Finnairin johdon palkkiot perittävä takaisin

Kirjoituksia

Tiedote
16.3.2012

Valtio on uudistamassa omistajapolitiikkansa ja on 3.11.2011 julkaissut tästä periaatepäätöksen. Uudistettu omistajapolitiikka koskee myös palkkausta ja palkitsemisjärjestelmiä. Ohjeistuksen lähtökohtana on, että johdon palkkauksessa ja palkitsemisessa pitää noudattaa pitkäjänteisen tuloksen ja yritysten kokonaismenestykseen perustuvia kriteerejä ja kohtuullisuuden periaatteita. Palkitsemisen tulee olla myös oikeudenmukaista siten, että myös muuta henkilöstöä motivoidaan ja palkitaan joko henkilöstörahastojen kautta tai muutoin.

Finnairin johdon palkitseminen sillä perusteella, että ylin johto palkitaan eroaikeiden pelossa kun muu henkilökunta sitoutuu yhtiön tappiollisuuden vuoksi säästämään, ei sovi mitenkään valtion omistajapolitiikan ohjeistukseen.

Valtionyhtiöiden johdon ylimitoitettua palkkausta on perusteltu myös erityisosaamisella. Finnairin johdon palkitseminen vaikuttaa olevan enemmän saadun vallan seurausta, kuin suoriutumisesta itse työssä, siksi maan hallituksen on syytä selvittää voidaanko johdolle maksetut korvaukset periä takaisin.