Hihat käärittävä pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan

Kirjoituksia

Työ- ja elinkeinoministeriön tuoreen työllisyyskatsauksen mukaan työllisyysaste kehittyi positiivisesti, mutta pitkäaikaistyöttömyys on jatkanut kasvuaan ja Suomessa on nyt lähes 59 000 pitkäaikaistyötöntä. Vuodessa pitkäaikaistyöttömiä on tullut 9300 lisää. Kehitys on huolestuttava ja jokainen työtön tällä listalla on liikaa. Työttömyys on tältä osin muuttunut rakenteelliseksi ja pitkäaikaistyöttömien määrää ei saada vähennettyä ilman tehokkaita ja oikeansuuntaisia toimenpiteitä. Pitkäaikaistyöttöminä on paljon nuoria ja yli 50-vuotiaita. Ilman yhteiskunnan erityistoimia näiden ihmisten työllistyminen tulee olemaan vaikeaa.

Oikeistohallituksen asenne on ollut aktiiviseen työvoimapolitiikkaan vastahankainen, vaikka pitkäaikaistyöttömyyttä torjutaan parhaiten juuri aktiivisella työvoimapolitiikalla. Jopa ministerien suusta ollaan saatu kuulla termistä ”tempputyöllistäminen” . Tämän suuntaisilla lausunnoilla ruokitaan ainoastaan asenteita, jotka haittaavat ihmisten työllistymistä. Asennevammansa vuoksi oikeistohallitus on aiheuttanut yhteiskunnalle ja pitkäaikaistyöttömille mittaamatonta vahinkoa, kun ei ole ryhtynyt vakavissaan torjumaan nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyttä.

Tukityöllistäminen ja palkkatuet ovat tehokkaita työttömyyden torjuntakeinoja. Kun talous on nyt elpymässä ja suuret ikäluokat ovat siirtymässä eläkkeelle, työllistämistoimiin saadaan uutta tehokkuutta, kunhan poliittiset päätökset saadaan tehtyä. Suomella ei ole varaa laiminlyödä pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaa, eikä ole perusteita odottaa ja vain toivoa, että aika poistaa huolet. On käärittävä hihat ja ryhdyttävä määrätietoisiin toimiin.

Nuoriso- ja pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan on riittävä keinovalikoima olemassa ja kysymys on tahdosta. Ensinnäkin työ- ja elinkeinotoimistojen on otettava ensisijaisesti tarkasteluun ne työnhakijat, joiden työttömyys on jo pitkittynyt tai on pitkittymässä. Toiseksi kuntien pitää toimia työttömyyden torjunnassa entistä aktiivisemmin. Kolmanneksi valtion hallinnonalojen voimavaroista tulee keskittää kaikki mahdollinen pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan. Neljänneksi työnantajien pitää palkata nuoria, vaikka nuoren työttömyys olisi jo pitkittynyt.

Palkkatuki on keinovalikoimassa tärkeä osa aktiivista työvoimapolitiikkaa ja tuen ansioista ihmiset säilyttävät työmarkkinakelpoisuutensa. Palkkatuki torjuu tehokkaasti työttömyyden pitkittymistä ja estää erityisesti nuorten syrjäytymistä työmarkkinoilta.

Aktiivisen työvoimapolitiikan määrärahoja pitää käyttää tässä tilanteessa etupainotteisesti. Määrärahoja voidaan ja pitää lisätä myöhemmin merkittävästi. Seuraavan hallituksen käsissä on maamme pitkäaikaistyöttömien tulevaisuus. Näihin päätöksiin pääsemme tänä keväänä vaikuttamaan. Ratkaisut ovat käsissämme.