Kansanedustajan kesä

Kirjoituksia

Media uutisoi provosoiden kansanedustajien pitkistä lomista. Lomaahan kansanedustajalla ei ole, koska kysymyksessä on luottamusvirka. Kysymys on istuntotauosta, jolloin ei ole eduskunnan täysistuntoja.

Sen sijaan voi olla eri valiokuntien vierailuja maakuntiin tutustumaan uusiin tuleviin rakentamis- tai muihin lainsäädäntöä tarvitseviin hankkeisiin. Olen myös kiertänyt Oulun vaalipiirin alueella aina Kuusamosta Himangalle saakka ja kuunnelut ihmisten mietteitä yhteiskuntaa puhuttavista asioista.

Ympäristövaliokunta kävi vasta kaksipäiväisen vierailun Porissa, johon valiokunnan jäsenenä osallistuin. Ohjelma oli alun perin suunniteltu Yyterin dyynien suojeluhankkeeseen tutustumiseen, tuulivoimarakentamiseen ja olemassa olevien tuulivoimaloiden toimivuuteen sekä muihin Satakunnan ja Varsinais-Suomen ympäristöhankkeisiin. Ohjelmaan tuli kuitenkin uusi merkittävä lisä Harjavallan nikkelivuodon myötä. Kahden päivän aikana saimme useita kertoja tilannekatsauksen nikkelipäästöjen pitoisuuksista Kokemäenjoessa.

Alueen viranomaisilla, jotka tekivät mittauksia nikkelipitoisuuksista joella ja jokisuistossa Reposaaren kupeella oli tiedotusongelmia, koska samaan aikaan Suomen ympäristökeskuksesta Helsingissä annettiin hyvin toisenlaista tietoa veden saastuneisuudesta. Kansalaisille tuli ristiriitainen tunne, ketä tässä asiassa uskotaan. Viranomaisilla on opettelemista luotettavan tiedottamisen alueella kaikkialla Suomessa. Oletan, että se kuka ottaa näytteet ja analysoi on parhaan tiedon tasolla. Kainuulaisena koin positiiviseksi sen, ettei Talvivaaraa syytetty nikkelivuodosta, sen kuitenkin todettiin olevan Talvivaaran nikkeliä.

Kainuun keskussairaalan kohtalosta on taitettu peistä viimeisen viikon aikana. Asiaa on kansalaisten taholta kyselty myös minulta. Kokoomusministeri Rädyn esille nostama pienempien sairaaloiden toiminnan keskittäminen yliopistollisiin sairaaloihin sai tukea Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin toimitusjohtaja Hannu Leskiseltä. Kokoomusministerillä ja Leskisellä on yhteinen intressi. Kokoomus haluaa palvelujen tuottajiksi kansainväliset terveyspalveluiden tuottajat ja Leskinen haluaa johtamaan koko Pohjois-Suomen Sote-aluetta sekä alistaa Kainuun erikoissairaanhoidon Ouluun. Heidän kummankaan tavoitteet eivät tule toteutumaan.

Kainuu tulee säilyttämään vaativan erikoissairaanhoidon tason ja vain erittäin vaativa sairaanhoito tuotetaan Oulussa. Terveyskeskuksia tarvitaan edelleen tuottamaan palveluja. Yksityinen puoli täydentää palveluiden tuottamista nykypäivän mukaan. Tämä on ollut aivan selvää näihin päiviin saakka. Sote-lainsäädäntö on peruspalveluministeri Susanna Huovisen (sd) valmistelussa, joten syksy tulee olemaan sosiaali- ja terveysministeriön virkamiehillä työntäytteinen. Sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksessa lakimuutoksia tulee olemaan yli 50 lakiesitystä, joten töitä riittää myös meillä eduskunnassa.