Eläkeläisten elinolosuhteiden parantaminen

Kirjoituksia

Eduskuntavaaleissa politiikan suunta muuttui. Oikeistohallituksen parempia suosiva politiikka on nyt muutettavissa oikeudenmukaiseksi, tavallisten ihmisten elinolosuhteita arvostavaksi liikkeeksi. Eriarvoisuuden pysäyttäminen on yksi uuden vaalikauden keskeisimmistä tavoitteista. Tämä tarkoittaa muun muassa eläkeläisten elinolosuhteiden parantamista, jota sosialidemokraatit puoltavat.

Uuden vaalikauden aluksi tulee perustaa työryhmä, jossa ovat edustettuna eläke-, työmarkkinajärjestöt ja maan hallitus. Työryhmän tehtävänä on paneutua niihin keinoihin, joilla eläkeläisten elinolosuhteita pystytään kohentamaan. Tänä päivänä eläkeläisten hyvinvoinnissa on isoja eroja. Kaikkia eläkkeensaajia eikä heidän ostovoimaansa voi suhteuttaa toisiinsa, koska heidän tulonsa määrittelee ostovoiman sisällön. Suomessa on paljon hyvin pientä eläketuloa saavia ja toisaalta hyvin toimeentulevia eläkeläisiä. Kun harkitaan eläkeläisten hyvinvoinnin kohentamista, pääpainon on oltava nimenomaan pienituloisten eläkeläisten ostovoiman turvaamisessa.

Suomen eläkeläisistä yli puolet täyttä kansan- tai takuueläkettä saavaa saa myös asumistukea. Uudet kulutusverojen korotukset ovat leikanneet juuri näiden pientä eläkettä saavien elintasoa kohtuuttomasti. Asumistuen omavastuun lieventämisellä olisi yksinään jo merkittävä vaikutus. Eläkeläisten asumiskustannukset ylittävät usein asumistukijärjestelmässä hyväksyttävien kustannusten enimmäismäärän myös palvelutaloissa asuvilla. Eläkkeensaajien asumistukea laskettaessa huomioon otettavien asumismenojen rajamäärät ovat jääneet selkeästi jälkeen vuokrien korotuksista. Asumistuen uudistus auttaisi erityisesti niitä yksin asuvia pienituloisia eläkeläisiä, jotka asuvat vuokra-asunnoissa alueilla, joilla asumiskustannukset ovat korkeat.

Asiakasmaksujen omavastuuosuudet ovat pienituloisille kohtuuttomia, siksi terveydenhuollon ns. maksukattoa pitää madaltaa. Terveydenhuollon maksukatolla tarkoitetaan sitä rajaa terveydenhuoltomenoista, jonka ylimenevän osan yhteiskunta korvaa. Lääkkeiden, asiakasmaksujen ja matkakulujen maksukatto nousee käytännössä yli 1300 euron. Tämä on suuri kustannuserä pienellä työeläkkeellä tai kansaneläkkeellä elävälle.

Eläkeläisen ostovoima muodostuu kokonaisuudesta, jossa indeksijärjestelmä edustaa yhtä osaa. Yksi elintason korjaustoimi olisi lisäindeksitarkistus alempiin eläkkeisiin. Näin pystyttäisiin vastaamaan nopeasti ostovoiman negatiiviseen kehitykseen. Kun arvioidaan, mitkä toimenpiteet edistäisivät parhaiten pientä eläketuloa saajia ja heidän ostovoimansa kehitystä, parhaimmat keinot löytyvät kuitenkin valtion- ja kunnallisverotuksesta.

Kun eläketulovähennys tehdään puhtaasta ansiotulosta kunnallis- ja valtionverotuksessa, se keventää pienituloisen eläkkeensaajan verotusta ja lisää tehokkaasti ostovoimaa. Puhtaaseen ansiotuloon lasketaan mukaan eläke- ja muuta ansiotulot joista on vähennetty tulonhankkimiskulut. Eläketulonvähennyksen määrä pienenee eläketulon ja muiden tulojen kasvaessa, tämä ohjaa vähennystä tarkoituksenmukaisesti pienempää eläketuloa saaville.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 6. toukokuuta