Junaliikenteen kehittäminen

Kirjoituksia

Suunnitelmia raideliikenteen kehittämiseksi nouse kuin sieniä sateella, hyvä näin. Tärkeää on muistaa millainen korjausvelka Suomen väylillä on. Parlamentaarinen työryhmä on nimennyt tärkeimmäksi tavoitteeksi korjausvelan kasvun alentamisen. Se ei ole helppo harjoitus nykyisillä resursseilla, niin kuin on nähty.

Pitää olla myös pitkän aikavälin tavoitteita liikenteen kehittämiseksi ja Suomen kasvuntieksi. On tärkeää, että käydään avointa keskustelua Suomen liikennejärjestelmien kehittämisestä, samalla saadaan näkemys siitä mikä on realistinen hanke ja mikä ei.

Raideliikenne puolustaa asemaansa vähäpäästöisyyden takia parhaiten, ja siksi sen kehittäminen on otettava vahvasti hallitusohjelmaan. Mielestäni tulevan parlamenttikauden edunajamisen kannalta tärkeimpiä asioita on junavuorojen parantaminen, millä parannetaan mm. Kainuun saavutettavuutta ja päinvastoin.

Aamujunavuoro Kajaanista Ouluun on kärkipäässä listallani. Se palvelisi Oulussa asioivia kainuulaisia ja työmatkaliikennettä Vaalasta, Utajärveltä ja Muhokselta Ouluun. Aamulla Ouluun ja iltapäivällä takaisin olisi toimiva junavuoro. Uusista ratahankkeista on monenlaisia esityksiä ja niitä pitää olla tulevaisuuden suunnitelmissa.

Osa niistä etenee rakentamiseen saakka ja osa jää ns. suunnitteluasteelle. Ministeri Lintilän esille nostama yöjuna Kajaanin ja Helsingin välille on hyvä esitys, kannatan Lintilän esitystä ja toivon sille menestystä.