Vappupuhe Kempeleessä 1.5.2018

Etusivu,Kirjoituksia

Hallituksen politiikka jatkaa Suomen työmarkkinoiden myllertämisestä. Se on täysin unohtanut työntekijöiden aseman työmarkkinoiden heikompana osapuolena. Se sanelee kovaa politiikka sivuuttaen kolmikantaisen valmistelun. Se kuuntelee työantajapuolen lobbareita ja sanasaattajia sekä sivuuttaa tosiasiallisen yhteistyön työntekijöiden kanssa.

Kovin henkäys kuultiin hallituksen viimeisessä kehysriihessä. Hallitus haluaa rakentaa Suomeen kahdet työmarkkinat. Siellä lyötiin pöytään kaavailut nuorten työmarkkina-aseman mielivaltaisesta heikennyksestä; siis ikään perustuva kahtiajako.

Alle kolmekymmentä vuotiaille eri ehdot kuin yli kolmekymmentä vuotiaille. Ja sitten työnantajan koon mukainen kahtia jako; alle ja yli 20 hengen työpaikat. Uskomattomaksi tilanteen tekee se, ettei kokoomuksen Petteri Orpo kuin keskustan Juha Sipiläkään tunnu tietävän, mistä he ovat riihessä päättäneet.

Orpo ei ole pystynyt vastaamaan, miten hallitus irtisanomissuojaa aikoo muuttaa, niin että heikennys olisi mahdollista toteuttaa, ilman selkeitä perustuslain yhdenvertaisuuden tai syrjinnän kiellon säädöksiä. Tai miten suomen onnistuu heikennyksissä rikkomatta EU peruskirjaa tai kansainvälisen työjärjestön ILO:n Suomea sitovia sopimuksia.

Ja pääministeri Sipilä tokaisi vielä keskustan puoluevaltuuston yhteydessä määräaikaisuudesta, että nämä kolmen kuukauden määräaikaiset työsuhteet parantavat nuorten työmarkkina-asemaa. Vaikka esitys on hallituksen toimesta esitelty alle 30-vuotiaiden, yli 3 kuukautta työttömänä olleiden määräaikaisten työsuhteiden perustellun syyn poistamisena!

Selvästi hallituksen tavoitteena on ollut hämmingin luominen työmarkkinoille. Se on kylvänyt myrkkyä työntekijöiden niskaan jälleen. Ja etenkin nuorten sekä työttömien. Aivan kuin järjettömän aktiivimallinsa korjaamisessa, sille ei olisi riittänyt töitä.

SDP ei voinut jäädä katsomaan tätä näytelmää, jolla työntekijöiden lailliset oikeudet poljetaan suohon johtavien työnantajaisäntien onnistuneen lobbaritoiminnan tuloksena. SDP haluaa tietää, mitä hallitus todellisuudessa aikoo. Miten se voi ohittaa perustuslain jatkuvasti heikentyvällä valtakirjallaan? Mikä on härskiyden todellinen tavoite? Siksi SDP opposition edistyksellisten voimien kanssa jätti viime perjantaina hallitukselle välikysymyksen vastattavaksi nuorten työehdoista.

Haluaako Sipilän hallitus todella jäädä historiaan palkansaajantappo-linjallaan. Sen teot työelämään jäävät näkymään pitkään. Pakkolaeilla uhkailun, lomarahaleikkausten, aktiivimallin, vuorotteluvapaaleikkauksen, työvoimapoliittisen koulutuksen romahduttamisen, koeajan pidennyksen, työttömyysturvan leikkausten, karenssien pidentämisen ja takaisinottovelvollisuuden lyhentämisellä hallitus on onnistunut luomaan työmarkkinoille pelon ilmapiirin. Jossa pöytää pyyhitään Suomen työelämälainsäädännön periaatteella – joka tähän asti on perustunut heikoimmassa asemassa olevan suojaan.

Sipilän hallitus tulee jäämään historiaan pitkäaikaistyöttömyyden kyseenalaisen Suomen ennätyksentekijänä siksi, että se hallitustaipaleensa alussa leikkasi TE-toimistojen palveluista ja palkkatukirahoista sekä lopetti nuorisotakuun ja keskeytti sanssikortin.

Viimeisimpänä vaatimuksenaan on pääministeri Sipilä halunnut poistaa kolmansista maista saapuvan työvoiman saatavuusharkinnan – siis työvoimatilanteessa, jossa meillä oli maaliskuun lopussa yhteensä 454 007 ihmistä, jotka halusivat töihin avoimille työmarkkinoille!

Hallituksen työvoimapolitiikassa tekemät linjaukset eivät tue millään lailla samaisen hallituksen perhepolitiikasta ja syntyvyydestä antamiaan lausuntoja. Se ollut kaksinaamaista kaksilla korteilla pelaamista – etenkin nuoriin, perheen perustamisiässä oleviin kohdistuvien päätösten takia. Hallitus on huonosti harkitsemilla valinnoillaan tappamassa Suomen nuorisolta tulevaisuuden uskon ja uskon kaikkia ihmisiä koskevaan perustuslain ja työlainsäädännön antamaan suojaan.

Koulutus

Sosialidemokraatit haluavat kehittää suomalaista koulutuspolitiikkaa siten, että se antaa kansalaisille parhaan mahdollisen pohjan tulla toimeen muuttuvassa maailmassa. Tavoitteenamme on uudistaa koulutusjärjestelmäämme varhaiskasvatuksesta aina korkeakoulutukseen saakka siten, että se tarjoaa saumattoman opinpolun.

Haluamme ehkäistä syrjäytymistä, nostaa osaamis- ja koulutustasoa ja parantaa ihmisten valmiuksia kehittää itseään ja pärjätä muuttuvilla työmarkkinoilla. Tämän vuoksi haluamme kaikki lapset varhaiskasvatuksen piiriin, laajentaa oppivelvollisuutta koskemaan myös toinen aste ja nostaa korkeakoulutetun väestön osuuden 50 prosenttiin.

Sipilän hallituksen päätös subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaamisesta vanhempien työmarkkina-aseman perusteella on ollut yksi porvarihallituksen käsittämättömimmistä toimista. SDP haluaakin leikkausten sijasta kehittää varhaiskasvatusta kohti maksuttomuutta ja myös siten, että kaikki lapset olisivat varhaiskasvatuksen piirissä, sillä laadukas varhaiskasvatus pystyy tehokkaasti pysäyttämään huono-osaisuuden kierteen ja parantaa lapsen oppimismahdollisuuksia koulutiellä.

SDP haluaa oppivelvollisuuden jatkuvan toiselle asteelle, jolloin toisen asteen opiskelu olisi myös kaikille maksutonta. Porvarihallitus on ilmoittanut opintuen oppimateriaalilisästä, jolla tuetaan vähävaraisia oppilaita. Näyttää siltä, että tässäkin asiassa universaalien käytänteiden ja mallien sijaan porvarihallitus on ottamassa pitkiä askeleita kohti menneisyyttä. Haluaako Sipilän hallitus todellakin luoda Suomeen köyhäinapujärjestelmän?

Sotesta

Suuri ongelma hallituksen sote-mallissa on yhä edelleen se, että julkinen valta korvataan pitkälti markkinoiden vallalla. Ihmisen hyvinvoinnin ja terveyden turvaamisen tilalle on nostettu yksityisten hoiva- ja terveysjättien eduista ja markkinaosuuksista huolehtiminen. Jopa neuvolatoiminnan yhtiöittäminen on mahdollista! Rahoituspohja ja säästötavoite ovat hyvin epämääräisellä pohjalla. Tavoitteena ollut yhdenvertaisuus ei näytä toteutuvan.

Hallitus yrittää markkinoida omaa malliaan ns. valinnanvapauspiloteilla, joihin on luvattu rahaa jo 200 miljoonaa euroa! (Noilla miljoonilla siis kokeillaan ja rahat otetaan pois jatkossa, kun malli on käytössä.) Tällä rahalla olisi jo voinut purkaa terveyskeskusten jonot. Ja ilman, että vaarannetaan koko palvelujärjestelmän tulevaisuus ja rahoituksen kestävyys.

Ihmiset toivovat sote-palveluilta yksinkertaisia, ihmisen kokoisia asioita: Hoitoon on päästävä jonottamatta. Asiakasmaksut eivät saa estää lääkäriin menoa. Laadun on oltava kunnossa. Sosiaalipalveluiden on toimittava ihmisen tarpeiden mukaan. Erityisesti lapsia, vanhuksia ja vammaisia on suojeltava ja heistä on pidettävä huolta.

Maakunta- ja eduskuntavaaleista

SDP valmistautuu maakuntavaaleihin, vaikka niiden tulo tämän vuoden lokakuulle näyttää epätodennäköiseltä. Tavoittelemme hyvää ja kattavaa ehdokasasettelua, niin Pohjois-Pohjanmaan alueelle, kuin myös Kainuun osalta. Puoluehallitus ja valtuusto ovat hyväksyneet valtakunnalliset maakuntavaaliteemat, joita maakunnissa täydennetään vastaamaan kunkin maakunnan osalta SDP:n tavoitteita. Myös eduskuntavaaleihin valmistautuminen on käynnissä ohjelmatavoitteet ovat loppusuoralla ja ehdokashankinta on käynnissä.