Hallitus toteuttaa ohjelmaansa

Kirjoituksia

Hallitusohjelman keskeisiä hankkeita ovat markkinoiden toimivuus ja työpolitiikka. Markkinoiden toimivuushanke käsittää muun muassa harmaan talouden torjunnan. Työpolitiikka sisältää muun muassa nuorten yhteiskuntatakuun ja työelämän kehittämishankkeet. 

Hallitus on asettanut työryhmän valmistelemaan lisätoimenpiteitä harmaan talouden torjumiseksi rakennus-, majoitus- ja ravitsemisalalla. Työryhmän erityisenä tehtävänä on selvittää mahdollisuudet torjua ohimyyntiä sekä muuta harmaata taloutta ko. aloilla. Lisäksi tehtävänä on kartoittaa erityisesti majoitus- ja ravitsemisalan yrityksiin kohdistuvat tiedonantovelvoitteet. Tehtävänä on myös arvioida ehdotusten taloudelliset ja muut vaikutukset yrityksiin. Työryhmä on osa tehostettua harmaan talouden torjuntaohjelmaa.

Hallituksen lupaus taata kaikille nuorille työtä tai koulutusta hanke käynnistyi, kun työministeri Lauri Ihalainen (sd) asetti työryhmän nuorten yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi. Nuorten yhteiskuntatakuun toteutus tullaan aloittamaan vuonna 2012 ja se saatetaan voimaan täysimääräisesti vuoden 2013 aikana, jolloin kaikille alle 25-vuotiaille ja alle 30-vuotiaille vastavalmistuneille tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja-, tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta.

Nuorten yhteiskuntatakuu on yksi hallituksen kärkihankkeista ja hankkeen onnistuminen on tärkeää, jotta vältytään nuorten syrjäytymisestä, työstä ja yhteiskunnasta. Hankkeen onnistuminen edellyttää nuorille suunnatun työvoimapoliittisen koulutuksen lisäämistä. Pienille ja keskisuurille yrityksille luodaan toimintaedellytyksiä, jotta nuoria voidaan kouluttaa entistä enemmän oppisopimuskoulutuksella. Nuorten yhteiskuntatakuuta rakennetaan laajapohjaisesti, ja on tärkeää kuunnella myös nuoria hankkeen valmistelutyössä.

Talouden ja työmarkkinoiden rakennemuutos tulee jatkumaan Suomessa voimakkaana ja ennalta arvaamattomana. Tämän vuoksi työmarkkinoiden toimivuuden varmistaminen on aiempaa tärkeämpi osa talous- ja työllisyyspolitiikkaa.

Hallitus asettaa työryhmän valmistelemaan kansallisen työelämän kehittämisstartegiaa. Tavoitteena on parantaa työllisyysastetta, työelämän laatua, työhyvinvointia ja työn tuottavuutta. Hallitusohjelman mukaan strategian toteuttamiseksi työpaikoilla käynnistetään laaja kansallinen yhteistyöhanke. Lisäksi tullaan käynnistämään julkisen sektorin työhyvinvointiohjelma. Johtamisella ja esimiestaidoilla on suuri merkitys työelämän laatuun. Näistä ja muista työelämän laatuun liittyvistä toimeenpanosta ja vastuista tullaan sopimaan strategiatyön aikana.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa