Luvassa vahvempaa työllisyys- ja kasvupolitiikkaa

Kirjoituksia

SDP:n Seinäjoen puoluekokouksessa poliittinen linja kirkastui perinteiseksi vasemmistopolitiikaksi, joka arvottaa suomalaista työtä, talouskasvua ja painottaa eriarvoisuuden vähentämistä.

Jatkossa suomalaisten hyvinvointia viedään eteenpäin Antti Rinteen johdolla, nojaten entistä enemmän vahvaan julkiseen talouteen. Myös perheiden hyvinvoinnin tukeminen tulee näkymään entistä vahvemmin SDP:n politiikassa.

SDP:n paikka on hallituksessa, jota henkilömuutokset kohta uudistaa. Kesäkuu tulee olemaan mielenkiintoista aikaa, kun pääministeri ja valtionvarainministeri vaihtuvat. Kun valtakunnan keskeiset ministerit vaihtuvat, on aika istua pöydän ääreen ja tarkistaa suomalaisen politiikan suunta. Hallituskauden kääntyessä loppusuoralle kyseessä on lähinnä hallitusohjelman tarkistaminen. Pitää kuitenkin muistaa, että isot rakenneuudistukset ovat vasta lähtökuopissa. Näissä riittää päättäjille työsarkaa useiksi vuosiksi.

Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän maa- ja metsätalousvaliokunnan sekä valtiovarainvaliokunnan maatalousjaoston jäsenet eivät ole hyväksyneet maa- ja metsätalousministeriön valmistelemaa Metsähallituksen metsäomaisuuden yhtiöittämistä ja asia on pöydällä sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän esityksestä. Nyt maa- ja metsätalousministeriö on laittanut Metsähallituslain lausuntokierrokselle, vaikka sitä ei ole käsitelty vielä hallituksen talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa. Tällä toiminnalla ministeriön tavoitehakuiset virkamiehet pyrkivät saamaan minihallitusneuvotteluissa lakiesitykseen lisäperusteitä. Toivon, että lausunnoilla tyrmätään virkamiestyöryhmän esitys.

Kun ajat ovat vaikeat, valtion roolia talouden vauhdittajana ei voi painottaa liikaa. Jopa kokoomuksessa on ehkä tähän herätty, kun ministeri Jan Vapaavuori ilmoitti valtion osaomistajuuden mahdollisuudesta uudessa ja kenties perustettavassa telakkayhtiössä. Aika näyttää kuinka puhtain sydämin tämä ilmoitus on annettu, vai onko porvareilta tullut yksi lisätippa tyhjien lupausten laskisankoon?

Suomen talous sairastaa niin paljon, että tarvitaan elvyttäviä piristysruiskeita ja niitä SDP on valmis antamaan. Suomalaisessa talouspolitiikassa on nostettava voimakkaammin esiin työn kysynnän lisääminen, työn tarjonnan lisäämisen rinnalla. Tämä tarkoittaa valtion uudenlaista, aktiivista roolia uuden työn syntymisen tukemissa. Samalla kotimarkkinoiden ostovoimaa pitää vahvistaa, sillä on suuri merkitys palvelualojen työpaikkojen kannalta.

Kun valtio ja kunnat ovat aktiivisia taloudessa se synnyttää luottamuksen, jonka varassa yksityiset toimijat, yritykset ja kansalaiset voivat ottaa riskejä sekä kehittää ja luoda uutta. Elvyttämisen tavoitteena pitää olla taloustaantuman seurauksena suhdannetyöttömyydestä kärsivien työllistäminen ja auttaminen vaikeiden aikojen yli. Parhaita painopisteitä ovat siten suoraa työllisyyttä edistävät toimet, kuten väyläinvestoinnit, perusparantaminen ja rakentaminen. Elvytyksellä kavennettaisiin myös korjausvelkaa ja estetään rauta- ja maanteiden lisärapistuminen.

Demokratia on puhunut. Antti Rinteen tehtävänä on nyt vahvistaa SDP:n jäsenistön ja myös kaikkien suomalaisten tunnetta siitä, että SDP:n puoluekokousedustajat olivat oikeassa ja tekivät parhaan mahdollisen valinnan. Samalla pitää arvostaa myös niiden mielipiteitä, jotka olisivat valinneet Jutta Urpilaisen jatkamaan SDP:n puheenjohtajana.