Alkoholin markkinoinnista nuorille

Kirjoituksia

Sosiaali- ja terveysministeriö asetti työryhmän selvittämään nuorille suunnatun alkoholimainonnan rajoitusten tarpeellisuutta. Tavoitteena oli selvittää mainonnan vaikutusta nuorten alkoholin käyttöön, etsiä keinoja alkoholin käytön vähentämiseksi ja aloitusiän myöhentämiseksi. Selvitys valmistui ja sen mukaan aihetta mainonnan rajoituksille ei ole. Huolissaan voidaan kuitenkin olla.

Selvityksen loppuraporttiin jätettiin eriäviä mielipiteitä ja aiheesta. Päihdetyön asiantuntijoiden lausunnot ja tutkimukset eivät paljoa painaneet kun työryhmässä mediayhtiöiden ja juomateollisuuden edustajat vyöryttivät kantansa loppulauselmaksi. Alkoholin aiheuttamista haitoista puhutaan paljon. Tuntuu kuitenkin kummalliselta, että keinoja sen käytön hillitsemiseksi ei haluta tehdä. Kampanjointi näyttää kaksinaismoralistiselta, kun viereisessä tolpassa juliste kertoo känniääliöistä ja toisessa limuviina vie finninaamaisenkin nirvanaan.

Lapsille ja nuorille suunnatun alkoholimainonnan rajoittamista vastustettiin mm. sillä, että internetissä olevaa mainontaa ei voida rajoittaa, vaikka lehdissä, televisiossa ja katukuvassa mainontaa suitsittaisiinkin. Miten monta muutakin asiaa tässä maailman ajassa voidaan perustella samoin sanakääntein? Pitäisikö meidän siis sallia kaikki toiminta turhana, jos se kuitenkin jatkuu internetissä? Ihmiskauppa ja lapsityövoiman välitys mukaan lukien.

Vastuun vierittäminen vanhemmille on vastenmielinen. Mielestäni yhteiskunnalla tulee olla keinoja vaikuttaa muutoinkin, kuin vierittää vastuu kaikesta yksilön ratkaistavaksi. Etenkin kun alkoholin aiheuttamat haitat ja kustannukset yhteiskunnalle tunnetaan.

Lainsäädännön muuttamista heppoisin perustein en kannata, mutta nopeasti muuttuvassa yhteiskunnassa myös lainsäädännön tulee kehittyä vastaamaan elettävää aikaa. Ymmärrettävää on, että alkoholin kulutuksesta ja myynnistä tulonsa saava teollisuus ja kansainväliset sijoittajat vastustavat kaikkea kulutuksen vähentämiseen tähtäävää toimintaa. Selontekoon osallistuneen Alkon tekemät lahjoitukset, mm. sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikon (kok.) siviilityöpaikan hallinnoimiin alkoholin haittoja selvittäviin hankkeisiin, ovat pähkinöitä sen rinnalla mitä viinanmyynti tuottaa.

Pelottelu ja uhkailu sillä että alkoholimainonnan rajoittaminen johtaa alan työpaikkojen katoamiseen, on asia jolla teollisuuden ei pidä leikkiä, kun vaakakupissa on lasten ja nuorten terveys. Ilmiö toistuu nykyään kaikessa kansanterveyden parantamiseen tähtäävissä hankkeissa, viimeksi makeisverotuksen yhteydessä.

Työllisyyttä täytyy tukea ja tehdä asioita työpaikkojen säilymisen puolesta. Koulutusta, tuotekehittelyä ja uusia innovaatioita tarvitaan. Näen sen mielekkäämpänä ja yhteiskunnalle parempana vaihtoehtona kuin nykyisenkaltaisen, voiton maksimoimiseen hinnalla millä hyvänsä tähtäävän toiminnan.

Tämänkaltaisten selvitysten tekemiseen ei kannata julkisia varoja haaskata. Jos mielikuvamainonnalla ei nähdä olevan vaikutusta lasten ja nuorten asenteisiin sekä arvoihin, niin mikä pitää alaa pystyssä? Ryppyotsaista rajoitusten maata en Suomesta halua, mutta en panisi pahakseni kansallisen juomakulttuurin nykyistä paremmin tunnistavaa lainsäädäntöä.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 8.7.2010