Peruspalvelut – Vastineita veronkeruulle

Eduskuntavaalit

 

Julkisen sektorin syyllistäminen maamme talouden tilasta on vastuutonta. Uudistuksia tarvitaan, mutta ennen kaikkea pois oppimista vanhasta ajattelutavasta. Laadukkaat julkiset peruspalvelut ovat vastineita veroillemme ja palveluja tulee kehittää muuttuvia olosuhteita myötäillen.

Eriarvoistavaa elitismiä

Koulutusjärjestelmän yksityistäminen ja eliittikoulujärjestelmän rakentaminen ovat märkä rätti tasa-arvoisen yhteiskunnan kasvoille. Hyvää peruskouluamme voidaan kehittää muutoinkin kuin jakamalla ryhmät lasten vanhempien ansiotason mukaan.

Lisää vuokra-asuntoja

Kohtuuhintaisten vuokra-asuntojen rakentamista tulee lisätä osana valtion elvytystoimia.

Huolenpitoa kaikista

Sosiaali- ja terveyspalveluissa ei voi olla niin, että palvelut saadaan kannattaviksi vain yksityistämällä ja kiertämällä veroja. Kansantalouden lisäksi tämä on arvokysymys reiluudesta ja oikeudenmukaisuudesta. Omaishoitajien asemaa tulee edelleen parantaa ja luoda myös kannusteita kansalaisten omaehtoisille terveyttä ja hyvinvointia lisääville toimille kaikkina ikäkausina ja kaikissa olosuhteissa.