Järkevästi rautateille

Kirjoituksia

Rautateiden merkitystä ei ymmärretä Suomessa vielä riittävästi. Nykyisellä kehityksellä on vaarana, että Suomi putoaa eurooppalaisesta trendistä, jossa painotetaan selkeästi enemmän raideliikenteen merkitystä. Suomessa toteutettua liikennepolitiikkaa ei voi kiittää. Se on ollut viime vuosina poukkoilevaa ja on eletty lyhyen aikavälin tehtävissä. Rautateiden kehittäminen on keskittynyt etelä-pohjoissuuntaan ja poikittaisliikenteen kehittäminen on unohdettu käytännössä kokonaan. Toisaalta rautateiden kehittämisen päälinjaukset ovat olleet Ruuhka-Suomen nopeissa henkilöliikenne yhteyksissä. Liikenteen kehittämisen keskusteluun pitää nostaa tulevaisuuden Suomi, jota pitää hallita isot pitkäjänteisesti suunnitellut kokonaisuudet väylä-, rata- ja tiehankkeissa.

Suomen raideliikenteen kehittäminen on yhteiskuntapoliittisesti järkevää. Kehitystyössä on varauduttava myös yllättäviin ja arvaamattomiin tapahtumiin, jolloin myös joukkoliikenteen toimintavarmuus on turvattava. Viime vuosina raideliikenteessä koetut ongelmat käyvät tästä esimerkkinä, kaikkeen on varauduttava. Talviaikaisen raideliikenteen ongelmat johtuvat ratojen heikosta kunnosta, turvalaitteiden toimimattomuudesta, lumen ja jään aiheuttamista ongelmista sekä välityskyvyn heikkoudesta. Tilanteen korjaaminen vaati tahtoa ja rahaa, tähän työhön seuraavan liikenneministerin on voimakkaasti ryhdyttävä.

Suomen talvi on opettanutkin. VR Group ja muut raideliikenteessä toimivat haluavat pelata nyt varman päälle. Suomalainen työ on kovaa valuutta ja siihen nyt luotetaan. Tästä me kainuulaiset olemme saaneet iloita, kun Transtech voitti suuren VR:n ravintola- ja ohjausvaunu- sekä HKL:n raitiovaunuhankinnan.

Suomen puheenjohtajakaudella EU:n ohjelmaan saatiin Pohjoinen ulottuvuus, joka on EU:n ja Venäjän yhteisprojekti. Tämä laaja liikenne-, teollisuus-, luonnonvara- ja ympäristöasioiden kokonaisuuden kehittäminen on ollut valitettavasti oikeistohallituksen aikana pysähtyneisyyden tilassa. Pohjois-Suomen tavoitteiden mukaista on Pohjoisen ulottuvuuden määrätietoinen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Energiatalouden, kaivostoiminnan, puuhuollon ja raaka-aineiden vuoksi Suomen pitää parantaa yhteistyötä Pohjoisen alueella. Suomen talouden yksi tukijalka on matkailu, jonka toimintaedellytyksiä liikennepolitiikalla pitää myös kehittää. Pohjoisen ulottuvuuden ja erityisesti Suomen raideyhteyksien kehittäminen täytyy olla vahvana seuraavan hallituksen ohjelmassa, jossa mm. Kontiomäki – Taivalkoski radan korjaukseen tulee varautua.

VR:n toimintojen pilkkominen osiin, jota vihreät ja kokoomus esittävät, ei ole ratkaisu rautatieliikenteessä esiintyneisiin ongelmiin. Toimenpiteellä lisättäisiin ainoastaan suomalaisten verorasitusta. Rautateiden tavaraliikenne on jo nyt avointa, yrittäjiä ei kuitenkaan ole löytynyt kilpailemaan VR:n kanssa. Mikäli henkilöliikenteen kilpailussa kävisi niin, että VR häviäisi kilpailun – nimenomaan tuottavilla rataosilla – tarkoittaisi se veronmaksajien subventiota harvaan asuttujen seutujen raideliikenteeseen. Samalla se tarkoittaisi sitä, että Pohjois-Suomen saavutettavuus heikkenisi ja tämä ei olisi kenenkään etu.

Kirjoitus on julkaistu Pohjolan Työssä 5. huhtikuuta.