Maahanmuutosta

Kirjoituksia

SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Eero Heinäluoman lausunnosta syntynyt kommentointiosoittaa maahanmuuttokeskustelun vaikeuden. Omanlaisensa rimanalituksen teki pääministeriVanhanen, joka kommentoinneissaan taas unohti muutama viikko sitten itse olleensa huolissaan kotimaan työllisyydestä. Tuolloin Vanhasen mörkönä oli lähikaupan maito, jota ei oltu lypsetty kotitilan  mansikista radion soitellessa Iltatuulen viestiä.

Kommenteissa on myös peräänkuulutettu sosialidemokraattisen puolueen kansainvälisiä arvoja.   Arvot ovat edelleen olemassa, mutta myös niitä tulee voida tarkastella hurjasti muuttuneessa   maailmassa. Paluuta menneisyyteen ei ole ja pelisäännöt on päivitettävä vastaamaan elettävää todellisuutta. Meidän ei tule ummistaa silmiämme maailman kriiseille ja ihmisten hädälle,   mutta pidän myös tärkeänä voimavarojen mitoittamista maahanmuuton hallitsemiseksi siten,   että kotoutuminen onnistuu luontevalla tavalla ja että mm. opetus- ja sosiaalityöhön kohdennetaan tarvittavia resursseja. Pelkillä eri kulttuurien perinneruokaesittelyillä ei ennakkoluuloja hälvennetä  sen enempää pakolaisuuteen tai työperäiseen maahanmuuttoonkaan liittyen.

Suomalainen teollisuus on viety kone kerrallaan kaukomaihin. Hyvinvoinnin purkutyöt ovat meneillään monella paikkakunnalla ja kunnat kakostelevat hallituksen sysätessä niiden kontolle yhä uusia tehtäviä.   Kunnat osakeyhtiöittävät palvelujaan ja kansalaisten mahdollisuudet saada tietoa verorahojensa käytöstä heikkenevät. Siksi hyvinvoinnin alkulähteestä, kotimaisesta työstä on pidettävä huolta.

Työvoiman liikkuvuus näkyy jo nyt mm. suurilla rakennustyömailla. On ymmärrettävää, ettei   työttömän timpurin mieli keitä mettä, kun työntekijöitä tuodaan ulkomailta samoihin töihin erilaisin pelisäännöin. Se ei tee timpurista rasistia, vaan katkeruus purkautuu järjestelmän kyvyttömyyteen puolustaa ja auttaa kokenutta, veronsa tänne maksanutta ammattilaista.

Myös monet yrittäjät ovat pettyneitä hallituksen maahanmuuttopolitiikkaan. Töitä olisi tarjolla, mutta   byrokratia vaikeuttaa joustavaa työllistämistä. Kritiikki kärjistyy kommentteihin “pakolaisten hyysäämisestä”, kuten esimerkki Kauhajoelta (HS 26.4.) osoittaa.

Puheenjohtaja Urpilaisen kommentti “maassa maan tavalla” on mielestäni perusteltu.   Meillä on edelleen paljon edellisten sukupolvien hyväksemme tekemiä uhrauksia, joita kannattaa vaalia.   Impivaaralaisia olemme vasta, jos emme ota opiksemme muualla Pohjoismaissa ja osin jo meilllä Suomessakin nähdyistä lieveilmiöistä. Ja mitä vielä tulee Heinäluoman kriittiseen kommenttiin, enpä totisesti usko hänen kuin meidän muidenkaan demareiden huolena olevan, että ulkomaalaiset tulevat, tekevät työmme ja vievät naisemmekin. Tämänkaltaiset kommentit vain osoittavat hallituksen hampaattomuuden niin työllisyydenhoidossa kuin maahanmuuttopolitiikassakin.

Meillä on aloja, joille tarvitaan “tuontityövoimaa”. Mitä nopeammin ja tehokkaammin kykenemme   työllistämään maassa jo olevat ammattilaiset, sitä paremmin tämä yhteiskunta pyörii ja kykenee   vastaanottamaan sekä pakolaisia että uusia osaajia eri toimialoille. Eriarvoistava, oikeistolainen hallituspolitiikka kiihdyttää työmarkkinoiden kahtiajakoa hyviin ja “halpaduuneihin” ja luo osaltaan pohjaa myös rasismille.