Demokratian ulkoistamista ja kovia arvoja

Kirjoituksia

SDP näytti Metsähallitus-lakien torjumisella, että hallituspuolueen ei ole välttämätöntä tukea kaikkia esityksiä, mitä hallitukseen tuodaan eri ministeriöiden valmistelusta. Tärkeämpää on kunnioittaa omaa arvomaailmaa ja demokraattisia arvoja.

Ministeriöiden virkamiehillä on taipumus ottaa itselleenkuulumatonta valtaa ja Metsähallitus-lakien valmistelussa maa- ja metsätalousministeriön virkamiehet eivät toimineet hallitusohjelman kirjauksen mukaisesti. Tähän maa- ja metsätalousministerin olisi pitänyt puuttua ja ministeriön päällikkönä ottaa päätösvalta sekä keskeyttää lain valmistelu, jolla ei ollut kannatusta. Pidänkin Metsähallituksen asemien turvaamista yhtenä tämän vaalikauden tärkeimmistä toimista Pohjois-Suomen kansanedustajana.

Havukka-ahon ajattelija mietiskeli aikoinaan eri viisauden lajeja, ja totesi, – ”Se on tuo jälkiviisaus kaikkein imelin viisauden laji, silmä on somassa paikassa ja katsoo kierosti taaksepäin.” Tämänkin viisauden uhalla nostan esille porvarihallituksen viime vaalikauden tekemisiä. Tällöin porvarihallituksen ministerit valmistelivat yliopistolakiuudistuksen, millä luotiin yliopistoille autonomia, – itsenäinen päätösvalta. Yliopistolain uudistusta ja valmisteltuja Metsähallitus-lakeja voidaan verrata tässä suhteessa toisiinsa. Molempien lakien pyrkimyksenä oli ulkoistaa päätöksenteko pois eduskunnasta ja demokratian ytimestä.

Yliopistolakien kohdalla porvarien työ onnistui, mutta SDP:n muuripuolustus esti Metsähallitus-lakien etenemisen. On tuskin yllätys, että yliopistolakien arkkitehtinä olivat kokoomusministerit Sarkomaa ja Virkkunen. Metsähallitus-lakien valmistelun ruorissa oli kokoomuksen Jari Koskinen. Väitänkin, että jos yliopistot olisivat edelleen eduskunnan päätösvallan alla, Kajaanin opettajankoulutuslaitos olisi voimissaan tänäkin päivänä. Keskustapuolue olisi halutessaan pääministeripuolueena voinut korjata yliopistolain uudistuksen epäkohdat.

Kokoomus tunnetaan kovista oikeistolaisista arvoistaan, ja tätä käsitystä sosiaali- ja terveysministeri Laura Räty on lausunnoillaan vahvistanut. Kun pääministeri Stubb (kok) valitsi sosiaali- ja terveysministeriksi oman alansa arkiosaajaksi mainostetun lääkäri Laura Rädyn, olisin odottanut ministeriltä vahvaa perheosaamista. Kuitenkin ministeri Rädyn viimeaikaiset kannanotot ovat osoittaneet, miten kaukana kokoomuslainen arki on pienituloisten perheiden arkipäivästä. On toisaalta hyvä, että pienipalkkaisten perheiden ongelmat nousevat julkisuuteen, jolloin myös ongelmien ratkaisuun on helpommin löydettävissä poliittinen yhteisymmärrys.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa