Kuntavaaleja kohti

Etusivu,Kirjoituksia

Kuntavaaleja siirrettiin koronaepidemian takia huhtikuulta kesäkuulle. Päätös oli oikea ja tarpeellinen. Päätöksenteon aikaan koronatartuntojen määrä oli kasvussa, ja rokotukset olivat vasta alkuvaiheessa. Nyt tartuntojen määrä näyttäisi menevän alaspäin ja rokotuksen ovat saaneet jo yli miljoona suomalaista. Tilannekuva on paljon parempi kuin kuukausi taaksepäin arvioitiin. Kesäkuuhun mennessä rokotuksen saaneiden määrä nousee ja oletus on myös tartuntamäärien laskusta edelleen. Näin pystytään turvaamaan äänestäjien kuin myös vaalitoimitsijoiden terveysturvallisuus. Tilanteen hyvä terveysturvallinen eteneminen vaatii meiltä kaikilta vastuullista toimintaa edelleen.

Sosialidemokraattisen puolueen vaalikampanjan avaus oli viime sunnuntaina striimattuna tilaisuutena puoluevaltuuston kokouksen yhteydessä. SDP:n slogan kuntavaaleissa on ”Pidetään huolta kunnasta. Kunta pitää huolta meistä.” Tästä jokaisen Suomen kunnan alueella toimivat SDP:n puolueosastot voivat muodostaa oman sloganin, esimerkiksi: ”Pidetään huolta Kajaanista. Kajaani pitää huolta meistä.” Tuon sloganin taakse kätkeytyy kaikki se, mitä kunnat/kaupungit ovat kuntalain mukaan velvollisia järjestämään sekä tuottamaan. Kunnilla on toki muitakin tehtäviä, jotka eivät ole lakisääteisiä. Myös niillä on oma tärkeä merkityksensä.

Näin kuntavaalien alla on hyvä nostaa esiin tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle. Nostan muutaman SDP:lle tärkeän tavoitteen, joiden eteen kaikki valitut SDP:n valtuutetut tulevat tekemään töitä. Nuorten mielenterveysasiat ovat koronan aikaan nousseet keskusteluun. Ei sovi myöskään unohtaa ikäihmisiä ja muita riskiryhmäläisiä, jotka ovat koronaepidemian aikana joutuneet olemaan tietynlaisessa eristyksessä. Mielenterveyden hoitoon tulee panostaa tulevan syksyn aikana erityisesti, jotta suurempien ongelmien syntyminen voidaan estää. Koulukiusaamisen karsimiseksi SDP ehdottaa kaikkiin kuntiin kiusaamisen vastaisen ohjelman tekemistä. Tämä olisi myös oikein hyvä ja tarpeellinen varhaiskasvatuksen puolella. 

Koronaepidemian vuoksi kesätyöpaikkoja on nuorille aikaisempaa vähemmän. SDP ehdottaa, että kunnat lisäävät nuorten kesätyöpaikkojen määrää. Koronaepidemia on nostanut esiin myös liikunnan merkityksen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Kunnilla on tärkeä tehtävä liikunnan mahdollistajana luomalla eri liikuntaryhmille tiloja ja olosuhteita. Panostamalla liikuntapaikkoihin aktivoidaan kuntalaisia liikunnan pariin, se tuo myöhemmässä vaiheessa kunnan talouteen säästöä terveydenhoitokustannusten sektorilla.

Elinvoimaisuuden vahvistaminen on kunnan talouden kannalta tärkeimpiä asioita, joita tulevat uudet valtuustot joutuvat pohtimaan. Julkisilla investoinneilla on oma vahvistava merkityksensä yksityisten investointien liikkeelle lähdölle. Julkiset, kuin myös yksityiset investoinnit luovat uskoa tulevaisuuteen, niiden merkitystä ei turhaan korosteta. 

Sanna Marinin hallitus on laittanut liikkeelle merkittävän määrän julkisia investointeja, mitkä ovat sitten poikineet yksityisiä investointeja. Näillä on suurimerkitys koko Pohjois-Suomen kannalta.