Eduskuntavaalien jälkilaineet

Kirjoituksia

Oikeistohallitus tyhjensi hallituskaudellaan valtion kassan ja eriarvoistuspuuhissaan siirsi kansankunnan hyvinvointia verotuksen keinoin paremminvoivalle kansanosalle. Siksi eriarvoisuus on kasvanut Suomessa uhkaavasti ja nyt tälle kehitykselle laitetaan piste. SDP haluaa tehdä Suomesta kaikkien hyvinvointivaltion ja vaalitulos osoittaa, että kansalaiset ovat samaa mieltä. Demokratia voitti ja nousi vaaleissa pääosaan, hyvä näin.

SDP:n eduskuntavaalimenestyksestä on iloittu aiheesta. SDP nousi hyvällä loppukirillään vaalien toiselle sijalle. Lähtötilanteeseen nähden tämä on hieno saavutus. Arvokkaalla toisella sijalla on kuitenkin kääntöpuolensa. SDP:n menestys eduskuntavaaleissa on sodan jälkeisen ajan heikoin, mutta tässä tilanteessa se tuntuu ja pitää käsitellä voittona. Työ sekä oikeudenmukaisuus voittivat, siitä on syytä iloita. Tämän torjuntavoiton pitää nyt tuntua kansalaisten arjessa ja viitoittaa Suomelle uutta suuntaa.

Perussuomalaisten vaalimenestys perustui protestiin muita puolueita kohtaan. Miten perussuomalaiset aikovat lunastaa lupauksensa, tulee olemaan erittäin mielenkiintoista seurattavaa. Ei tarvitse olla kummoinen ennustaja siinä, että moni perussuomalaisten kannattaja tulee pettymään vaalikauden aikana puolueensa toimintaan. Toisaalta on mahdollista, etteivät perussuomalaisten kannattajat edes vaadi ehdokkailtaan mitään konkreettisia toimia vaalilupauksistaan. Vastuupolitiikan perussuomalaiset saattavat jättää suosiolla muille puolueille. Perussuomalaisten tavoitteena on ollut saada aikaan poliittista hajaannusta, joka ainakin eduskuntavaaleissa onnistui. Protestin voi populismilla vyöryttää liikkeelle, mutta kuka pystyy lunastamaan protestin sisällön? Tähän kysymykseen odotetaan nyt Timo Soinin ja muiden perussuomalaisten vastauksia.

Myös SDP:n tehtävänä on lunastaa vaalilupauksensa. Suomeen tarvitaan nyt uudenlaista kasvupolitiikkaa, tasavero torjutaan ja eläkeikää ei nosteta. Suomeen pitää saada maailman paras työelämä yhteisöllisyyttä repivien lakkojen sijaan. Lisäksi eläkeläisten ja lapsiperheiden asemaa voidaan parantaa verotuksen keinoin. Kenellä on enemmän, maksaa enemmän, tästä pidetään kiinni.

Kysymys on myös siitä, kuinka kasvupanokset sijoitetaan parhaalla mahdollisella tavalla. Suomeen tarvitaan uutta sosiaalista ja taloudellista hyvinvointia. Eriarvoistumisen tie on katkaistava, tämä tehtävä tulee olemaan uuden hallituksen keskeisin haaste. Julkisten hyvinvointipalveluiden saatavuus ja laatu pitää turvata. Varsinkin pienituloisille ja eläkeläisille edulliset julkiset terveyspalvelut ovat ensiarvoisen tärkeitä. SDP ei tue terveyden- ja sairaanhoidon yksityistämisen ohituskaistoja, niillä synnytetään vain lisää kustannuksia julkisille terveyspalveluille.

Suomi on uuden ajan kynnyksellä ja peruskivet on muurattava uudelleen. Euroopan talouskriisin varjossa pitää ratkaista millaisin painotuksin tulevaisuuden Suomea rakennetaan. Tehtävää riittää kaikille, muun muassa ikääntymisen haasteet pitää voittaa ja nuorille pitää löytää töitä. Nyt tarvitaan yhteistyötä yli puoluerajojen, yhteiskuntavastuun kantavia yrityksiä ja samaan suuntaan soutajia. SDP:n tehtävänä on nyt viitoittaa Suomelle uusi oikeudenmukainen suunta.