Kainuun hallintokokeilu ja erikoissairaanhoidon tulevaisuus

Kirjoituksia

Pari kuukautta sitten saatiin Suomeen hallitus kaikkien vaiherikkaiden veivausten jälkeen. Hallituksen tehtävät ovat olleet pääasiassa ministeriökohtaisten budjettien raamitusta. Pääministeri Katainen ja valtiovarainministeri Jutta Urpilainen ovat välillä pistäytyneet Euroalueen kokouksissa neuvottelemassa Kreikan pelastamisesta talouskriisistä. Suomen asettamat tavoitteet on otettu huomioon hyvin. Jos reilu vuosi sitten SDP:n tekemät esitykset olisi otettu Kreikan rahoitusta järjesteltäessä huomioon, tilanne saattaisi olla toisenlainen tällä hetkellä. Talouskurimuksessa olevat maat olisivat ottaneet talousasiat vakavasti ja olisivat ryhtyneet jo silloin toimenpiteisiin talouden vakauttamiseksi. Aikaa on kulunut reilu vuosi, eikä Kreikassa ole juurikaan tehty päätöksiä mitkä saisivat aikaan rahoitusmarkkinoiden rauhoittumisen. Nyt Kreikka joutuu tekemään paljon kovempia taloudellisia leikkauksia ja veronkorotuksia selviytyäkseen kuivuille vesille.

Kainuussa painitaan samansuuntaisten asioiden kanssa kuin EU:ssakin, tosin toisista lähtökohdista lähtien. Rahasta on kuitenkin kysymys. Kainuun hallintokokeilun jatko neljällä vuodella 2013-2016 on vaarassa kaatua rahoitusjärjestelmän muutokseen. Kainuun hallintokokeilun kaatuminen ja siitä eroavat kunnat saattavat samalla vaarantaa vaativan erikoissairaanhoidon tulevaisuuden Kainuun keskussairaalan osalta.  Se olisi todella suuri isku potilasturvallisuuden kannalta. Vaativan erikoissairaanhoidon palveluiden ostaminen Oulusta tai  Kuopiosta kuljetuksineen olisi todella kallista. Arvioiden mukaan se heikentäisi aluetalouden volyymia toistasataa miljoonaa euroa/vuosi. Kysymys on siis todella suurista asioista taloudellisessakin mielessä. Toivon todella, että kainuulaiset kuntapäättäjät pystyvät ratkaisemaan ongelmat ja Kainuun kunnat voivat yhdessä rintamassa lähteä kehittämään edelleen palvelutuotantoa – niiden saatavutta ja laatua – sekä keventämään hallintoa.

Terveydenhoidon palveluissa on toivomisen varaa Kainuussa. Lauantaina kävin Kuhmossa, jossa tuskailtiin hammashoidon palveluiden saatavuuden kanssa. Mielestäni hammashoito kuuluu niihin palveluihin, jotka pitää saada oman kunnan alueelta. Samoin vanhuspalveluiden sektorilla  tökkii pahasti Kainuussa. STM:n valtakunnallinen tavoite, että yli 75 vuotiaista alle 9% olisi laitoshoidon piirissä, ei toimi Kainuussa. Muistisairaus on sairauden laji, joka nykypäivänä vie ihmisiä laitoshoidon piiriin. Vanhukset asuvat kotona tai ovat kotihoidossa tai tehostetussa palveluasumisessa. Nämä ovat monelle hyvä  ja toimiva asumismuoto, mikäli ihmisen toimintakyky antaa siihen mahdollisuuden. Kun toimintakyky huononee, täytyy meillä olla varaa hoitaa vanhukset kunniallisesti viimeiseen lepoon. Nyt aloitteleva uusi hallitus on hallitusohjelmassaan päättänyt vanhuspalvelulain säätämisestä ja siihen on myös osoitettu rahoitus.