Itsenäinen, sopimisen Suomi

Kirjoituksia

Sosialidemokraattien paluu hallitukseen merkitsi samalla sopimisen kulttuurin paluuta. Raamiratkaisu työmarkkinoilla vahvistaa maamme kilpailukykyä, talouden ennustettavuutta sekä työllisyyttä ja ostovoiman kehitystä. Maahan syntyi tämä ainutlaatuisen kattava tuloratkaisu hallituksen tukemana ja raamiratkaisu tuo epävarmassa taloustilanteessa työmarkkinoille ennustettavuutta yli kahdeksi vuodeksi.

Työnantajat taipuivat tässä vaikeassa taloustilanteessa keskitettyyn sopimiseen, vaikka olivat olleet aikaisemmin jyrkästi sitä vastaan. Etelärannasta kuuluikin useita soraääniä raamiratkaisua vastaan – kaikki eivät ole ymmärtäneet iloita raamiratkaisusta.

Raamiratkaisu on tärkeä osa Suomen valtiontalouden kansallisesta pelastusrenkaasta. Suomi tarvitsee erityisesti nyt laajaa yhteistyöhön perustuvaa talous- ja sosiaalipolitiikkaa. Suomi selviää taloutta uhkaavista järistyksistä tahdolla ja työllä, sekä rakentamalla kansallista eheyttä sosiaalisesti oikeudenmukaisella hyvinvointipolitiikalla.

Hallitus panosti kehyspäätöksessään erityisesti kasvuun, työllisyyteen ja julkisen talouden tervehdyttämiseen, joka toteutetaan sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla. Julkisen talouden yhteisvastuuta on peräänkuulutettu ja on luonnollista, että vastuu on kannettava koko kansakuntana. Talouden tervehdyttämistoimissa on kaikkien oltava mukana omalla maksukyvyllään. Hallitus tukee erityisesti työllisyyttä. Tukitoimia ovat muun muassa liikenneinvestoinnit ja perusparannustoimet, jotka tukevat liikennepoliittisten tavoitteiden ohella kasvua ja työllisyyttä.

Hallitusohjelman mukaisesti keväällä on tulossa lisäpäätöksiä julkisen talouden kestävyyden vahvistamiseksi. Lisätoimissa edetään hallitusohjelman mukaisesti, menoja ja tuloja sopeutetaan tasapainossa ja rakenteellisia toimia toteutetaan. Uudet rakenteelliset sopeutustoimet on hallituksen tehtävä ja ajoitettava niin, että ne eivät heikennä talouden kasvua ja kotimarkkinoiden kulutusta.

Maamme itsenäisyydellä on suomalaisille aivan erityinen merkitys. Me suomalaiset olemme saaneet rakentaa hyvinvointiamme nyt rauhan oloissa, samalla meidän pitää muistaa, että itsenäisyytemme puolesta on taisteltu ja kansakuntamme on maksanut siitä erityisen kovan hinnan. Sotiemme veteraaneille kuuluu kunnia meidän itsemääräämisoikeuden säilymisestä.

Itsenäisyytemme ei ole ollut itsestäänselvyys. Talvisodan ja jatkosodan rauhanehdot olivat Suomelle raskaat. Moni oli menettänyt läheisensä tai koko perheensä. Suomi onnistui kuitenkin säilyttämään itsenäisyytensä ja pystyimme kehittämään edelleen yhteiskuntajärjestelmäämme ja elämäntapaamme. Suomalaisella sisulla ja ahkeruudella oli käyttöä, olimme selviytyneet itsenäisenä ja yhtenäisenä kansakuntana.

Edelliset sukupolvet ovat rakentaneet meille hienon maan asua. Sotien jälkeen Suomi kehittyi hyvinvointivaltioksi, jossa kaikille suomalaisille turvattiin perusoikeudet. Hyvinvoinnistamme suuri kiitos kuuluu sotiemme veteraaneille ja menneille sukupolville. Ilman heitä meillä ei olisi ollut mahdollisuutta kehittää muun muassa korkealaatuista koulutusjärjestelmää, joka turvaa kaikille suomalaisille tasapuoliset mahdollisuudet koulutukseen ja sivistykseen. Hyvinvointivaltiomme on arvokas perintö, jota kukin sukupolvi vuorollaan huolella vaalii. Tämä perintö on hyvinvointimme perusta ja tehtävämme on varmistaa, että hyvinvoinnin oikeus säilytetään myös tuleville sukupolville.