Kajaanissa selvitetään varhaiskasvatuksen maksuttomuutta

Kirjoituksia
Lapset päiväkodissa

Kaupunginhallituksen SDP:n jäsenet Helena Ohtonen ja Raimo Piirainen esittävät selvitettäväksi seuraavaan kaupunginhallituksen kokoukseen, millainen vaikutus varhaiskasvatuksen maksuttomuudesta olisi 2019 vuoden budjettiin.

Selvitys pyydettiin myös yli 3-vuotiaiden ja yli 5-vuotiaiden subjektiivisesta päivähoidon kustannusvaikutuksesta. Kajaanin kaupunkistrategiassa on korostettu nuorten lapsiperheiden merkitystä Kajaanin elinvoimaisuudelle ja näemme, että maksuttomalla varhaiskasvatuksella olisi hyvä vaikutus lapsen kehitykselle ja kasvulle sekä perheiden hyvinvoinnille.

Lisäksi maksuton varhaiskasvatus tulisi olemaan merkittävä vetovoimatekijä ja sillä olisi vaikutusta myös muuttohalukkuuteen Kajaanin kaupunkiin.

Kaupunginhallituksen sd-ryhmä