Alueellistamislaki on uudistettava

Kirjoituksia

Alueellistamisella on tarkoitettu valtion keskushallinnon yksikköjen ja toimintojen siirtämistä pääkaupunkiseudulta maan muihin osiin. Tavoitteena on ollut aluepolitiikan parantaminen ja tehostaminen. Työllisyyden edistäminen ja tukeminen maan eri osissa oli alueellistamisen keskeinen tavoite. Porvarihallitus on toiminut kuitenkin vastoin näitä kaikkia tavoitteita ja työllisyyden tukeminen on kääntynyt valtionhallinnon työpaikkojen “teurastukseksi”. Kokonaisuutena arvioiden valtionhallinnon tuottavuusohjelma on pahasti ristiriidassa alueellistamisen tavoitteiden kanssa.

Vanhasen hallituksen saneeraustoimet ovat kohdistuneet nimenomaan niille alueille, joihin kaivattaisiin työllisyyttä tukevaa toimintaa. Tämän totesi myös eduskunnan tarkastusvaliokunta, kun se ripitti hallitusta siitä, että lain keskeistä tarkoitusta tehostaa aluepolitiikkaa ja edistää maan tasapainoista alueellista kehittämistä ei ole toteutettu tarkoitetulla tavalla. Alueellistamistoimet ovat painottuneet Etelä-Suomeen ja Pohjois-Suomi on menettänyt tuhansia valtionhallinnon työpaikkoja.

Hallituksen on otettava vakavasti tämä tarkastusvaliokunnan lausunto ja ryhdyttävä toimenpiteisiin, joissa alueellistamisen taloudelliset, toiminnalliset ja henkilöstöön kohdistuvat vaikutukset otetaan paremmin huomioon alueellistamispäätösten valmistelussa. Suomen menestyminen vaatii, että maan kaikki voimavarat otetaan käyttöön ja alueellistamisen täytyy tukea tätä aluepolitiikan keskeisintä tavoitetta.

Vanhasen hallitus on valmistellut useita lakiesityksiä, jotka se on ajanut läpi eduskunnassa hallituspuolueiden tuella. Näissä lakiesityksissä alueiden kehittäminen on ollut toissijaista. Yksi näistä lakiesityksistä on yliopistolaki, jonka ensimmäinen uhri on nyt toteutunut, kun Oulun yliopisto ilmoitti lakkauttavansa Kajaanin opettajankoulutuksen. Opettajankoulutuksella on Kajaanissa 110-vuotinen historia ja opettajankoulutus on tärkeä osa Kajaanin identiteettiä.

Kainuulta ollaan viemässä opettajankoulutuksen lakkauttamisella myös elinkeinopolitiikan kehittämisen tärkeä työväline. Tästä lakkautuksesta päävastuussa ovat Vanhasen hallitus ja opetusministeri Henna Virkkunen (kok). Suomen Keskustan eduskuntaryhmä esitti vetoomuksen hallitukselle, että se mahdollistaisi Kajaanin opettajankoulutuksen jatkumisen. En tiedä miten tämä tulisi ottaa, itkeä vai nauraa. Suurin eduskuntaryhmä, pääministeripuolue ryömii kokoomusministerien edessä ja antaa viedä itseään syvään kannatuksen alentumisen syöksyyn, sen omalla vahvalla alueellaan. Jos Keskustapuolueella olisi vahvaa tahtoa ja halua hoitaa asia, sillä olisi todelliset mahdollisuudet ottaa asia hoitoonsa.Koska maamme hallitus näyttää olevan kyvytön tekemään sellaisia rahoituspäätöksiä, joilla Kainuun aluepolitiikkaa tuettaisiin, jätämme kansanedustaja Merja Kyllösen (vas) kanssa 1,5 miljoonan lisätalousarvioaloitteen Kajaanin yliopistokeskuksen opettajankoulutuksen turvaamiseksi. Tämän lisätalousarvioaloitteen kohtaloa eduskunnassa kannattaa seurata.

Aluekehittäminen vaatii uusia esityksiä ja työtä niiden hyväksi. Pohjois-Suomessa on avautumassa uusia kaivoksia esimerkiksi Taivalkoskelle, jotka vaativat uusia rautatieyhteyksiä.

Rakennetut rautatieyhteydet tukevat matkailua ja parantavat saavutettavuutta alueella. Uusimpia rautatieyhteyksiä on esitetty Kontiomäeltä Hyrynsalmen ja Pesiökylän kautta Kuusamoon. Tämä olisi myös hyvä peruste yöjunayhteydelle, joka vastaisi moneen tarpeeseen Koillismaan ja Kainuun alueella. Esitykset täytyy ottaa vakavasti ja lähteä viemään niitä tulevien vuosien valtion budjettiin. Kainuun maakunta-kuntayhtymän pitää olla aloitteellinen ja pyrkiä saamaan asialle yhteinen kannatus Pohjois-Pohjanmaan maakuntaliitolta.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 2.4.2010