Hyvinvointivaltion uhkia

Kirjoituksia

Hyvinvointivaltiomme hedelmät eivät ole kaikkien onni, vaikka Newsweek-lehti vasta jakoikin kehuja Suomelle hyvänä asuinpaikkana. Eriarvoisuus kasvaa uhkaavasti ja liian moni syrjäytyy yhteiskunnasta. Kansaa ollaan tietoisesti jakamassa kahteen kastiin, niihin joilla on työtä ja joilla ei. Ellei poliittisilla päätöksillä kyetä puuttumaan kasvavaan eriarvoisuuteen, käsillä oleva taloustaantuma syventää kahtiajaosta syntyviä ongelmia. Harmaa talous kukoistaa Suomessa ja maahan tulee usean eri kanavan kautta ulkomaista halpatyövoimaa, tämä osaltaan lisää kahtiajako ongelmaa. Oikeistohallituksen linjaukset ovat olleet suopeita tälle eriarvoistavalle ja kansaa jakavalle politiikalle. Aiheesta voidaan kysyä, onko nämä nuotit sävelletty suurteollisuuden ehdoilla EK:n toimistoissa ja porvarihallitus antaa tälle toiminnalle siunauksena? Yritysten kansainvälinen kilpailukyky on tärkeää, mutta se pitää toteuttaa maassa maan tavalla. Ei halpatyömarkkinoita kehittäen ja kansaa kahtia jakamalla.

Hyvinvointi on jakautunut menneinä vuosina tasaisesti hyvän talouskasvun vuoksi. Talouskasvu on luonut uusia työpaikkoja ja verotulot ovat lisääntyneet. Taloustaantuma on lyönyt nyt jarrua tälle positiiviselle kehitykselle ja tämä aiheuttaa osaltaan ongelmien lisääntymistä. Hitaan talouskasvun lisäksi, hyvinvointiamme uhkaa useat muutkin hitaasti kehittyvät ongelmat. Muun muassa väestön ikääntyminen ja tämän vuoksi terveysjärjestelmän lisäkuormittuminen, ongelmia lisää vielä ns. hyvinvointisairauksien kasvu. Kunnat on asetettu suurien haasteiden eteen, miten kansalaisten sosiaaliturva ja terveydenhuolto kyetään tulevaisuudessa järjestämään?

Työurien pidentämisestä ollaan hakemassa ratkaisua edessä oleviin ongelmiin. Ongelmana tässä on, että yritykset eivät aina tunnista vastuutaan yhteiskunnasta. Työntekijöitä pidetään tuotantokoneina ja irtisanomisia on tehty heppoisin perustein, loukaten ihmisen perustuslain suomaa oikeutta työhön. Useasti tavoitteena on ainoastaan taloudellisen voiton maksimointi ja osakkeen omistajien etu. Työurien pidentäminen täytyy alkaa yritysten arvomaailman muuttumisesta, tällöin myös työntekijät sitoutuvat vahvemmin yritysten tavoitteisiin. Myös julkisen sektorin työnantajana pitää kantaa yhteiskuntavastuunsa ja sitoutua hyvinvointivaltion yhteisiin tavoitteisiin.

Poliittisilla päätöksillä pitää aina tukea heikompiosaisten hyvinvointia, itsekkyydelle ei saa antaa jalan sijaa. Syrjäytyminen on yksilön ja yhteiskunnan kannalta äärimmäisen epätoivottavaa, siksi valtaapitävien täytyy politiikalla huolehtia muun muassa tulonjaosta verotuksen keinoin. Tulevina vuosina hyvinvointivaltion haasteet ovat valtavat, siksi nyt tehtävillä poliittisilla päätöksillä pitää estää kansankunnan kahtiajako ja tukea yhtenäisyyttä.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 28.8.2010