Kainuulaiset eivät pääse itse päättämään

Kirjoituksia

Kansanedustaja Eero Suutari syytti minua (KS19.1.2019) konkreettisten asioiden välttelystä, mutta syyllistyy siihen itse. Hallitus on jo kesällä antanut keskittämisasetuksen millä kainuulaiset pakotetaan hakemaan tiettyjä kirurgianleikkauksia tulevaisuudessa Kainuun ulkopuolelta. Suutarin mielestä kaikki mitä kokoomus hallituksessa tekee, on ”normaalia” ja yhteiskunnan kannalta hyväksyttävää.

Hän myös väittää minun mustamaalaavan kokoomusta, mielestäni kokoomus tekee sen itse harjoittamalla eriarvoistavaa politiikkaa kyykyttämällä vähempiosaisia.

Vastuullisena päättäjänä kannan vastuuni kainuulaisten erikoissairaanhoidon palveluiden puolustamisessa. En voi hyväksyä, että hallitus keskittämislailla pakottaa kainuulaiset hakemaan leikkauspalvelunsa Oulusta. Meille valmistuu lähiaikoina uusi nykyaikaa vastaava ja kallis sairaala. Ilman keskittämisasetusta Kainuulla olisi mahdollisuus neuvotteluteitse hakea yhteisymmärrystä leikkausten järjestämiseksi muiden maakuntien ja ERVA-alueiden kesken.

Suutarin kansanedustajana pitäisi tietää, ettei Pohjois-Suomen neuvottelukunta ole päättävä elin missään Pohjois-Suomea koskevassa asiassa, eikä etenkään erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä päätettäessä. Joulukuussa Ilkka Luoma esitteli PS-neuvottelukunnan kokouksessa selvitystä Pohjois-Suomen kirurgisten leikkausten §7 osalta ja pyysi kantaa jatketaanko tarkentavaa selvitystä.

Omalta osaltani vastasin niillä valtuuksilla mitkä minulla on, että selvitystä voidaan jatkaa. Päätökset erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämisestä päättää aikanaan uusi maakuntavaltuusto, mitä päätettävää sillä enää lakien ohjaavien vaikutusten jälkeen on.

Kaikki tämä sotku johtuu maakuntauudistuksen mukanaan tuomasta hallituspuolueiden yhteisestä sopimuksesta. Keskustan ja kokoomuksen keskeinen sopimus oli, – keskusta saa maakuntamallin ja kokoomus saa sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta yksityisen sektorin vahvemman tulemisen terveyden – ja sairaanhoidon bisnekseen (Valinnanvapauslaki).

Kokoomuksen tavoitteet eivät täyttyneet ja he näyttivät jäävän kokonaan tiiriin osalle, koska perustuslaki- ja sosiaali- ja terveysvaliokunta torppasivat kokoomuksen tavoitteen, koska lakiesitykset eivät täyttäneet rahoituksen, perustus-, ja yhdenvertaisuuslain vaatimuksia. No, kokoomus laittoi keskustaministerin töihin yhteiseen sopimukseen vedoten ja näin laadittiin keskistämisasetus, mikä tulee suoraan ministeriöltä. Eikä siihen pääse eduskunta millään tavalla vaikuttamaan.

Ja, lisäksi tammikuun 9.päivä 2019 eduskunnan täysistunnossa ministeri Saarikko (kesk) esitteli hallituksen lakiesityksen terveydenhuoltolain muuttamisesta (HE 312/2018vp.

Lailla esitetään leikkaustoimintaa toimintayksikössä, jossa ei kuitenkaan olisi ympärivuorokautista yhteispäivystystä. Nämä samat ehdot täyttävä yksityinen toimintayksikkö saisi leikkaustoiminta mahdollisuuden. Kun yksityisellä ei ole lain vaatimaa päivystysvelvollisuutta, niin komplikaatio tilanteessa jälkihoitovastuu siirtyisi julkiselle sairaanhoitoyksikölle. Tämä on erittäin suuri puhallus veronmaksajien kukkarolle.

Hallitus puolueet ovat soppaa keittäessään huomanneet, etteivät rahat riitä esim. Kainuun maakuntahallinnon ja palveluiden järjestämiseen sekä tuottamiseen. Tarvitaan suuremmat hartiat erikoissairaanhoidon palveluiden järjestämiseksi ja näin katse on käännetty koko Pohjois-Suomen sairaanhoidon alueelle järjestämiseksi.