Omaishoitajat ansaitsevat yhdenvertaisen kohtelun

Kirjoituksia

Sosialidemokraatit haluavat parantaa omaishoitajien asemaa. Omaishoito on sopimusperusteinen ja Kainuussa omaishoitajien sopimuksista vastaa Kainuun maakuntayhtymä. Omaishoitajan ja kunnan keskinäinen sopimus ei anna nyt riittävästi suojaa ja oikeuksia omaishoitajille. Hoito- ja palvelusuunnitelmat ovat monesti ylimalkaisia, minkä vuoksi hoidon tueksi annetut palvelut ovat pääosin vähäisiä tai jopa olemattomia.

Omaishoitajan asema riippuu usein kunnan sen hetkisistä resursseista. Kunta myöntää omaishoidon tukea nyt määrärahojensa puitteissa ja rahat voivat loppua kesken vuoden. Taloustaantuman aikana monet kunnat ovat säästösyistä jopa irtisanoneet hoitosopimuksia ja lopettaneet tuen maksamisen.

Ihmistä ei saa koskaan jättää yksin vaikeassa elämäntilanteessa. Omaishoitajien tekemä työ edellyttää suurta sitoutumista ja työskentelyä aina myös oman jaksamisen ja terveyden uhalla. Omaishoitajat eivät pysty pitämään kolmea lakisääteistä vapaapäiväänsä kuukaudessa, mikä aiheuttaa omaishoitajien uupumista ja lisää terveysriskejä. Vapaapäivien määräytymisperusteita on kehitettävä omaishoitajien jaksamisen takaamiseksi. Omaishoitajilla tulee olla oikeus riittävään lepoon sekä harrastus- ja virkistystoimintaan. Nykyisellään lomapäivien saaminen edellyttää tarkkojen ehtojen täyttymistä, jolloin lomapäivät eivät ole mahdollisia kaikille omaishoitajille. Lomapäivien ulkopuolelle jäävät omaishoitajat tekevätkin työtään toistuvasti ilman vapaa-aikaa.

Omaishoitajien aseman parantaminen vaatii lainsäädännön uudistamista. Nykyinen määrärahasidonnainen järjestelmä on epäoikeudenmukainen ja asian korjaamiseksi omaishoito tarvitsee vahvempaa lainsäädäntöä. Omaishoidon palkkion maksaminen tulee siirtää Kelalle, jossa tehtäisiin päätös tuesta paitsi omaishoitosopimuksen, myös yhtenäisen arvioinnin perusteella. Näin taattaisiin kansalaisten tasa-arvoinen kohtelu riippumatta siitä, missä kunnassa hoidettava ja hoitaja asuvat – ei lapsilisäkään vaihtele kuntarajojen mukaan.

Omaishoitajien asema pitää huomioida myös työlainsäädännössä ja omaishoidon palkkio pitää kohtuullistaa verotuksessa. Omaishoidontuen palkkio pitäisi olla osittain verovapaa ansiotulo, josta maksettaisiin korkeintaan pienet pakolliset eläke- ja sotumaksut.

Vanhustenhoiva romahtaisi ilman asialleen omistautuneita omaishoitajia. Nyt kun kuntatalous on kriisissä, omaishoitajien tuki ilman lainsäädännön uudistamista uhkaa eriytyä entisestään. Eikö eläkepäivien pitäisi olla kiitos, eikä rangaistus yhteiskunnan hyväksi tehdystä työstä?

Vanhuuspalvelujen perustana pitää olla julkinen palvelutuotanto ja tätä voidaan täydentää järjestöjen tuottamilla sekä yksityisillä palveluilla. Tärkeää on pitää huolta siitä, että yhteisesti rahoitetut vanhuuspalvelut ei ole voitontavoittelun kohde.

Suomalainen hyvinvointi on rakennettu oikeuden ja kohtuuden periaatteella. Ne ovat käypäset arvot myös oikeudenmukaisempaan tulevaisuuteen. Tätä varten meillä on hyvinvointivaltio.

Kirjoitus on julkaistu Kainuun Sanomissa 19. helmikuuta.