Kirjallinen kysymys alueiden kehittämisestä

Kirjoituksia

Kansanedustaja Raimo Piirainen (sd) on tehnyt hallitukselle kirjallisen kysymyksen alueiden kehittämisestä, koska Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ollaan huolestuneita siitä, että hallitusohjelmaan kirjatut alueiden kehittämisen tavoitteet eivät ole toteutuneet.

– Valtion tuottavuusohjelman ja yliopistolain seurauksena Kajaanista uhkaa hävitä sitä erikoisosaamista mitä alueelle on kehittynyt, Piirainen toteaa.

Kajaani on jo menettänyt erikoisosaamista paperitehtaan lakkauttamisen vuoksi. On kohtuutonta, että Kajaanin opettajankoulutuksen tulevaisuus on nyt asetettu uhanalaiseksi. Lisäksi metsäkeskusten kehittämis- ja uudistamishanke uhkaa Kajaanin metsäkeskuksen olemassa oloa.

– Kajaanin kehittyminen maakuntakeskuksena edellyttää, että vaalitaan vahvuuksia ja erikoisosaamista mitä tänne on kehittynyt, Piirainen vaatii.