Uutta kasvua – Tukea innovaatioille

Eduskuntavaalit

 

Metsäomaisuutemme tulee saada tehokkaampaan käyttöön luontoarvot huomioiden. Kehittyvä teknologia mahdollistaa jo nyt puun aiempaa monipuolisemman hyödyntämisen ja esimerkiksi panostukset bioenergiatalouteen lisäävät työllisyyttä sekä kasvattavat energiaomavaraisuuttamme. Bioenergia on yksi tulevaisuuden vientituotteistamme.

Edelleen elämää metsästä

Puun hyödyntämistä julkisen sektorin rakennushankkeissa tulee edistää. Raaka-aineen matka metsästä lopputuotteeksi on ketju, joka työllistää ja tarjoaa mahdollisuuden hyötykäyttää kansallisomaisuuttamme kestävällä tavalla.