Kainuu nyt

Kirjoituksia

Vuonna 2009 nähtiin maassamme merkittävää työttömyyden kasvua ja lama toteutui ennakoitua vaikeampana. Työttömyys on kasvanut edelleen ja nyt tarvitaan vahvoja toimia pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisyyn. Laman aikana vahvistuu tarve varautua tulevaisuuteen ja tätä työtä on tehty myös Kainuun maakuntayhtymässä. Maakuntayhtymän kehittämisen tavoitteet on rakennettu pitkäjänteiseksi huomioiden ympärillä muuttuva maailma. Vaikea taloudellinen aika on tuonut kuitenkin säröjä tähän hedelmälliseen kehitykseen. Hyrynsalmen lukion lakkauttaminen oli ikävä päätös, jolla asetettiin kuntien tahtotila puntariin Kainuun-mallin jatkolle.

Opettajankoulutuksen lakkautus Kajaanista oli sinivihreän hallituksen tavoite, joka toteutettiin rakenteellisen kehittämisen nimissä. Ammattikorkeakoulut ovat myös olleet opetusministeriön rakenteellisen uudistuksen kourissa. Kajaanin ammattikorkeakoululle on ministeriöstä nyt luvattu kahden vuoden takaus itsenäisyyden puolesta. Kajaanin ammattikorkeakoulun tulevaisuus on varmistettava ja ryhdyttävä sellaisiin toimiin, jotka ovat pitkäjänteisiä koulun parhaaksi. Positiivista on se, että ammattikorkeakoulu on saanut merkittävää rahoitusta Cemis- tutkimus- ja koulutuskeskukseen sekä aikuiskoulutuksen kehittämiseen. Tiivistetty yhteistyö Oulun yliopiston kanssa vaatii vielä tarkennuksia. Mitkä ovat ne konkreettiset panostukset, joita Oulun yliopisto tuo yhteistyöhön? Ainoastaan Kajaanin ammattikorkeakoulun varoilla yhteistyö ei voi toteutua. Pohdittava on myös sitä, mikä on Kajaanin yliopistokeskuksen asema tulevaisuudessa? Onko tahtona säilyttää yliopistokeskuksen nykyinen asema, vai onko tarkoituksena vahvistaa jotain osa-aluetta ja miten?

Väestön ikääntymisestä seuraava palvelutarpeen kasvu on tulevaisuuden keskeisimpiä haasteita. Sosiaali- ja terveyspalvelut tulee tarvitsemaan merkittävästi lisää aineellisia ja henkilöstöresursseja. Palvelujen tuottamisessa vaaditaan nyt uudenlaista tehokkuutta. Itse ihmistä ei saa missään tapauksessa unohtaa näissä toimenpiteissä. Vanhushuollon suositusten korvaaminen lainsäädännöllä, jossa kaikille vanhuksille taataan perusoikeudet, on kannatettava asia. Jokaiselle on oikeus turvalliseen vanhuuteen, ja ikääntyvän väestön toimintakyvyn parantamiseksi pitää kehittää uusia aktiivitoimia. Ikääntymisen haasteiden voittaminen on maakuntamme yksi keskeisin kehitysalue.

Laman vuoksi euroalueen ulkopuolisten valtioiden valuuttakurssit ovat heilahdelleet voimakkaasti, ja mm. tästä syystä matkailumme kansainvälinen kilpailukyky on uudenlaisten haasteiden edessä. Matkailua pitää kehittää pitkäjänteisesti ja määrätietoisesti. Nykyinen talouden epävarmuus päättyy aikanaan ja tulee avaamaan toimialalle uusia mahdollisuuksia. Matkailun suunnittelun ja toimenpiteiden pitää olla sellaisia, että ne kestävät kansallisen ja kansainvälisen kilpailun. Uusi ratayhteys Kajaanin – Kuusamon välille toisi uutta ulottuvuutta ja yhteistyön mahdollisuuksia Koillismaan ja Kainuun matkailulle.

Hyvinvoinnin puolesta pitää tehdä aktiivisesti työtä. Tässä työssä on tärkeää kiinnittää erityistä huomioita elintapoihin ja harrastaa riittävästi liikuntaa. Liikunnalla voidaan torjua useita terveyttä uhkaavia sairauksia. On yhteiskunnan etu pitää liikuntapaikat toimintakuntoisina kaventuvista rahavaroista huolimatta. Liikuntaan sijoitettu euro tulee korkoineen takaisin ja on parasta investointia tulevaisuuteen.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 29.05.2010