Kainuun mallin peruutusvaihde on kytkettävä vastuullisesti

Kirjoituksia

Kainuun hallintokokeilu päättyy vuoden 2012 lopussa ja siihen asti hallintorakenteessa toimiminen on alueen kunnille lakisääteinen pakko. Lain voimassaolon päättyessä tilanne Kainuun kunnissa palaa periaatteessa samaksi kuin ennen kokeilulakia, kuitenkaan paluuta täsmälleen samaan tilanteeseen ei ole.

Käsillä oleva muutostilanne aiheuttaa maakuntayhtymän henkilöstölle syvää huolta työpaikoistaan ja tulevaisuudesta. Tässä muutostilanteessa on henkilöstölle annettava mahdollisuus vaikuttaa omaa työtään ja työyhteisöään koskevien päätösten valmisteluun, niin kuin yhteistoimintalaissa kunnissa on säädetty.

Keskeinen kysymys kuntien kannalta on maakunnan tuottamien palvelujen järjestäminen vuoden 2013 alusta. Lakisääteisiä kuntayhtymiä ovat sairaanhoitopiiri ja maakunnan liitto. PARAS -lainsäädännön vaatimusten vuoksi suurin osa alueen kunnista ei voi järjestää yksinään perusterveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluita, joten niihinkin on luotava järjestelmä. Jos joku kunta hoitaa palvelut itse, on sen palkattava henkilöstö ja huolehdittava muista edellytyksistä sitä varten.

Henkilöstön kannalta, avoin luottamusta vahvistava viestintä on nyt ensiarvoisen tärkeää. Hallintokokeilun purkamisen seuraukset ovat niin suuret, että maakuntayhtymässä ja kunnissa on perusteltua laatia erillinen muutoksen viestintäsuunnitelma. Viestinnässä on otettava huomioon muun muassa muutoshankkeiden aikataulut, muutoksen rytmitys ja eri osapuolten osallistuminen hankkeen vaiheisiin. Viestinnän on oltava aktiivista organisaation kaikilla tasoilla. Tällä voidaan vähentää henkilöstön epävarmuutta ja turvattomuuden tunnetta. Kun hallintorakenteen muutos on voimakkaimmillaan, on tärkeää luoda henkilöstölle ja palvelujen käyttäjille turvalliset puitteet, jolloin saavutetaan mahdollisimman korkea tehokkuus ja palvelujen laatu.

Vaikka Kainuussa kytketään nyt peruutusvaihde päälle, voidaan se tehdä hallitusti jo olemassa olevan kuntayhtymän jäljille, eikä umpihankeen. Koska kuntarakenne tulee vielä muuttumaan, siksi on tärkeää, että nykyiset kuntayhtymän muutokset olisivat mahdollisimman vähäisiä. Maakuntaliitto, sosiaali- ja terveys, koulutus sekä yhteiset palvelut tulee säilyttää mahdollisimman eheänä kokonaisuutena. Tuleva valtakunnallinen kuntarakenne uudistus tulee koskemaan kuntien henkilöstöä ja kaukonäköisyyden huomioiminen on nyt tärkeää, jotta vältytään vuosikausia kestäviltä muutosprosesseilta, joka vastaavasti johtaisi työn tuottavuuden laskuun.

Raimo Piirainen, kansanedustaja (sd)
Markku Oikarinen, Kajaanin sosialidemokraatit pj.