Energiaturvetta kattilaan

Kirjoituksia

Ministeri Ville Niinistö (vihr.) saattaa tuoda hallituksen kehysriihen keskusteltavaksi esityksen turpeen verotuksen lisäkorotuksista jo tehtyjen korotuspäätösten päälle. Niinistön esitys aiheuttaisi toteutuessaan huomattavia kielteisiä vaikutuksia Suomen kansantalouteen ja energiankäyttöön.

Niinistö haluaa ajaa Suomen turvetuotannon alas sillä perusteella, että turpeen ympäristö- ja ilmastovaikutukset olisivat kestämättömiä. Niinistön vimma ajaa turpeen tuotanto alas perustuu kehäkolmosen sisäpuolen umpivihreiden maailmaa syleilevään ympäristö- ja ilmastopolitiikkaan. Näissä piireissä haja-asutusalueiden ihmisten työ ei vaikuta olevan arvossaan, enemmänkin syrjäseudun ihmisten työ vaikuttaa olevan kirosana. Niinistön ”totaalisuonsuojelumallin” mukana katoaisi iso osa suomalaista infrastruktuuria, työtä suunnittelupöydiltä, -konepajoilta, -tuotantolaitoksilta, -kuljetusketjuista ja itse soilta.

Niinistö on oikeassa siinä, että luopuminen fossiilisten polttoaineiden käytöstä on historiallinen välttämättömyys. Mutta, tämä koskee vain öljyä, maakaasua ja kivihiiltä. Niistä aiheutuvat päästöt ovat keskeinen tekijä maapallon ilmaston lämpenemisessä, jäätiköiden sulamisessa, vedenpinnan nousussa ja koko elinympäristömme muutoksessa. Suonkuokinta ja -korjuu ovat lillukanvarsien keruuta globaalien fossiilisten polttoaineiden päästöjen rinnalla.

Maamme ja erityisesti Pohjois-Suomen turvevarat ovat valtavat, varantojen arvoksi on arvioitu 850 miljardia euroa. Teknisesti ja taloudellisesti hyödyntämiskelpoista suota on noin 14 prosenttia maamme suopinta-alasta. Teknisesti hyödynnettäväksi kelpaavaksi energiamääräksi on arvioitu 12 800 terawattituntia. Määrä riittäisi tyydyttämään Suomen koko energiatarpeen 35 vuoden aikana, ja se vastaa noin 40 prosenttia tällä hetkellä tunnetuista Pohjanmeren öljyvaroista. Maamme turvevaroissa on valtava energiapotentiaali ja turpeen tulevaisuuden vahvistamiseksi pitää turpeen tutkimukseen sekä kehittämiseen panostaa nykyistä merkittävästi enemmän.

Näitä keinoja eivät ole ympäristöministerin esittämät toimet, joita olisi turpeen ylenpalttinen verottaminen. Tämä tulisi ainoastaan lisäämään ulkomailta tuotavien fossiilisten polttoaineiden öljyn ja kivihiilen käyttöä, täyttäisi siis hölmöläisten peitonjatkamisen perinteen tunnusmerkit. Tuontipolttoaineiden myötä haja-asutusalueiden työpaikat ja tulot valuisivat ulkomaisille energiantuottajille, näiden kansainvälisten energiatahojen asiallako Ville Niinistö on?

Turpeella on iso työllisyysvaikutus juuri sellaisilla alueilla, joissa työpaikoista on huutava tarve. Selvitysten mukaan turvealan suora työllisyysvaikutus on 4000- ja välillinen 12 000 henkilötyövuotta. Turpeen kansantaloudellinen arvo on noin 500 miljoonaa euroa. Turpeen veronkorotukselle ei ole taloudellisia perusteita, vaan korotukset tulisivat aiheuttamaan merkittäviä suoria ja välillisiä taloudellisia menetyksiä. Polttoturpeella on myös keskeinen merkitys maamme huoltovarmuuden ja energiaomavaraisuuden kannalta.

Tulevaisuuden energiakäyttöjä suunniteltaessa täyttyy huomioida monet näkökohdat, kuten uusiutuminen, kotimaisuus, aluetalouteen ja työllisyyteen liittyvät seikat. Lisäksi meidän pitää huolehtia ehdottomasti energian kansallisesta huoltovarmuudesta, tässä maamme kaikilla luonnonvaroilla on merkittävä ja tärkeä asema.