Liikennettä on siirrettävä järkevästi raiteille

Kirjoituksia

Rautateiden merkitystä ei ymmärretä Suomessa vielä riittävästi. Nykyisellä kehityksellä on vaarana, että Suomi putoaa eurooppalaisesta trendistä, jossa painotetaan selkeästi enemmän raideliikenteen merkitystä.

Raideliikenteen kehittymisen yksi perusedellytys on hintakilpailukyky, raideliikenteen on pystyttävä kilpailemaan mm. halpalentoyhtiöiden kanssa. Valtion omistajana on tämän vuoksi suhtauduttava myötämielisesti VR:n tahtotilaan uudistaa matkalippuhinnat vastaamaan eurooppalaista hintatasoa. Samalla omistajan on tarkistettava yhtiölle asettamia tulostavoitevaatimuksia.

Hallitusohjelmaan on kirjattu tavoite rautatieliikenteen sujuvaksi saattamisesta. Toimenpiteenä tämä tarkoittaa Helsingin ratapihan liikenteen ohjausjärjestelmän uudistamista ja Pisara-radan suunnittelupäätöstä. Tarkoituksena on puuttua Helsingin ratapihan ruuhkiin. Pisara-rata hanke on selkeästi koko maan raideliikennettä parantava hanke, vaikka rata onkin Helsinkiin suunnitteilla.

Pelkästään Helsingin ohjausjärjestelmäuudistuksella ja ratapiharatkaisuilla rautatieliikenteen toimivuutta ei yksinomaan ratkaista. Seinäjoki-Oulu rataosan kunnostus ja osin toisen raiteen rakentaminen ovat hallituksen priorisointilistan kärjessä. Rataosan investointi tulee saattaa valmiiksi mahdollisimman nopeasti, jotta investointia päästään hyödyntämään tavara- ja henkilöliikenteen nopeutumisena. Pohjois-Suomen uusien kaivoshankkeiden käynnistyttyä, meidän täytyy varautua myös liikenneyhteyksien rakentamiseen kaivoksille.

Raideliikenteen kehittämisen keskusteluun pitää nostaa tulevaisuuden Suomi, jota pitää hallita isot pitkäjänteisesti suunnitellut kokonaisuudet väylä-, rata- ja tiehankkeissa. Myös aloitettujen tiehankkeiden eteenpäin vieminen tulee varmistaa sekä liikenneturvallisuutta parantavat hankkeet, pienetkin, on huomioitava suunnittelussa. Meillä ei ole varaa yhteenkään ihmishengen menetykseen liikenneturvallisuuden laiminlyöntien takia.

Suomen raideliikenteen kehittäminen on yhteiskuntapoliittisesti järkevää. Kehitystyössä on varauduttava myös yllättäviin ja arvaamattomiin tapahtumiin, jolloin myös poikkeustilanteissa joukkoliikenteen toimintavarmuus on turvattu. Viime vuosina raideliikenteessä koetut ongelmat käyvät tästä esimerkkinä, kaikkeen on varauduttava. Talviaikaisen raideliikenteen ongelmat johtuvat ratojen heikosta kunnosta, turvalaitteiden toimimattomuudesta, lumen ja jään aiheuttamista ongelmista sekä välityskyvyn heikkoudesta.

Suomen puheenjohtajakaudella EU:n ohjelmaan saatiin Pohjoinen ulottuvuus, joka on EU:n ja Venäjän yhteisprojekti. Tämä laaja liikenne-, teollisuus-, luonnonvara- ja ympäristöasioiden kokonaisuuden kehittäminen on ollut valitettavasti oikeistohallituksen aikana pysähtyneisyyden tilassa. Energiatalouden, kaivostoiminnan, puuhuollon ja raaka-aineiden vuoksi Suomen pitää kohentaa yhteistyötä Pohjoisen alueella. Suomen talouden yksi tukijalka on matkailu, jonka toimintaedellytyksiä liikennepolitiikalla pitää myös kehittää.

Kirjoitus on julkaistu Kalevassa.