Ikäihmisten palvelut

Kirjoituksia

Näin vaalien alla nousee keskusteluun asiat, jotka ovat jääneet pienemmälle huomiolle vaalien välillä. Vanhuspalveluiden tilasta on käyty keskustelua, mutta todellinen tilanne on jäänyt varjoon.

Avun ja hoivan tarve lisääntyy ikääntymisen myötä. Kotona asumista on korostettu, koska se on meidän kaikkien tärkein paikka elämässä. Tarvitaan tuettua asumista, kun tilanne etenee siihen pisteeseen, ettei yksin enää pärjää kotona. Laitoshoidon tarve on hyvin yksilöllistä, mutta kun sen tarve kohtaa, on palvelu saatava ihmisarvoisen elämän turvaamiseksi.

Kotona asumiseen liittyy monenlaista avuntarvetta; lääkkeiden huolehtimista, ruuanlaittoa, siivousta, ulkoilukaveria jne. Monet ikäihmiset kantavat vielä vastuuta esimerkiksi aviopuolisonsa tai vanhempansa hoidosta. Lainmukaisten vapaapäivien saaminen on ensiarvoisen tärkeää jaksamisen kannalta.

Kustannuksia tulee kodinhoidosta lisää omien voimien ehtyessä. Tarvitaan ikäihmisten palveluita, joilla turvataan ihmisarvoinen elämä. Pienituloisten eläkkeitä tulee korottaa, asumistuen tasoa tulee tarkistaa ja ikäihmisten aktiviteetteja tulee tukea esimerkiksi kuntosalitoiminnalla.

Kotitalousvähennys antaa mahdollisuuden ostaa palveluita, mutta jos eläketulo on niin pieni ettei veroa peritä, se ei auta kun vähennys tehdään verosta. SDP ehdottaa selvitettäväksi pienituloisten eläkeläisten kohdalle 1200 e/v suuruista tukea, mikä vastaisi kotitalousvähennyksen korvaamista ja mahdollistaisi pienituloisen palvelujen ostamisen kodin ja hoivan tarpeisiin.

Kotona asuvan turvallisuudesta on pidettävä parempaa huolta nykytilaan verrattuna, turvattomuuden ja yksinäisyyden tunne vaivaa hyvin monia kotona asuvia ikäihmisiä. SDP on valmistellut ohjelman ”Kohti inhimillisempää eläkepolitiikkaa”, jota lähdemme toteuttamaan vaalien jälkeen kun olemme pääministeripuolue.

Maailmaa voi muuttaa, tarvitaan vain rohkeita ihmisiä.