Koronavirus on otettava vakavasti

Kirjoituksia

Kiinasta tammikuussa liikkeelle lähtenyt koronavirusepidemia on jo vaikuttanut ennennäkemättömällä tavalla meidän kaikkien elämään kuin myös maailmantalouteenkin. Virus leviää erittäin nopeasti, mikä johtuu ihmisten liikkumisesta maailmanlaajuisesti. Meillä Suomessakin on annettu suosituksia matkustamisen rajoittamisesta, mutta näyttää siltä, etteivät suositukset koske kaikkia. Kaikki kansalaiset eivät halua ymmärtää, miten vaarallisesta taudista on kysymys.

Suomalaisten matkailu Euroopassa ja eri puolilla maapalloa on ollut osaltaan vaikuttamassa siihen, miten nopeasti tautiepidemia tavoittaa Suomen. Mitä laajemmalla rintamalla tautia Suomeen tuodaan, sen vaarallisemmaksi ja hankalammaksi se koituu suomalaisille ikäihmisille, ja ennen kaikkea meidän terveyden- ja sairaanhoidollemme. Jos suomalaiset sairastuvat kertarysäyksellä, meidän terveydenhoitomme resurssit eivät riitä turvaamaan kaikkien sairastuneiden hoitoa. Siksi meidän on otettava asia vakavasti ja huolehdittava omasta ja läheistemme terveydestä.

Kysymys on viruksesta, jolla saattaa olla merkittävät vaikutukset ikäihmisten terveydentilaan. Hallitus on antanut suosituksia varautumiseen, eikä kysymys ole mistään pelottelusta, vaan turvatoimenpiteistä, joita pitää noudattaa. Epidemian ehkäisyyn on tartuttu hyvissä ajoin varautumalla tartuntalain mukaisin toimenpitein. Asiasta ohjeita ja kieltoja voi antaa THL, sosiaali- ja terveysministeriö, AVI sekä kunnat ja sairaanhoitopiirit. Varautumista on siis ollut paljon ennen valmiuslakiasetuksen tuloa eduskuntaan.

Ymmärrän matkailun merkityksen kansantaloudelle, ja etenkin matkailuyrityksille sekä heidän työntekijöilleen, mutta kansalaisten terveys on kuitenkin ykkösasia. Siksi on tärkeää, että epidemian nopea eteneminen saadaan hallintaan, ja myös riittävät talous- ja hoitohenkilöstöresurssit turvataan. Tärkeää on pitää terveyden- ja sairaanhoidon henkilöstö terveenä ja toimintakykyisenä. Varhaiskasvatuksessa lasten päivähoitoa ja 1-3. luokkalaisten opetusta jatketaan, ettei vanhempien tarvitse jäädä elintärkeästä tehtävästä kotiin omia lapsia hoitamaan.

Koululaisten päivittäisen kouluruokailun poistamisesta on tullut huolestuneita kannanottoja. Kouluruokailun merkitys on monelle perheelle erityisen tärkeä, jos päiväaikaan ei ole ketään kotona laittamassa ruokaa etäopiskelussa oleville koululaisille. Kouluruokailu olisi kuntien tässäkin haastavassa tilanteessa järjestettävä.

Kuntien taloustilanne ei ole muutenkaan kovin hyvällä tolalla ja sitä heikentää entisestään koronaviruksen aiheuttamat toimenpiteet. Kuntien on toimittava kuntalaisten hyväksi huolehtien terveyden- ja sairaanhoidon palveluiden järjestämisestä, huoltovarmuuteen kuuluvien palveluiden sekä energian ja vesihuollon palveluiden saatavuudesta. Valtio tulee korvaamaan kunnille koronaviruksen aiheuttamat kustannukset. Juuri nyt on tärkeintä, että pystytään ehkäisemään koronaviruksen vaikutukset. Kun tästä on selvitty, katsotaan sitten julkisen talouden tilaa rauhassa.