen, mistä ed. Kaikkonen puhui. Kyllähän se alennus meni hintoihin, mutta pari vuotta nousivat hinnat sitä ennen, elikkä vielä ovat hinnat korkeammalla tasolla, vaikka on arvonlisäveroa alennettu.
Lue lisää

Raimo rajajokisopimuksesta eduskunnassa

Rajajokisopimus on junttasopimus, jolla Tornionjoenlohen tulevaisuus asetetaan jälleen uhatuksi. Eduskunnan käsissä on enemmän, kuin rajajokisopimuksen hallinnollinen sisältö. Tornionjoenlohi oli ylikalastuksen seurauksesta häviämässä sukupuuttoon ennen 90-lukua.
Lue lisää

Raimon juhlapuhe tuoreille ylioppilaille Kajaanin lukiolla

Arvoisa rehtori, opettajat, muu henkilökunta ja erityisesti te valmistuneet oppilaat. Tänään on juhlan aika kahdessakin mielessä. On hienoa, että saan viettää kansanne tämän arvokkaan juhlatilaisuuden. Uudet ylioppilaat saavat ylioppilastodistuksensa ja oikeuden laittaa valkolakin päähän. Lisäksi saamme juhlia itsenäistä Suomea tulevana…
Lue lisää

Lapsen oikeuksia tulkitaan lääketeollisuuden eduksi

Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteilla lakiesitys, joka mahdollistaa lapsen osallistumisen lääketieteellisen tutkimukseen ilman vanhempiensa lupaa. Esityksen mukaan lailla vahvistettaisiin alaikäisen tutkimushenkilön asemaa siten, että lapsi voisi antaa suostumuksensa tutkimukseen osallistumiseen silloin, kun hän ikänsä, kehitystasonsa ja tutkimuksen luonne huomioon ottaen…
Lue lisää

Piiraiselta lakialoite metsästyksen lyijyhaulikiellon muuttamiseksi

Raimo Piirainen on tehnyt lakialoitteen metsästyslain muuttamiseksi. Tänään keskiviikkona lähetekeskustelussa olevassa lakialoitteessa esitetään, että vesilintujen metsästys lyijyhauleilla sallittaisiin muualla paitsi kovan metsästyspaineen alaisilla vesilintujen muutonaikaisilla levähdysalueilla ja erityisillä linnunsuojelualueilla sekä valtakunnallisesti merkittävillä kosteikoilla.
Lue lisää