Kuka määrittelee politiikan suunnan?

Kirjoituksia

Kansanvallassa kamreerilla on rengin osa. Tämä näyttää unohtuvan muutamien puolueiden puheenjohtajilta. Suomessa on hyvä ja asiansa osaava ammattitaitoinen virkamieskunta, mutta ihan ongelmatonta ei ole, että he määrittelisivät kannanotoillaan politiikan suunnan.

Jos näin toimittaisiin, niin vaalit ja äänestäminen olisi turhaa ajan haaskaamista.Virkamieskunnan tehtävänä on valmistella ja viedä käytäntöön vaaleissa mandaatin saaneiden henkilöidentekemiä päätöksiä. Virkamiesten rooli päätöksenteon valmistelussa on keskeinen, mutta on syytä muistaa myös ammattikunnan omat intohimot ja intressit.

Virkamiehet ovat tärkeä osa edustuksellista demokratiaa. Heidän tehtävänään on etsiä ja löytää ne ratkaisut, joilla kansan valitsemien luottamushenkilöiden tekemiä päätöksiä toteutetaan. Tämä marssijärjestys näyttäänyt kääntyneen toisinpäin eikä varmasti edistä aluepoliittista tasa-arvoa Suomessa. Esimerkiksi sairaaloille asetetut keinotekoiset synnystysmäärärajat ovat hyvä osoitus vääristyneestä toimintakulttuurista.