Oikeudenmukaisuutta verotukseen

Kirjoituksia

Presidentti Tarja Halonen nosti uudenvuoden puheessaan esille suomalaisessa yhteiskunnassa tapahtuneen tuloerojen kasvun, nuorten syrjäytymisen, vanhustenhoidon huonon tilanteen ja lapsiperheiden köyhyyden lisääntymisen. Presidentin esiin nostamat asiat ovat huolestuttavia. Pohjoismaiseen hyvinvointimalliin kuuluu olennaisena tekijänä laajat ja universaalit kaikille suunnatut julkiset hyvinvointipalvelut. Tämä on yksi pohjoismaisen hyvinvointivaltion ominaispiirteistä ja näitä palveluita tuotetaan kansalaisille verovaroilla.

Hetemäen verotyöryhmän esityksessä ollaan hallituksen massiivisilla veronkevennyksillä luomaa miljardivajetta paikkaamassa pienituloisten verotusta kiristämällä. Verotuksen pitäisi olla oikeudenmukaista. Tämä vaikuttaa olevan vieras käsite oikeistohallitukselle, koska verotuspainetta lisätään muun muassa eläkeläisille joilla on siihen vähiten varaa. Verotuksesta päättävät kuitenkin lopullisesti poliitikot ja virkamiesten tehtävänä on ainoastaan valmistella esitykset. Näissä päätöksissä pitää kansan äänen kuulua.

Yhteiskunnan yhtenäisyyden vuoksi hyvin toimeentulevien on osallistuttava veronmaksuun maksukykynsä mukaisesti. Korkeimpia tuloluokkia suosiva työtulojen verotuksen keventäminen on kulkemista päinvastaiseen suuntaan. Syytä on olla huolissaan työryhmän esityksen isosta linjasta, joka näyttää vievän maatamme tasaverotuksen suuntaan. Ei ole perusteltua myöskään kannattaa yhteisöverotuksen keventämistä, koska se ei ole nykytasolla Suomelle merkittävä kilpailuhaitta. Työryhmän esittämät hyvätuloisten mittavat noin kahden miljardin veronkevennykset eivät ole tästä ajasta, jolloin valtiontalouden tasapainottamisen tarve on suuri.

Verotuksessa on tärkeää huomioida veronmaksukyky, jolloin on perusteltua muuttaa pääomaverotus progressiiviseksi ja progressiota voidaan lisätä myös muussa verotuksessa. Verotukien ja -vähennysten karsimista pitää tarkastella kriittisesti sosiaalista oikeudenmukaisuutta noudattaen. Muun muassa asuntovelan korkovähennysoikeutta ei pidä muuttaa hätäisesti lyhtyaikaisiin verohyötyihin vedoten. Epävarmuus työllisyydessä ja taloudessa korostaa vakauden tarvetta erityisesti lapsiperheiden menojen suunnittelussa. Varsinkin asumiseen ja liikkumiseen liittyvät kustannukset koskisivat kipeimmin juuri pienituloisia ja eläkeläisiä, eikä niitä joilla veronmaksukyky on vahvempi.

Hallitukselta kaivataan nyt selkeitä kannanottoja työryhmän esityksiin. Hallitus on kuitenkin katsonut tehtäväkseen kaivautua asemiinsa odottamaan asioiden itsekseen etenemistä – ja tämä ei koske ainoastaan verotuksen uudistamista. Eduskuntavaalien läheisyys luo tummia pilviä poliittisen oikeiston hallitusvallalle ja tämä realisoituu nyt hallituksen päättämättömyytenä.

Verotuksen vääntäminen suuntaan tai toiseen ei ole kuitenkaan paras lääke valtiontalouden tasapainottamiseen. Tärkeintä on luoda uusia työpaikkoja ja parantaa edellytyksiä yritystoiminnan kehittymiselle, sekä uuden syntymiselle. Näin voidaan aidosti vahvistaa veropohjaa ja tuottaa kansalaisille niitä julkisia hyvinvointipalveluja joista Suomi tunnetaan.