Kirjoituksia

Hallituksen toimenpiteitä

Eduskunnassa on noin kuukauden verran käsitelty eri valiokunnissa ja valtiovarainvaliokunnan jaostoissa hallituksen budjettiesitystä vuodelle 2020 ja julkisen talouden suunnitelmaa 2021-2023. Rinteen hallitus lähtee hallitusohjelmassaan muuttamaan politiikan suuntaa ja se näkyy myös vuoden 2020 budjetissa. Eräs merkittävä sosialidemokraatti on aikoinaan todennut…
Lue lisää

Rinteen hallitus tekee tulevaisuuspolitiikkaa

Eduskunnassa käydään parasta aikaa asiantuntijakuulemisia vuoden 2020 budjetista ja julkisen talouden suunnitelmasta vuosille 2020-2023. Asiantuntijakuulemisessa on merkittävää osaa näytellyt työllisyysasteen tavoitteen saavuttaminen hallituksen asettamaan tavoitteeseen 75%:iin. Asiantuntijoiden näkemykset vaihtelevat riippuen siitä, mistä viiteryhmästä he tulevat. Palkansaajapuolen eri tutkijat näkevät mahdollisuutena…
Lue lisää

Rinteen hallitus pitää huolta maataloudesta ja maaseudusta

TIEDOTE Kansanedustaja, maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Raimo Piirainen (sd) on tyytyväinen Rinteen hallituksen talousarvioesitykseen vuodelle 2020. – Rinteen hallitus turvaa suomalaisen maatalouden tulevaisuuden ja sen kehittämisen, sanoo Piirainen. – On tärkeää, että näkymä luo uskoa tulevaan ja panostaa viljelijöiden jaksamiseen…
Lue lisää

Piirainen tyytyväinen Googlen investointiin Kainuuseen

Tiedote SDP:n Kajaanilainen kansanedustaja Raimo Piirainen on tyytyväinen Googlen ilmoitukseen investoinneista Kainuuseen. Google sijoittaa kahteen tuulivoimaprojektiin, jotka tulevat tuottamaan 250 megawattia sähköä. Toinen hankkeista on Ilmatar Energyn Kainuuseen rakennettava tuulipuisto. -Tämä on hyvä uutinen niin Suomelle kuin myös Kainuulle. Maamme…
Lue lisää
Raimo Piirainen

SDP:n Piirainen budjetista: Toimet kestäviä ja oikeudenmukaisia

TIEDOTE Suomalaiset äänestivät huhtikuussa muutoksen puolesta, joka on inhimillinen ja oikeudenmukainen. Kansanedustaja Raimo Piirainen (sd) on tyytyväinen Rinteen hallituksen ensimmäisen budjettiriihen tuloksiin. – Rinteen hallitus näyttää nyt, mistä se on tehty: työstä ja kasvusta, ekologisesti kestävästä kehityksestä ja sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. SDP:n…
Lue lisää
Raimo Piirainen

Puolustuskyvyn ylläpito edellyttää riittäviä resursseja maanpuolustuksen toimijoille

Tiedote SDP:n Raimo Piirainen korosti Kainuun tykistö- ja heittimistökillan kymmenvuotisjuhlassa käyttämässään juhlapuheessa kansallisesta puolustuskyvystä huolehtimisen tärkeyttä. Piirainen totesi puheessaan, että puolustuskyvyn ylläpito edellyttää riittävien resurssien turvaamista maanpuolustuksen toimijoille. − Suomi pitää huolen uskottavasta kansallisesta puolustuksestaan ja sen riittävästä resursoinnista. Suomen…
Lue lisää

Liikenneinfran lisäpanoksista merkittävää hyötyä Kainuulle ja Oulun seudulle

Hallitus on tänään 18.6. antanut lisätalousarvioesityksen liikenneinfraan liittyvistä kehittämiskohteista. – Pidän erittäin merkittävänä tekona hallituksen esitystä raideliikenteen kehittämiseksi. Iisalmi-Ylivieska-välisen radan sähköistys ja Iisalmen kolmioraiteen rakentaminen  parantavat rautatiekuljetuksia Kainuusta ja Pohjois-Savosta satamiin, kertoo Piirainen. – Myös Oulun sataman syväyksen loppuun saattaminen…
Lue lisää

Raimo Piirainen Oulun vaalipiirin kansanedustajien puheenjohtajaksi

TIEDOTE Oulun vaalipiirin kansanedustajat pitivät tänään järjestäytymiskokouksensa eduskunnassa ja valitsivat puheenjohtajakseen Raimo Piiraisen. SDP:n kolmannen kauden kansanedustaja Piirainen toimii samalla Oulun vaalipiirin kansanedustajien yhteyshenkilönä. Hänen tehtävänään on koordinoida eri tahojen ja sidosryhmien tapaamisia vaalipiirin kansanedustajien kanssa. ”Yhteistyöllä terävöitämme alueellista edunvalvontaa…
Lue lisää

Mielenterveysongelmissa kaikkien tuki on tärkeää

Suomalaiset jäävät yhä useammin sairauslomalle mielenterveyden ongelmien vuoksi. Monen kohdalla paluu työelämään ei enää onnistu. Kelan tilastojen mukaan 16-39-vuotiaiden kansaneläkkeen saajien määrä on kasvanut 20 prosenttia kymmenessä vuodessa. Taustalla ovat usein mielenterveyden häiriöt. Tänä päivänä lähes jokainen suomalainen voi sanoa…
Lue lisää
verenpaine

Sote-palvelut ja Kainuu

Sotepalvelut pitää saada suuremmille harteille, se on tärkein tulevan hallituksen tehtävä. Kainuun maakuntahallitus ja -valtuusto voivat jatkaa hankkeiden avulla elinkeinojen kehittämistä. Ne voivat jatkaa toimintaa yhdessä ELY-keskuksen kanssa, maakuntauudistuksen valmistelussa hyviksi havaittuja uudistuksia tulee yhteisesti viedä eteenpäin. Keskustapuolue on hyvin…
Lue lisää