Eteenpäin täysin palkein

Kirjoituksia

Suomi elää jälleen kerran murroksen aikaa. Työpaikkoja ja koneita rahdataan pala kerrallaan kaukomaihin. Globalisaatio on ottanut niskalenkin Suomesta ja kansallisilla poliittisilla päätöksillä sammutetaan syttyneitä tulipaloja. Suomalaista työvoimaa pakotetaan vilttiketjuihin, jossa peliä seurataan kentänlaidalta ja mietitään syytä penkkikomennukseen. Hyvinvointivaltion voima on hiipumassa tällä kehityksellä ja valtiokin muuttuu kohta sivustakatsojaksi, joka seuraa kansalaisten uurastusta kentän laidalta. Työllisyyden parantaminen ja työurien pidentäminen mahdollistavat hyvinvointivaltion kestävän rahoituksen. Työuria pidennetään erityisesti työelämän laatua kehittämällä – ei pakkokeinoilla. Hyvä työelämä joustaa ihmisten ehdoilla.

Suomalainen hyvinvointi perustuu sopimisen kulttuuriin. Viime vuosina hyvää neuvottelutapaa on koeteltu ja yhä useammin se on korvattu käskynjaolla. Pörssiyhtiöiden johtamistapa istuu kovin huonosti pohjoismaiseen, tasa-arvosta ammentavaan elämänmenoon. Pörssiyhtiöiden johtamistavasta antoi näytteen nyt Nokia. Nokian johdolle täytyy antaa kuitenkin kiitosta oma-aloitteisesta aktiivisesta roolista. Nokia on selvinnyt useista aikaisemmistakin haasteista ja Nokian porukat ovat olleet vahvimmillaan juuri silloin kun ahdistetaan selkä seinää vasten. Tekeminen ja voiton tahto ratkaisevat ja sitä epäilemättä Nokian henkilökunnasta löytyy.

Suomessa on käsissä IT-alan jättimuutos ja se vaatii myös valtiovallalta vastaavia toimia. Parhaiten se onnistuu auttamalla pk-yritysten perustamista ja tukemalla yritysten kasvua sekä kansainvälistymistä. Tukitoimet tarkoittavat käytännössä erityisrahastojen perustamista, joilla tuetaan pk-yrityksiä vaikeimpien ensimmäisten liiketoiminta vuosien yli. Oulun seudulla on paljon kasvupotentiaalin omaavia yrityksiä ja osaamiseen on satsattu vuosikymmeniä. Näistä asemista on hyvä ponnistaa ja valmiutta muutoksiin on, eteenpäin täysin palkein!

Vuosikaudet Suomessa on voivoteltu julkisen sektorin tietojärjestelmien hajanaisuutta. Yhteistä hallintaa ei ole ja tästä kärsivät tavalliset kansalaiset. Nyt on valtiovallan aika ottaa härkää sarvista. Pitää luoda puitteet ja potkaista liikkeelle hankkeet tietojärjestelmien yhtenäistämiseksi. Tarve on aito ja hankkeen ympärille kehittyy silloin myös uutta yrittäjyyttä. Tätä tilaisuutta ei kannata hukata, valtio on isolla panoksella talkoissa mukana.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta teki erinomaista työtä puheenjohtaja Matti Ahteen (sd) johdolla.  Valiokunta otti vahvasti kantaa julkisen sektorin tietoliikennejärjestelmien toimimattomuuteen ja kehityskulkuun. Suomi oli 1990-luvulla maailman johtava maa ICT-osaamisessa. Nyt Suomi on jäänyt jälkeen kehityksestä, siksi on syytä panostaa myös valtiovallan toimenpitein teknologian kehittämiseen ja rakentamiseen.

Suomella on edessään jälleenrakentamisen vuodet. Vaalitulos ratkaisee millaisin painotuksin peruskiveä lähdetään muuraamaan. Mielestäni oikeudenmukaista on, että jokainen osallistuu talkoisiin voimavarojensa mukaisesti. Suomalainen hyvinvointi on rakennettu oikeuden ja kohtuuden periaatteella. Ne ovat edelleen käypäset arvot oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen.

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa 23.helmikuuta